Započeto

Digitalna transformacija

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Ekonomija

Snažno će se poticati digitalna transformacija u svim sektorima gospodarstva uključujući i djelomično financiranje iz javnih sredstava.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, direktorica Naučnoistraživačkog instituta Verlab Lejla Gurbeta Pokvić i direktorica GIZ-a u BiH Eva Näher, potpisali su 14.7.2023. godine Memorandum o saradnji koji uspostavlja okvir saradnje na zajedničkim ciljevima podrške malim i srednjim poduzećima u BiH na putu digitalne transformacije i uvođenja digitalnih inovacija.

Kako se navodi u saopćenju federalne vlade, “cilj Memoranduma, između ostaloga, je razvoj Centra za digitalne transformacije i implementaciju digitalnih tehnologija, te poboljšanje efikasnosti poslovanja, optimizacije procesa i povećanje konkurentnosti za mala i srednja poduzeća”. Dalje navode da je predviđeno da se putem ovog centra uspostave mehanizmi praćenja i evaluacije napretka digitalnih transformacija malih i srednjih poduzeća, kao i da se kontinuirano unapređuju usluge i aktivnosti kako bi se postigli željeni rezultati i zadovoljile potrebe malih i srednjih poduzeća u procesu digitalne transformacije. Potpisnici Memoranduma imenovat će svoje predstavnike koji će se redovno sastajati radi planiranja, koordiniranja, te ostvarivanja aktivnosti na podršci malim i srednjim poduzećima u FBiH.

U odgovoru na upit Istinomjera iz resornog ministarstva u julu 2023. godine naveli su da je federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta spoznalo potrebu digitalne transformacije poslovanja svih sektora privrede, pa tako i sektora malih i srednjih preduzeća. 

“Shodno tome smo u svojim instrumentima finansijske podrške,  a posebno kroz projekat “Jačanje konkurentnosti MSP-a“ kreirali jednu od 3 prioritetne oblasti u okviru koje se potiču MSP da koriste digitalna rješenja i vrše nabavku prateće opreme (softver i hardver) s ciljem optimizacije procesa, operacija, organizacije poslovanja i odnosa sa kupcima u smislu digitalne transformacije”, navodi se u odgovoru ovog ministarstva.

Na upit Istinomjera iz Ministarstva pravde i uprave sredinom marta 2024. godine su naveli da se trenutno fokusiraju na 2 polja djelovanja – stvaranje pravnog okvira za pružanje usluga kantonalnih organa uprave digitalnim putem, te razvoj ITK rješenja za pružanje tih usluga.

Naveli su da se trenutno fokusiraju na 2 polja djelovanja – stvaranje pravnog okvira za pružanje usluga kantonalnih organa uprave digitalnim putem, te razvoj ITK rješenja za pružanje tih usluga. Ministarstvo je izradilo Nacrt ovog Zakona i uputilo ga Vladi KS, koja je utvrdila Nacrt zakona o elektronskom upravljanju na sjednici održanoj 22.02.2024. godine i uputila ga dalje u skupštinsku proceduru. U pogledu drugog aspekta, razvoj tzv. e-Portala, centralnog upravnog mjesta za pružanje digitalnih usluga građanima KS, kako su naveli iz Ministarstva je u završnoj fazi. Više informacija pročitajte u odgovoru Ministarstva pravde i uprave.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!