Plate u FBiH i RS: Koliko razloga za slavlje imaju radnici u BiH

Plate radnika u BiH među najnižim su u regionu, a tokom protekle četiri godine gotovo da nikako nisu rasle u RS, dok je u FBiH primjetan blagi porast prosječne plate tokom aktuelnog mandata Vlade FBiH. Koliko radnici u našoj zemlji imaju razloga za proslavu Praznika rada, kolike su plate u dva bh. entiteta, te ko prima najvišu, a ko najmanju platu, Istinomjer vam donosi u nastavku.

Plate u RS stagniraju tokom mandata

 

Prosječne plate u RS nisu se mnogo mijenjale tokom aktuelnog mandata Vlade RS. Tako je prosječna neto plata u ovom entitetu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS u 2015. godini iznosila 831 KM; u 2016. godini – 836 KM, a u 2017. godini se vratila na 831 KM. Tokom prva tri mjeseca ove godine, prosjek isplaćenih plata u RS vraćen je na 836 KM.

Tradicionalno najviše isplaćene neto plate u ovom entitetu u prosjeku su one u sektorima finansija i osiguranja; informacija i komunikacija; proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i gasom; javne uprave, te sektora vađenja rude i kamena.

Tako je prosječna neto plata u ovim oblastima tokom prva tri mjeseca ove godine iznosila:

Finansije i osiguranje: 1346 KM
Informacije i komunikacije: 1181 KM
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom: 1118 KM
Javna uprava: 1110 KM
Vađenje ruda i kamena: 1096 KM

Sa druge strane najmanje prosječne neto plate tokom prva tri mjeseca ove godine su bile u oblastima građevinarstva; administracije i pomoćnih uslužnih djelatnosti; hotelijerstva i ugostiteljstva; umjetnosti, zabave i rekreacije i trgovine. Među najmanje plaćenim zanimanjima u RS su i ona u oblastima prerađivačke industrije; saobraćaja i skladištenja, ali i u oblasti poljoprivrede.

Građevinarstvo: 558 KM
Administracija i pomoćne uslužne djelatnosti: 561 KM
Hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 562 KM
Umjetnosti, zabava i rekreacija: 575 KM
Trgovina: 604 KM
Saobraćaj i skladištenje: 631 KM
Prerađivačka industrija: 652KM
Poljoprivreda: 704 KM

Prema podacima za protekle tri godine, najviše plate u RS imali su radnici u sektoru Finansija i osiguranja (1284 KM), a najnižu oni u sektoru Administracije i pomoćnih uslužnih djelatnosti (528 KM).

PODRUČJE 2017 2016 2015 Q 2015 – 2017
Finansije i osiguranje: 1321 1269 1261 1284 KM
Informacije i komunikacije: 1136 1161 1149 1149 KM
Proizvodnja i snabdijevanje električnom
 energijom i gasom:
1083 1074 1067 1075 KM
Javna uprava: 1098 1115 1104 1106 KM
Vađenje ruda i kamena: 1084 1090 1097 1090 KM
Administracija i pomoćne uslužne
 djelatnosti:
552 518 515 528 KM
Građevinarstvo: 548 537 520 535 KM
Umjetnosti, zabava i rekreacija: 564 548 551 554 KM
Hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 562 561 581 568 KM
Trgovina: 589 585 602 592 KM
Prerađivačka industrija: 638 626 612 625 KM
Saobraćaj i skladištenje: 630 626 629 628 KM
Poljoprivreda: 725 710 682 706 KM

Plate u FBiH u blagom porastu

 

Sa druge strane, prosječne plate u FBiH porasle su za 40 KM u prva dva mjeseca 2018. u odnosu na 2015. godinu. Prosječna neto plata u FBiH prema posljednjim podacima FZS je u 2015. godini iznosila 830 KM, u 2016. godini je porasla na 839 KM, da bi u 2017. godini iznosila 860 KM. Tokom prva dva mjeseca 2018. godine (Zavod još uvijek nije objavio podatke za mart) prosjek svih isplaćenih neto plata u FBiH je 870 KM.

