Ispunjeno

Odredba o smrtnoj kazni u Republici Srpskoj ide na procjenu ustavnosti

Odgovarajući na tvrdnje visokih zvaničnika Republike Srpske da su “Bošnjaci i OHR krivi za smrtnu kaznu u Ustavu RS-a”, potpredsjedavajući Vijeća naroda RS-a, Dževad Mahmutović najavio je podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti ove odredbe Ustava RS-a.

Navodeći tako da su “predstavnici SDA i Bošnjaka u RS-u, u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda, više puta inicirali ukidanje te odredbe Ustava, ali do toga nije došlo jer predstavnici entitetske vlasti uz tu inicijativu žele zakačiti i neke druge amandmane”, Mahmutović je pored ostalog izjavio:

Imamo mehanizam u Vijeću naroda da možemo tu stvar uvijek zaustaviti i to je dosad bila takva situacija. Što se tiče formalno-pravnog osnova, u Vijeću naroda postoji kvalifikovana većina koja je spremna podnijeti zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti. Ovaj zahtjev je u dobroj mjeri već pripremljen i vjerovatno će sljedeće sedmice biti upućen Ustavnom sudu BiH.

Dževad Mahmutović, 15.06.2019.

U skladu sa navedenim, 27.06.2019. godine, Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 11. Ustava RS, u kojem postoji odredba o smrtnoj kazni, a u zahtjevu između ostalog stoji:

Smatramo da ovakvo ustavno određenje u Ustavu entiteta RS-a krši mnogobrojna prava iz Ustava BiH, kao i međunarodne obaveze koje je BiH preuzela pristupajući Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Ljubazno vas molimo da u skladu sa članom 25. stav (2) i (3) pravila Ustavnog suda BiH ovaj zahtjev tretirate kao hitan, jer su posljedice neustavne odredbe veoma štetne za međunarodni ugled BiH i njenih entiteta, te za ostvarivanje prava i sloboda njenih građana.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, 27.06.2019.

Istinomjer tako obećanju Dževada Mahmutovića daje ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!