Započeto

Aktivnosti usmjerene na efikasnijoj naplati budžetskih prihoda

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP, SBiH) | Oblasti: Ekonomija

Poduzeti sve neophodne aktivnosti koje će dovesti do efikasnije naplate svih ostalih budžetskih prihoda, u cilju umanjena negativnih posljedica primjene novih pondera za raspodjelu PDV-a za kantonalni nivo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo donijela je u maju 2023. godine Zaključak o visini komunalne naknade za korištenje instalacija javne rasvjete u 2023. godini za potrebe samostojećih svijetlećih reklamnih panoa.

Kako je saopćeno iz Vlade, ovim zaključkom, prvi put u Kantonu Sarajevo, instalacije javne rasvjete će biti korištene za potrebe postavljanja samostojećih svijetlećih reklamnih panoa, uz plaćanje godišnje naknade za ovu uslugu.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Almira Bečrevića istakao je da u Kantonu Sarajevo postoji oko 50.000 stubova javne rasvjete koji potencijalno mogu biti iskorišteni za ovu namjenu.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almir Bečarević obišao je u maju 2023. radove u okviru realizacije projekta Smart city na području Općine Centar – Titova ulica. Kako je tada saopćeno iz Vlade KS, realizacijom projekta zamjene rasvjetnih tijela očekuje se ušteda na potrošnji električne energije do 60% u odnosu na stara rasvjetna tijela. Projekat je vrijedan 2,5 miliona KM a podrazumijeva, između ostalog, zamjenu 1.718 rasvjetnih tijela.

Predstavnici Ministarstva pravde i uprave, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Općinskog suda u Sarajevu održali su 23.5.2023. sastanak s ciljem revidiranja Akcionog plana Vlade KS iz 2017. godine o mjerama i aktivnostima za unapređenje naplate komunalnih usluga. Kao jedan od osnovnih prioriteta identificirana je potreba ažuriranja baza pri komunalnim preduzećima o naplaćenim uslugama, kako bi se spriječilo da se na sudu formiraju predmeti za naplatu potraživanja koja su dužnici u međuvremenu dobrovoljno izmirili.

Istaknuta je potreba osiguranja prostora u koji bi se mogli smjestiti oduzeti predmeti, te vršiti njihova prodaja. Određen je rok od 15 dana za reviziju Akcionog plana, koji će ponovo biti upućen Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!