Odredba o smrtnoj kazni u Republici Srpskoj ide na procjenu ustavnosti

Odgovarajući na tvrdnje visokih zvaničnika Republike Srpske da su “Bošnjaci i OHR  krivi za smrtnu kaznu u Ustavu RS-a”, potpredsjedavajući Vijeća naroda RS-a, Dževad Mahmutović najavio je podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti ove odredbe Ustava RS-a.

Navodeći tako da su “predstavnici SDA i Bošnjaka u RS-u, u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda, više puta inicirali ukidanje te odredbe Ustava, ali do toga nije došlo jer predstavnici entitetske vlasti uz tu inicijativu žele zakačiti i neke druge amandmane”, Mahmutović je pored ostalog izjavio:

Imamo mehanizam u Vijeću naroda da možemo tu stvar uvijek zaustaviti i to je dosad bila takva situacija. Što se tiče formalno-pravnog osnova, u Vijeću naroda postoji kvalifikovana većina koja je spremna podnijeti zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti. Ovaj zahtjev je u dobroj mjeri već pripremljen i vjerovatno će sljedeće sedmice biti upućen Ustavnom sudu BiH.

Dževad Mahmutović, 15.06.2019.

U skladu sa navedenim, 27.06.2019. godine, Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 11. Ustava RS, u kojem postoji odredba o smrtnoj kazni, a u zahtjevu između ostalog stoji: 

Smatramo da ovakvo ustavno određenje u Ustavu entiteta RS-a krši mnogobrojna prava iz Ustava BiH, kao i međunarodne obaveze koje je BiH preuzela pristupajući Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Ljubazno vas molimo da u skladu sa članom 25. stav (2) i (3) pravila Ustavnog suda BiH ovaj zahtjev tretirate kao hitan, jer su posljedice neustavne odredbe veoma štetne za međunarodni ugled BiH i njenih entiteta, te za ostvarivanje prava i sloboda njenih građana.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, 27.06.2019.

Istinomjer tako obećanju Dževada Mahmutovića daje ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Protiv SDA, pa sa SDA

U ponedjeljak, 15. jula ove godine Povjereništvo Kantonalnog odbora SDP Tuzla jednoglasno je donijelo odluku o...

SDS nije podržao Dodikov veto

Narodna Skupština Republike Srpske (NSRS) podržala je prijedlog člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika da blokira stupanje na snagu odluke kojom bi se od Hrvatske tražilo da prekine gradnju...Stanić se predomislio po pitanju vitalnog entitetskog interesa

Nakon što je Predsjedništvo BiH na svojoj 4. redovnoj sjednici usvojilo Zaključak o zvaničnom stavu Bosne i Hercegovine u vezi s nastavkom izgradnje mosta Komarna - Pelješac od strane Republike...