Ispunjeno

Od 1. jula niže cijene rominga

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH 4. aprila ove godine saopćeno je da je potpisan regionalni sporazum o smanjenju cijena usluga rominga te da će cijene u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama “u prvoj fazi, od 1. jula biti smanjene za 27%.”

Nakon sastanka koji je održan u Tirani, krajem marta ove godine, iz MPIK BiH saopšteno je da je “Bosna i Hercegovina prva i jedina zemlja do sada koja je kompletirala proceduru i odredila potpisnika ovog Sporazuma, koji će u Beogradu 4. aprila u sklopu Digitalnog samita, u ime Bosne i Hercegovine potpisati zamjenik ministra Saša Dalipagić”.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 21.03.2019.

Kako je i najavljeno zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH, Saša Dalipagić potpisao je početkom aprila u Beogradu, u okviru Digitalnog samita zemalja Zapadnog Balkana, Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu.

Regionalni sporazum o romingu će od 1. jula omogućiti znatno niže cijene rominga u zemljama Zapadnog Balkana. Sporazum su, osim Bosne i Hercegovine, potpisali ministri resornih ministarstava Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Cijene rominga će u prvoj fazi od 1. jula, biti smanjene za 27%, a od 1. jula 2021. godine se očekuje potpuno ukidanje rominga za Zapadni Balkan. Cijena rominga sa Albanijom biće umanjena za čak 85 %, budući da Albanija do sada nije bila dio sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i BiH.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 04.04.2019.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) 21. juna ove godine donijela je Odluku kojom je naložena “obaveza sniženja cijena usluga rominga i cijena terminacije regulisanih poziva u romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u skladu sa Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.”

Operatori će u periodu od 1.7.2019. godine do 30.6.2020. godine primjenjivati sljedeće prosječne maloprodajne cijene: odlazni pozivi: 0,27 KM /min – BH Telecom, Telekom Srpske, HT Mostar; SMS poruka: 0,11 KM/min BH Telecom, Telekom Srpske, 0,10 KM/min, HT Mostar, mobilni internet 0,27 KM/MB BH Telekom, Telekom Srpske, HT Mostar. Ilustracije radi, cijene odlaznih poziva prema Bosni i Hercegovini (BiH) za postpaid i prepaid korisnike iz BiH, kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji sniziće se od 25% do 27%. Cijena odlaznih poziva prema BiH za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 85% do 92%.Cijena dolaznih poziva za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji će se sniziti od 13% do 20%. Cijena dolaznih poziva za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 87% do 97%.

Također, cijena za poslanu SMS poruku za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji shodno ovoj odluci “će se sniziti od 6% do 17%, a cijena za poslanu SMS poruku za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 71% do 88%”.

RAK, Odluka o cijenama rominga, 21.06.2019.

Ova Odluka stupila je na snagu 1. jula 2019. godine.

Shodno navedenom, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH za potpisivanje sporazuma u najavljenom roku, a koji je za rezultat imao donošenje Odluke RAK-a o smanjenju cijena usluga rominga počev od 1. jula ove godine, od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!