Politika: Borba protiv nezaposlenosti

NezaposlenostOd 2006. do 2008. godine, broj nezaposlenih u BiH bio je u padu, da bi se 2009. godine, kada je u BiH registrovano 510.580 nezaposlenih, povećao za čak 27.459 osoba. Od tada, broj nezaposlenih je u stalnom porastu. Posmatrajući cijelu državu, u odnosu na 2006. godinu broj nezaposlenih je u februaru 2012. (ukupno 543.703 nezaposlenih) bio veći za 18.864 osobe. U Federaciji BiH se u ovom periodu broj nezaposlenih povećao za 13.122, a u Republici Srpskoj za 11.681, dok Distrikt Brčko jedini bilježi manji broj nezaposlenih nego 2006. godine.

U martu 2012, broj nezaposlenih u odnosu na februar tekuće godine smanjen je u FBiH i Brčko Distriktu (ukupno za 1080 osoba), dok je u Republici Srpskoj porastao za 103 osobe. Na nivou cijele države, broj nezaposlenih se od februara do marta 2012. smanjio ukupno za 977 osoba.

Stopa nezaposlenosti u februaru 2012. u Bosni i Hercegovini, iznosila je čak 44,2 %, a broj zaposlenih osoba (ukupno 687.138) bio je za svega 143.435 veći od broja nezaposlenih.

U oba entiteta, prethodna godina obilježena je gašenjem velikog broja poslovnih subjekata.

U Federaciji BiH, do decembra 2011. godine, sa poreske evidencije je odjavljeno 7.162 poslovnih subjekata. Gašenje ovolikog broja preduzeća i malih biznisa uglavnom je uslijedilo zbog efekata uvođenja fiskalizacije, to jest nemogućnosti malih preduzeća da podnesu troškove fiskalizacije u odnosu na profit koji prave, ali i zbog generalno nepovoljnog poslovnog ambijenta. U istom periodu, registrovano je 9.417 novih poslovnih subjekata i obrta, te je konačni bilans u FBiH u ovom periodu iznosio 2.255 novih poreskih obveznika.

U Republici Srpskoj, prema podacima Poreske uprave RS, tokom 2011. godine registrovano je 392 poreska obveznika manje nego u 2010. godini (ukupno 3920), dok se sa evidencije odjavilo 315 poreskih obveznika više nego u 2010. godini (ukupno 2.464), što bilans novootvorenih preduzeća i malih biznisa čini još nižim nego u Federaciji BiH (ukupno 1456 novih poreskih obveznika). Negativan trend u otvaranju novih i održavanju postojećih biznisa naročito je vidljiv u odnosu na broj poreskih obveznika-preduzetnika, kojih je u RS u 2011. godini ugašeno čak 2.136, dok je registrovano novih 2.573, što ukupno čini svega 437 novih preduzetnika – ogroman pad u odnosu na 2010. godinu, kada je novih obveznika-preduzetnika bilo 1056. Za razliku od Federacije BiH, u kojoj je fiskalizacija bila najvjerovatniji razlog za zatvaranje velikog broja preduzeća, u Republici Srpskoj jedan od ključnih faktora za ovako negativne trendove bio je potez Vlade RS iz decembra 2010, kada su izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, povećani doprinosi (ukupno sa 30,6 na 33%) i porez na dohodak (sa 8 na 10%).

Negativne trendove u otvaranju novih preduzeća prate i negativni trendovi u vanjskotrgovinskom bilansu, kao i u prilivu stranih investicija, koje su neuporedivo manje nego u okolnim državama i još od 2007. godine doživljavaju pad ili stagnaciju.

Sve ovo su faktori koji dovode do gašenja postojećih radnih mjesta i sprječavaju otvaranje novih, dovodeći tako do konstantnog rasta nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini.

Cijelu politiku preuzmite na linku: Borba protiv nezaposlenosti

Pitajte Istinomjer!