Neispunjeno

Rekonstrukcija sportske dvorane Luke u Bihaću nije završena u previđenom roku

Potpuna rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Bihaću proistekla je iz zaključaka tematske sjednice Gradskog vijeća Bihać, održane sredinom 2017. godine. U maju 2020. godine, potpisan je ugovor između Gradskog organa uprave Grada Bihaća i izvođača radova, konzorcija “D-L”, sa rokom završetka radova od devet mjeseci, odnosno do aprila 2021. godine.

Izvor: MojCazin.ba

Prvi konkretni koraci na obnovi jedine sportske dvorane u Bihaću napravljeni su 24. decembra 2018. godine, kada su vijećnici Gradskog vijeća (GV) Bihać dvotrećinskom većinom podržali Prijedlog odluke o zaduženju Grada Bihaća putem emisije obveznica Grada Bihaća, čime je zatvoren finansijski okvir rekonstrukcije.

Kada je u pitanju odluka o zaduženju putem obveznica i naše namjere da dobivena sredstva usmjerimo ka obnovi dvorane Luke smatram da na ovom pitanju nema mjesta politici jer niko na ovom ne može dobiti političke poene jer se podrazumijeva da u današnjem vremenu imamo modernu dvoranu za sportaše i rekreativce.

Šuhret Fazlić, 25. 12. 2018.

Tom prilikom, navedeno je da će projekat potpune rekonstrukcije i dogradnje dvorane Luke, zajedno sa izgradnjom novih dijelova dvorane, utopljavanjem objekta i efikasnim grijanjem, iznositi oko 2.000.000 KM.

Grad Bihać je osigurao dodatnih 400.000 KM za finansiranje energetski efikasnog sistema grijanja na drvnu biomasu, kroz projekat prekogranične saradnje.

Krajem decembra 2019. godine, Gradska uprava Bihaća objavila je tender za sanaciju i dogradnju ove dvorane, vrijedan nešto više od dva miliona KM, bez PDV-a.

Za izvođača radova izabran je konzorcij “D-L”, te je 22. maja 2020. godine potpisan ugovor i time ozvaničen početak realizacije ovog projekta od značaja za građane Bihaća. Iako je predstavnik konzorcija naveo da je plan da se radovi okončaju do kraja decembra 2020. godine, prema tenderskoj dokumentaciji, planirani rok za izvođenje radova bio je devet mjeseci.

Sredinom decembra 2020. godine, Federalna novinska agencija (FENA) izvijestila je da rekonstrukcija i dogradnja dvorane Luke u Bihaću ulazi u svoju završnu fazu, te da bi radovi trebali biti okončani na proljeće 2021. godine. Direktor Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju u Bihaću Ermin Lipović tom prilikom detaljnije je govorio o izvođenju radova.

Građevinski radovi traju već skoro šest mjeseci i približili smo se toj završnoj fazi, odnosno unutarnjim radovima.
(…)
Gradimo dodatnu tribinu za takmičarski teren, čime ćemo značajno povećati broj sjedećih mjesta u dvorani. Već se radi na izgradnji malih sala za aerobne i borilačke sportove, zatim dodatnog trenažnog terena za loptačke sportove, koji će biti istih dimenzija kao i postojeći – takmičarski.

Ermin Lipović, 14. 12. 2020.

Rok od devet mjeseci istekao je početkom aprila, kao i najava da će radovi biti okončani na proljeće.

U prilogu RTV USK od 17. aprila 2021. godine, Lipović je naveo da bi radovi trebali biti završeni do kraja ljeta 2021. godine, dok je krajem istog mjeseca na stranici Grada Bihaća navedeno da bi radovi na instalaciji grijanja na drvnu biomasu trebali biti okončani do augusta 2021. godine.

Na Facebook stranici Grada, sredinom maja, objavljene su fotografije unutrašnjih radova.

S obzirom na to da radovi na dogradnji i rekonstrukciji gradske dvorane Luke nisu završeni u prvobitno ugovorenom roku, Istinomjer će obećanje Grada Bihaća ocijeniti neispunjenim, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti realizaciju ovoga projekta u rokovima koji su naknadno navedeni.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!