Započeto

Borba protiv radikalizma, ekstremizma i terorizma

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Pravna država

Prioriteti HDZ-a BiH u idućem razdoblju uključuju: (…) borbu protiv radikalizma, ekstremizma i terorizma(…).

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Vijeće ministara BiH koje je imenovano 25.1.2023. godine provodilo je određene aktivnosti u ciilju borbe protiv radikalizma, ekstremizma i terorizma. Usvojeni su Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021–2026, Odluka o imenovanju delegacije BiH pri MONEYVAL komitetu VE, te Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je usvojen u februaru 2024. godine.


Na prijedlog Ministarstva sigurnosti, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj u martu 2023. godine usvojilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.


Vijeće ministara BiH usvojilo je 10.3.2023. godine Informaciju Ministarstva vanjskih poslova u vezi s učestvovanjem BiH u regionalnim projektima za ublažavanje hemijsko-biološko-radiološko-nuklearnih rizika putem inicijative HBRN centara izvrsnosti EU. 

Ova informacija sadrži listu projekata u kojima BiH učestvuje i doprinosi regionalnoj i vlastitoj sigurnosti i pripravnosti te postiže benefite u jačanju kapaciteta za odgovor na različite sigurnosne rizike, uključujući terorizam ili veće akcidente uzrokovane prvenstveno nenamjernim ili namjernim djelovanjem čovjeka.


Krajem marta 2023. godine Vijeće ministara usvojilo je dopunu Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2022–2024. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2022–2024. godina.


U aprilu 2023. godine usvojena je Informacija o toku procesa MONEYVAL evaluacije te je prihvaćena ponuda GIZ-a za organizaciju simulacijskih sesija i angažovanje eksperata – konsultanata tokom ovog procesa. Iz Vijeća ministara je tom prilikom saopćeno da je BiH u tom trenutku bila u fazi ispunjavanja dva MONEYVAL upitnika o tehničkoj usklađenosti i efikasnosti, a koji su dostavljeni relevantnim institucijama u BiH. 

U decembru 2023. godine donesena je i Odluka o imenovanju delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti . Za šefa MONEYVAL izaslanstva BiH određena je Ivana Veselčić iz Ministarstva sigurnosti BiH, a članovi su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH.

Sredinom decembra 2023. godine saopćeno je da je Vijeće ministara BiH usvojilo i uputilo u Parlamentarnu skupštinu BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je usklađen s odgovarajućim direktivama  i uredbama EU u ovoj oblasti. Kako su naveli, novi zakon harmonizira sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH sa standardima FATF-a i Moneyvala iz posljednjeg kruga evaluacije. 

Ovaj zakon usvojen je u februaru 2024. godine, te je u objavljen u Službenom glasniku BiH 19.2.2024. godine.


Na sjednici krajem avgusta 2023. godine usvojen je Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021–2026. godina. Kako se navodi u saopštenju, provođenje Akcionog plana odvijat će se na svim nivoima vlasti u skladu s ustavnim i zakonskim ovlastima institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.


Vijeće ministara BiH donijelo je u oktobru 2023. godine Odluku o uspostavi Koordinacijskog tijela za praćenje provođenja Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcionih planova za period 2021-2026. godine uz korekciju na sjednici. Ovo tijelo na godišnjem nivou izvještavati VM BiH o progresu u provedbi Strategije te sačinjavati prijedloge za donošenje novih mjera, kreiranje programa i projekata u svrhu potpunog ostvarenja temeljnih ciljeva, vizije i misije Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma.


Na 37. redovnoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 1.2.2024. godine usvojena je Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini povezanih s virtualnom imovinom i Akcijski plan za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH povezanih s virtualnom imovinom 2024. – 2027. godine.

Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH povezanih s virtualnom imovinom je prvi zajednički sveobuhvatni dokument nadležnih institucija svih razina vlasti u BiH koji sadrži pregled stanja u ovom području. Akcijski plan sadrži paket mjera i aktivnosti koje će provesti nadležna tijela u BiH u pravcu  otklanjanja i ublažavanje identificiranih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u zadanim rokovima.


Na 39. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 14.2.2024. godine, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o načinu provođenja ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih s finansiranjem terorizma i finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje, s tehničkim korekcijama Ureda za zakonodavstvo usvojenim na sjednici.

U saopštenju je tom prilikom navedeno da “donošenjem ove odluke Bosna i Hercegovina u cijelosti ispunjava FATF preporuke te značajno poboljšava efikasnost koju FATF traži u ovom području”.


 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!