Počelo izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica u HNK

Iz Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegovačko-neretvanskog kantona (ZZO HNK), početkom marta su najavili kako će u aprilu početi izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica za korisnike osiguranja u ovom kantonu. Podjela iskaznica započela je sredinom aprila, čime je započelo provođenje ovog dugo najavljivanog projekta.

Početkom marta ove godine ZZO HNK započeo je s radom na uvođenju elektronskih zdravstvenih iskaznica, a tom prilikom je najavljeno njihovo skoro izdavanje.

Početkom ove godine Zavod je započeo postavljati beskontaktne čitača za očitavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica u ugovorne zdravstvene ustanove, što će biti završeno do travnja 2019. godine. Nakon postavljanja čitača planira se krenuti u proces njihova testiranja, a potom u “pilotiranje” e-iskaznica i na kraju u njihovu distribuciju.”

ZZO HNK, 02.03.2019.

U skladu sa najavom, iz ZZO HNK nešto kasnije je saopšteno da će zaprimanje zahtjeva za izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica početi 1. aprila, a prve izrađene iskaznice podijeljene su u ponedjeljak 15. aprila ove godine. 

Danas dijelimo još jedno zadovoljstvo s našim osiguranicima i zdravstvenim djelatnicima stavljanjem u funkciju elektroničke zdravstvene iskaznice. Zavod je pored svih naprednih i suvremenih rješenja u sustavu zdravstva ove županije učinio i ovaj iskorak s elektroničkom zdravstvenom iskaznicom. Iskaznica je još jedna pogodnost i za osiguranike i za zdravstvene djelatnike jer osiguranicima omogućava brži i jednostavniji pristup zdravstvenoj zaštiti, a zdravstvenim djelatnicima skraćuje vrijeme potrebno za zaprimanje osiguranika.”

Rade Bošnjak, direktor ZZO HNK, 15.04.2019.

Ipak, na uvođenje elektronskih zdravstvenih iskaznica u HNK se čeka već nekoliko godina, te u tom kontekstu treba podsjetiti da je i sam Bošnjak početak realizacije ovog projekta najavio još u 2016. godini.

U 2016. godini planiramo uvođenje elektronskih zdravstvenih iskaznica koje će biti velika novina i dodatno olakšanje osiguranicima jer će ista biti elektronskim putem ovjerena pa osiguranici više neće morati posjećivati područne urede Zavoda kako bi ovjerili zdravstvenu iskaznicu. Pored olakšanja u smislu elektronske ovjere zdravstvene iskaznice biti će i niz drugih pogodnosti koje će osiguranicima uvelike olakšati i pojednostaviti pristup zdravstvenoj zaštiti.”

Rade Bošnjak, direktor ZZO HNK, 12.04.2016.

Međutim tek u novembru 2018. godine, na sjednici Upravnog vijeća zavoda donesena je odluka o visini premije osiguranja za 2019. godinu, kada je rečeno da će elektronska zdravstvena iskaznica koštati jednu marku.

Među usvojenim odlukama je Odluka o visini cijene elektronske zdravstvene iskaznice i Odluka o visini premije osiguranja (markice) za 2019. godinu, sukladno kojoj cijena premije, kao i ranijih godina, ostaje 20 KM po osiguranoj osobi s tim da su plaćanja iste, odnosno osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite oslobođena djeca do navršene 18-te godine života.”

ZZO HNK, 08.11.2018.

S obzirom da je podjela prvih elektronskih iskaznica u HNK počela u skladu sa najavama iz marta, Istinomjer će obećanje ZZO HNK ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Provjera procedure izdavanja dozvola za parkiranje invalidnih lica

Dopredsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo, Danijela Kristić, kako je ranije i najavila, pokrenula je inicijativu da...

U akciji čišćenja Sarajeva angažovano 600 nezaposlenih osoba

U Sarajevu je danas počela velika proljetna akcija čišćenja, a na uklanjanju nezakonitih odlagališta smeća, čišćenju ulica i postavljanju mobilnih fasada u naredna dva mjeseca radit će 600...


Usvojen zakon o provjeri podataka o imovini funkcionera u KS

Skoro donošenje “Zakona o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija”, obećao je kantonalni premijer Edin Forto, podnoseći svoj ekspoze pred Skupštinom Kantona Sarajevo (KS). Inače, ovaj zakon, tokom...