Započeto

Finalizacija reforme rada Službe za zapošljavanje

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Socijalna politika

Finalizacija reforme rada Službe za zapošljavanje, na osnovu predloženih reformi.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata Vlada KS provodila je određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2023-2026.

Nakon sjednice Skupštine Kantona Sarajevo održane 27.3.2023. godine saopćeno je da je jedan od programskih prioriteta Vlade KS i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, između ostalog, i finalizacija reforme rada Službe za zapošljavanje, na osnovu predloženih reformi.

Vlada KS utvrdila je 11.5.2023. godine Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo za čiju realizaciju je obezbijeđeno 21.266.000 KM. Predviđeno je upošljavanje 3.332 nezaposlene osobe, a radi se o programima sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života radi pokretanja vlastitih biznisa, sufinanasiranja zapošljavanja osoba starijih od 50 godina, kao i žena starijih od 40 godina. Dalje je predviđen i Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, te Program sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara.

Pored toga, krajem maja 2023. godine održan je 15. sajam zapošljavanja JU “Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, čiji je cilj “da se na najefikasniji način doprinese stvaranju kvalitetnih veza između nezaposlenih osoba i kompanija koje će dovesti do zapošljavanja najboljih kadrova”. U saopštenju se navodi da je Služba u saradnji sa nadležnim ministarstvom i Vladom KS stavila na raspolaganje preko 21 milion KM za realizaciju 14 Programa aktivnih mjera zapošljavanja.

Vlada KS 13.7.2023. godine usvojila je liste poslodavaca, shodno Programu mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih, čime je predviđeno angažovanje 1.649 nezaposlenih osoba, za što će Vlada izdvojiti 17.748.879 KM.

Služba za zapošljavanje KS u augustu 2023. godine obavijestila je javnost da je u toku nekoliko programa sufinansiranja zapošljavanja u ovom kantonu sve do utroška sredstava. 

U oktobru 2023. godine Služba je objavila podatke o utrošenim sredstvima za realizaciju Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo. Prema objavljenim podacima, Služba je tokom 2023. godine utrošila 1.151.450 KM više u odnosu na 2022. godine, dok se broj nezaposlenih smanjio za 3.755 zaposlenih lica. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!