Započeto

Aktivnosti koje će omogućiti naplatu svih dosuđenih potraživanja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP, SBiH) | Oblasti: Ekonomija

Poduzeti sve neophodne aktivnosti koje će osigurati dovoljan iznos novčanih sredstava u budžetu Kantona Sarajevo na odgovarajućoj poziciji, a koja će omogućiti naplatu svih potraživanja koja su dosuđena po osnovu pravosnažnih sudskih odluka iz radnog odnosa, uključujući i zakonske zatezne kamate, svim imaocima pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda ili rješenja.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Prema zaključku Vlade Kantona Sarajevo, 18.5.2023. godine objavljen je Poziv za zaključenje vansudskih nagodbi, u cilju izmirenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenicima u organima i institucijama Kantona Sarajevo.

Predstavnici Ministarstva pravde i uprave, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Općinskog suda u Sarajevu održali su 23.5.2023. godine sastanak s ciljem revidiranja Akcionog plana Vlade KS iz 2017. godine o mjerama i aktivnostima za unapređenje naplate komunalnih usluga.

Sastanak je, kako je saopšteno, održan s ciljem sagledavanja postignutih učinaka na temelju navedenog plana, te njegove revizije i određivanja prioriteta između mjera, kako bi se u što kraćem periodu u ovoj oblasti postigao dodatni pomak. Istaknuta je potreba osiguranja prostora u koji bi se mogli smjestiti oduzeti predmeti, te vršiti njihova prodaja. Određen je rok od 15 dana za reviziju Akcionog plana, koji će ponovo biti upućen Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje. Također je usuglašen mehanizam koordinacije i praćenja izvršenja mjera iz Akcionog plana, kroz redovne sastanke i sistem praćenja implementacije usaglašenih mjera.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!