Od 1. jula niže cijene rominga

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH 4. aprila ove godine saopćeno je da je potpisan regionalni sporazum o smanjenju cijena usluga rominga te da će cijene u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama “u prvoj fazi, od 1. jula biti smanjene za 27%.”

Nakon sastanka koji je održan u Tirani, krajem marta ove godine, iz MPIK BiH saopšteno je da je “Bosna i Hercegovina prva i jedina zemlja do sada koja je kompletirala proceduru i odredila potpisnika ovog Sporazuma, koji će u Beogradu 4. aprila u sklopu Digitalnog samita, u ime Bosne i Hercegovine potpisati zamjenik ministra Saša Dalipagić”.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 21.03.2019.

Kako je i najavljeno zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH, Saša Dalipagić potpisao je početkom aprila u Beogradu, u okviru Digitalnog samita zemalja Zapadnog Balkana, Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu.

Regionalni sporazum o romingu će od 1. jula omogućiti znatno niže cijene rominga u zemljama Zapadnog Balkana. Sporazum su, osim Bosne i Hercegovine, potpisali ministri resornih ministarstava Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Cijene rominga će u prvoj fazi od 1. jula, biti smanjene za 27%, a od 1. jula 2021. godine se očekuje potpuno ukidanje rominga za Zapadni Balkan. Cijena rominga sa Albanijom biće umanjena za čak 85 %, budući da Albanija do sada nije bila dio sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i BiH.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 04.04.2019.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) 21. juna ove godine donijela je Odluku kojom je naložena “obaveza sniženja cijena usluga rominga i cijena terminacije regulisanih poziva u romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u skladu sa Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.”

Operatori će u periodu od 1.7.2019. godine do 30.6.2020. godine primjenjivati sljedeće prosječne maloprodajne cijene: odlazni pozivi: 0,27 KM /min – BH Telecom, Telekom Srpske, HT Mostar; SMS poruka: 0,11 KM/min BH Telecom, Telekom Srpske, 0,10 KM/min, HT Mostar, mobilni internet 0,27 KM/MB BH Telekom, Telekom Srpske, HT Mostar. Ilustracije radi, cijene odlaznih poziva prema Bosni i Hercegovini (BiH) za postpaid i prepaid korisnike iz BiH, kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji sniziće se od 25% do 27%. Cijena odlaznih poziva prema BiH za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 85% do 92%.Cijena dolaznih poziva za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji će se sniziti od 13% do 20%. Cijena dolaznih poziva za postpaid i prepaid korisnike iz BiH  kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 87% do 97%.

Također, cijena za poslanu SMS poruku za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji shodno ovoj odluci “će se sniziti od 6% do 17%, a cijena za poslanu SMS poruku za postpaid i prepaid korisnike iz BiH  kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 71% do 88%”.

RAK, Odluka o cijenama rominga, 21.06.2019.

Ova Odluka stupila je na snagu 1. jula 2019. godine.

Shodno navedenom, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH za potpisivanje sporazuma u najavljenom roku, a koji je za rezultat imao donošenje Odluke RAK-a o smanjenju cijena usluga rominga počev od 1. jula ove godine, od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Još nije formirano zajedničko operativno tijelo BiH i Turske za pitanja prometa i infrastrukture

Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalipagić održao je u maju ove godine bilateralni...

Prihvaćen zajam za nabavku novih trolejbusa

Prezentirajući bosanskohercegovačkoj javnosti aktivnosti i rezultate Vlade Kantona Sarajevo (KS) u prvih 100 dana njenog rada, premijer Vlade KS, Edin Forto između ostalog je najavio “kupovinu 20...Slijedi faza izgradnje vertikalne konstrukcije otvorenih bazena na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015. godine, govoreći o planovima za naredni period, pored ostalog najavio i početak...