Slično kao i u RS, najviše plate u FBiH imaju radnici u oblastima proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije; finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja; javne uprave i odbrane, te informacija i komunikacija. U ovim oblastima, iznos prosječnih neto plata u februaru je bio:

Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija: 1532 KM
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja: 1436 KM
Javna uprava i odbrana: 1268 KM
Informacije i komunikacije: 1238 KM

Najniže prosječne plate u FBiH su u oblastima hotelijerstva i ugostiteljstva; građevinarstva; administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti; prerađivačke industrije, te trgovine. Među tradicionalnim radničkim zanimanjima, rudarstvo je u FBiH sektor koji bilježi plate veće od prosječnih.

Hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 528 KM
Građevinarstvo: 567 KM
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 599 KM
Prerađivačka industrija: 609 KM
Trgovina: 625 KM
Vađenje ruda i kamena: 998 KM

Prema prosjeku za posljednje tri godine u FBiH najviše plate imaju radnici u sektoru proizvodnje električne energije (1580 KM), a najnižu oni u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva (515 KM).

Prema podacima za protekle tri godine, najviše plate u RS imali su radnici u sektoru Finansija i osiguranja (1284 KM), a najnižu oni u sektoru Administracije i pomoćnih uslužnih djelatnosti (528 KM).

PODRUČJE 2017 2016 2015 Q 2015 – 2017
Proizvodnja i snabdijevanje električnom
 energijom:
1609 1573 1557 1,580 KM
Finansijske djelatnosti i djelatnosti
 osiguranja:
1473 1436 1402 1,437 KM
Informacije i komunikacije: 1281 1264 1247 1,264 KM
Javna uprava i odbrana: 1247 1232 1213 1,231 KM
Hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 529 509 507 515 KM
Građevinarstvo: 566 537 530 544 KM
Administrativne i pomoćne uslužne
 djelatnosti:
578 534 540 551 KM
Prerađivačka industrija: 626 595 572 598 KM
Trgovina: 627 596 583 602 KM
Vađenje ruda i kamena: 974 943 932 950 KM
Poljoprivreda: 839 809 795 814 KM

Ako pogledamo godišnji prosjek plata u oba entiteta tokom posljednje tri godine, možemo vidjeti da su radnici u oblasti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i drugim enegrentima u FBiH mnogo plaćeniji u odnosu na radnike iz RS u ovom sektoru, a razlika u primanjima iznosi blizu 500 KM. Radnici u drugim tradicionalno najplaćenijim zanimanjima kao što su informacije i komunikacije, javna uprava ili finansijske i djelatnosti osiguranja, također su plaćeniji od kolega u RS.

Sa druge strane, rudari u RS tokom posljednje tri godine primali su prosječno 1090 KM, dok su njihove kolege u FBiH imali dosta nižu platu 950 KM. Radnici u prerađivačkoj industriji u FBiH također su bili nešto slabije plaćeni u FBiH nego u RS, kao i radnici u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.

S obzirom da su tradicionalno radnička zanimanja već duži niz godina upravo ona u kojima se najmanje zarađuje u oba bh. entiteta, možemo zaključiti kako ni ove godine oni zaposleni nemaju pretjerano mnogo razloga za proslavu 1. maja.

(Istinomjer.ba)

 

Napadi na džamije u RS su se dešavali i tokom Ramazana

Dan nakon još jednog u nizu napada na Čaršijsku džamiju u Bosanskoj Dubici, gostujući u emisiji RTS-a “Upitnik”, član...

Deponija “Uborak”- Nova godina, stari problemi

Nakon što je 20.06.2019. godine između gradonačelnika Mostara i mještana sjevernog dijela tog grada postignut dogovor u skladu sa kojim se trebao formirati tim koji će imati predstavnike lokalnog...

U oblasti državnog uređenja Vlada KS ispunila 4 obećanja

Ukupno 40 obećanja dato je u Sporazumu o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu od 2018. do 2022. godine u oblasti državnog uređenja, a od toga su nakon prve godine mandata u...