Analize

Partije na vlasti u RS na polovini mandata: 4 ispunjena obećanja

U prve dvije godine mandata Vlade Republike Srpske, partije koje su formirale vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj (SNSD, DNS i SP RS) započele su rad na 126 od 459 obećanja koje su dale u svojim izbornim programima, dok je značajniji progres zabilježen u ispunjavanju 43 obećanja, od čega su u potpunosti ispunjena tek 4. Obećanja u čijem ispunjavanju nema progresa i dalje su u većini i ima ih 290. U odnosu na prvu godinu mandata, Vlada RS bilježi porast obećanja sa velikom vjerovatnoćom ispunjenosti sa 5% na 9%; u kategoriji srednje vjerovatnoće sada se nalazi 28% u odnosu na prethodnih 23%; dok se u kategoriji obećanja za koja je slaba vjerovatnoća da će se ispuniti do kraja mandata nalazi 63% obećanja, nasuprot 72% koliko je bilo na kraju prve godine mandata.

U prethodnoj godini, najviše se popravio rezultat u ispunjavanju obećanja DNS-a (sa 2% na 8% obećanja sa velikom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata), dok je SPRS partija koja trenutno ima najviše obećanja u ovoj kategoriji (13%, nasuprot prošlogodišnjih 7%). SNSD je u sredini, sa 11% obećanja u ovoj kategoriji.

U oblasti ekonomije, u kojoj je dato najviše obećanja, zabilježen je najmanji napredak u odnosu na prošlu godinu, kada su obećanja sa dobrim šansama za ispunjenost činila 6%, dok na kraju druge godine mandata čine 8% ukupnog broja obećanja (223) u ovoj oblasti. Najviše obećanja iz oblasti ekonomije odnose se na poljoprivredu (99), u kojoj je zabilježeno nazadovanje u odnosu na prošlogodišnji rezultat, kako zbog zastoja u određenim projektima, tako i zbog dodatnog pogoršanja u dinamici isplate podsticaja poljoprivrednicima, koji su u protekloj godini kasnili više nego ikada ranije. Nasuprot obećanom povećanju podsticaja, do kog ne dolazi već godinama, budžetska sredstva za subvencije i dalje se planiraju u istom iznosu kao u prethodnom mandatu, što posebno zabrinjava udruženja poljoprivrednika koja smatraju da će time dodatno oslabiti konkurentnost poljoprivrede nakon stupanja na snagu SSP-a.

Određeni napredak zabilježen je u oblastima industrije, poslovne klime, te u okviru malobrojnih obećanja u oblasti infrastrukture – na šta je svakako uticalo “tempiranje” završetka infrastrukturnih radova prije lokalnih izbora. U oblasti energetike, jedino SNSD-ovo obećanje u ovoj oblasti, o održanju niske cijene električne energije, prekršeno je ovogodišnjim poskupljenjem struje u Republici Srpskoj. U suprotnom pravcu kreću se i obećanja o većem korištenju obnovljivih izvora energije, s obzirom da se, nakon puštanja u rad TE Stanari, očekuje povećanje učešća termoelektrana u ukupnom elektroenergetskom bilansu na čak 65%.

Prezentacija rezultata monitoringa

U drugoj najvećoj oblasti (92 obećanja), socijalnoj politici, broj obećanja na kojima je postignut napredak u prethodnoj godini povećao se sa 5% na 10%, na šta je uglavnom uticao registrovani porast broja zaposlenih u protekloj godini. Sa druge strane, neka obećanja u ovoj oblasti prešla su ocjenu “započeto” zamijenila su ocjenom “zaustavljeno”.

Takva su obećanja o subvencioniranju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, gdje su subvencije za 2015. godinu isplaćene tek u oktobru 2016, a novi konkurs još uvijek nije raspisan zbog nedostatka sredstava.

U oblasti obrazovanja, usvajanje zakonskih i strateških dokumenata (Prijedloga zakona o visokom obrazovanju, Omladinske politike 2016-2020, te Strategije i akcionog plana razvoja obrazovanja 2016-2021), kao i povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem (sa 37% u 2015. na 43,9% u 2016. godini) uticalo je na porast broja obećanja čije je ispunjavanje u progresu (sa 3% na 10%).

U oblasti zdravstva nije bilo značajnijih pomaka u proteklih godinu dana, kao ni u oblasti pravne države. Određeni pomaci zabilježeni su u usvajanju antikorupcijske legislative (Zakon o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju), te kroz usvajanje Godišnjeg operativnog plana za ravnopravnost spolova, u okviru sprovođenja Gender akcionog plana BiH 2013-2017.

Najveći “skok” zabilježen je u oblasti državnog uređenja, gdje je ocjenu “u progresu” dobilo 15% obećanja, nasuprot 2% na kraju prošle godine. To je rezultat usvajanja novog Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je promijenjen status lokalnih samouprava, na šta se odnosilo 24 obećanja u ovoj oblasti. Sva obećanja koja se odnose na mijenjanje ustavnog uređenja i dalje su nezapočeta, te su još jedan pokazatelj da partije u predizbornoj kampanji često postavljaju nerealne ciljeve.

 

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!