Započeto

Definisanje paketa mjera i propisa s ciljem povećanja konkurentnosti

Partije: Naša stranka | Oblasti: Ekonomija

Definisanje paketa mjera i propisa s ciljem povećanja konkurentnosti, a posljedično i plasmana domaćih proizvoda, kako na domaćem tržištu tako i prilikom izvoza.

Izvor: Izborni program Naša stranka

U februaru 2023. godine Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta (Single Market Programme).

Glavni ciljevi ovog programa su: povećanje efikasnosti jedinstvenog tržišta; podrška preduzećima, pogotovo malim i srednjim; razvoj visokokvalitetnih evropskih standarda; jačanje i zaštita potrošača; unapređenje zdravlja ljudi, životinja i biljaka te dobrobit životinja, kao i uspostavljanje okvira za finansiranje visokokvalitetnih statistika. Učešće u ovom programu može se posmatrati kao doprinos ispunjenju preporuka Evropske komisije u ovoj oblasti, a BiH će tokom sedmogodišnjeg učešća osigurati preko 600.000 eura, navodi se u saopćenju. 

Ministar Košarac je održao sastanak sa Sašom Boškovićem, direktorom Kancelarije za veterinarstvo BiH 13.2.2023. godine, na kojem se razgovaralo o  dosadašnjim aktivnostima kada je u pitanju mogućnost izvoza crvnog mesa iz BiH na tržište EU te je naglašeno je da BiH do 30. aprila 2023. godine treba da dostavi audit timu Evropske komisije odgovore na dva dodatna pitanja iz akcionog plana u vezi sa ispunjavanjem preporuka iz izjveštaja Direktorata za zdravlje i bezbjednost hrane o mogućnosti izvoza crvenog mesa u EU.

U martu 2023. godine, Vijeće ministara BiH je na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2023. – 2025. godine. Program se fokusira na 25 reformskih mjera, a neke od njih su smjerene na snaženje konkurentnosti, smjernice Evropske komisije o poslovnom okruženju, poljoprivredi, tržištu rada, razvoju i inocacijama, razvoju tržišta i poboljšanju poslovnog okruženja. 

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je 6.4.2023. godine u Sarajevu sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savom Minićem o aktuelnim temama u sektoru poljoprivrede. Razgovarano je i o implementaciji kredita Svjetske banke za projekat jačanja otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede, u okviru kojeg je planiran određeni stepen razvoja poljoprivrednog informacionog sistema.

Košarac je 13.3.2023. godine organizovao sastanak sa predstavnicima vodećih izvozno orijentisanih privrednih subjekata koji posluju u metaloprerađivačkom sektoru Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta, a na sastanku je razgovarano o unapređenju spoljnotrgovinskog prometa domaćih kompanija i proizvoda, promociji izvoza, dosadašnjim praksama i unapređenju poslovanja, te otvaranju novih tržišta, kao i preuzimanju standarda i sertifikovanju kompanija.

Izvještaj o realizaciji Mape puta s ciljem stvaranja uvjeta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla u BiH, na prijedlog MVTEO BiH raspravljan je na 5. redovnoj sjednici VM BiH 15.3.2023. godine, kada je i usvojen. VM BiH zadužilo je MVTEO da nastavi s godišnjim izvještavanjem o aktivnostima iz Mape puta ciljem stvaranja uvjeta za izvoz proizvoda bilja i životinjskog porijekla te da nastavi s koordinacijom aktivnosti na ispunjavanju uvjeta za izvoz svih vrsta proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u evropsko i druga visokorazvijena tržišta. Također, VM BiH je zaključilo da:

“politike poljoprivrede, uključujući proizvodnju hrane, kao i provođenje službenih kontrola, isključiva su odgovornost entiteta i Brčko distrikta BiH, a u Federaciji BiH značajnu nadležnost u ovoj oblasti imaju i kantoni, tako da implementaciju aktivnosti na ispunjavanju uvjeta provode nadležna tijela entiteta, kantona i BD BiH, kao i nezavisne upravne organizacije na nivou BiH, donošenjem i usvajanjem propisa Evropske unije i uspostavljanjem usklađenog sistema službenih kontrola i certifikata. 

Saopćenje Vijeća ministara BiH, 16.3.2023.

Na 24. redovnoj sjednici VM BiH, održanoj 19.9.2023. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, jednoglasno je donijelo Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine, u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi. Riječ je o materijalima i sirovinama koje se smatraju repromaterijalom koje koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji za izvoz ili su supsticiju uvoznih proizvoda koji se ne mogu nabaviti u dovoljnim količinama i kvalitetu u BiH. 

Na 25. redovnoj sjednici 3.10.2023. godine VM BiH je utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učestvovanju Bosne i Hercegovine u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta. Na 10. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 29.12.2023. godine, ovaj sporazum je zvanično ratificiran. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!