Ispunjeno

Postavljanje šatora na 14 graničnih prelaza u roku od 48 sati

Na svojoj 10. redovnoj sjednici održanoj 6. aprila 2020. godine, Predsjedništvo BiH je zatražilo od Vijeća ministara BiH da, u saradnji sa entitetskim vlastima i vlastima Brčko distrikta BiH, osigura karatine na svim graničnim prelazima za protok ljudi. Istog dana Federalni štab civilne zaštite je donio naredbu da se na 14 graničnih prelaza, u roku od 48 sati, osiguraju šatorski prostori za privremeni boravak osoba koje ulaze u BiH.

Na konferenciji za medije održanoj 7. aprila, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, potvrdio je da su radovi počeli, te da će biti završeni u zadanom roku.

Mi smo jučer na Federalnom štabu civilne zaštite jučer donijeli naredbu koja prati ovu odluku Predsjedništva i implementira je u praksi, na način da će biti biti postavljeni ovi šatori na 14 graničnih prelaza. Na dva granična prelaza već imamo postavljene šatore od strane Oružanih snaga BIH, a to je GP izačić i GP Bijača, i mogu ovo kazati da su oni u fukciji (…) i mogu kazati da se na svih 14 graničnih prelaza, u ovom trenutku postavljaju ovi šatorski prostori imamo (…) i u toku narednih 24 sata sigurni smo da će da će na svih 14 graničnih prelaza biti postavljeni ovi šatorki prostori.

Anis Ajdinović, 7. april 2020. godine

Prema saopštenju Federalne uprave civilne zaštite, u utorak su započele aktivnosti na uspostavljanju šatorskih karantina koje su, kako se navodi, završene prije roka.

“Izvršene su potrebne pripreme i na granične prelaze u punom kapacitetu upućeni ljudski resursi, šatori i potrebna oprema. Pripadnici FUCZ rad nisu prekidali ni tokom noći te su sve planirane aktivnosti na uspostavljanju šatorskog prostora za karantin završili i prije zadatog roka.

Federalna uprava civilne zaštite, 8. april 2020. godine

Šatori su postavljeni na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša/Maljevac, Bosanski Šamac, Kamensko, Gorica, Bosansko Grahovo/Strmica, Doljani, Osoje, Čepikuće, Neum I, Neum II i Ivanica, dok će se, kako je rečeno, na graničnim prelazima Izačić i Bijača koristiti ranije uspostavljeni šatorski prostor.

S obzirom na činjenicu da su rokovi za postavljanje šatora ispoštovani, Istinomjer najavu Anisa Ajdinovića ocjenjuje kao ispunjenu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!