Započeto

Bolji uslovi za rad s djecom s invaliditetom

Partije: Naša stranka | Oblasti: Obrazovanje

Obezbijediti adekvatne materijalne i programske uslove za rad s djecom s invaliditetom, poremećajem pažnje i drugim sličnim stanjima.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Pomoćnica federalne ministrice obrazovanja i nauke (FMNO) u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić, učestvujući na VI. konferenciji “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” održanoj 13.6.2023. godine u Sarajevo, istakla je da FMNO, u skladu sa Strategijom razvoja FBiH 2021-2027, posebnu pažnju posvećuje aktivnostima i programima koji doprinose inkluziji i ostvarivanju prava djece sa poteškoćama i odraslih osoba sa invaliditetom.

Od najvažnijih mogu se izdvojiti razvijanje funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika  osnovnih i srednjih škola sa fokusom a stvaranje inkluzivnog okruženja,  implementacija  novog pristupa procjeni i upućivanju djece sa invaliditetom u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom funkcionisanja (MKF), podrška studentima s invaliditetom, stvaranje neophodnih uslova u svrhu uključivanja djece i mladih u redovne ili prilagođene obrazovne programe u odgojno-obrazovnim ustanovama i programe osposobljavanja u Zavodu „Pazarić“, podrška programima inkluzije i prevencije nasilja i zaštite ranjivih kategorija društva.

Nadija Bandić, 13.6.2023. 

Kako se još na zvaničnoj stranici ministarstva navodi, na ovom naučnom skupu prezentirano je oko osamdeset radova o različitim temama u okviru multidisciplinarnog pristupa rehabilitaciji i edukaciji, a radovi su objedinjeni u Zborniku sažetaka sa Šeste međunarodne konferencije “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!