Započeto

Dekarbonizacija energetskog sistema

Partije: BH Zeleni | Oblasti: Ekonomija

BH Zeleni će se zalagati za sistemski pristup ublažavanju klimatskih promjena i prilagođavanju na njih, procvat zelene ekonomije, dekarbonizaciju energetskog sistema i smanjenje potrošnje energije u zgradarstvu, razvoj u oblasti mobilnosti, čistoće voda, zrak i tlo, očuvana raznolika živa i neživa priroda, zdrava, sigurna i lokalno proizvedena hrana i prirodan način korištenja šuma.

Izvor: Izborni program BH Zeleni

Vijeće ministara BiH je 10.3.2023. donijelo Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31.12.2023. godine. Kako je navedeno tom prilikom, Vijeće ministara BiH na ovaj način želi doprinijeti dekarbonizaciji kao jednom od ključnih stupova Zelene agende za Zapadni Balkan u borbi protiv klimatskih promjena.


I u februaru 2024. godine Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31.12.2024. godine. Donošenjem nove odluke do kraja 2024. godine ukinute su carine na uvoz električnih automobila u BiH i značajno smanjene carinske stope s 15% na 5%  za uvoz hibridnih automobila.


Vijeće ministara je 15.3.2023. usvojilo Strategiju prilagođavanja klimatskim promjenama i niskoemisijskog razvoja Bosne i Hercegovine za period 2020–2030. Riječ je o dokumentu napravljenom 2020 godine, a na portalu ekonsultacije objavljen je u martu 2022. godine godina. Kako je navedeno, ovim dokumentom predstavljen je sveobuhvatan sistemski okvir za rješavanje izazova klimatskih promjena s kojima se BiH suočava.


BiH je potpisnica i Ugovora o uspostavljanju energetske zajednice, Sofijske deklaracije i Pariskog sporazuma kojim se obavezala da će se do 2050. godine dekarbonizirati, poručeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na samitu energetike SET Trebinje 2023.


Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sredinom jula 2023. godine donijelo je Nacrt integrisanog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine za period do 2030. godine (NECP BiH). Nakon provedenih konsultacija polovinom 2023. godine, više aktivnosti na donošenju ovog stratškog dokumenta u prvoj godini mandata nije zabilježeno.


Na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine  (VM BiH), održanoj 4.3.2024. godine, usvojen  je Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provođenju Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine koji uključuje aktivnosti koje su poduzete tokom 2022. i 2023. godine. Osim informacije da je elektroenergetski sistem BiH tokom 2022. i 2023. godine radio stabilno i bez većih problema, drugih informacija nema. Izvještaj do polovine marta 2024. godine nije objavljen na stranicama VM i MVTEO.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!