Obećali su – o kampanji

PredizbornaNa Opštim/općim izborima 2010, partije koje su osvojile vlast u BiH ponudile su, kroz svoje predizborne programe, veći broj obećanja nego ikada ranije. No, godinu i po dana nakon izbora, niti jedna se ne može pohvaliti značajnim progresom u ostvarivanju onoga što je pred izbore obećala.

Građani i građanke BiH imaju pravo tražiti od partija da se drže onoga na šta su se obavezale prije izbora i da, u kapacitetima izvršne i zakonodavne vlasti, učine sve da ostvare obećanja na osnovu kojih su dobile glasove i osvojile vlast u aktuelnom mandatu. U nekim oblastima, sporo ili nikakvo ostvarivanje predizbornih ciljeva posebno je zabrinjavajuće. BiH je zemlja koja u regionu i Evropi drži mnoge zastrašujuće rekorde: zemlja u kojoj je broj nezaposlenih premašio 500.000, od čega najveći procenat, veći nego u bilo kojoj drugoj evropskoj državi, čine mladi; dok istovremeno njeni zvaničnici primaju procentualno najveće plate u regionu. BiH je, također, zemlja u kojoj građani/ke na svoju administraciju troše najviše, a ne kontrolišu je skoro nikako – po stepenu korupcije, BiH se visoko kotira u svim relevantnim istraživanjima i pri tome joj se «rejting» sve više pogoršava kako vrijeme prolazi. Istovremeno, ona i dalje ostaje na periferiji ekonomskih tokova, investicije je zaobilaze, njen kreditni rejting također je pao i, u takvoj situaciji, šanse da se riješe problemi nezaposlenosti, siromaštva, stagnacije u ekonomskom razvoju, veoma su slabe.

Kampanja «Obećali su!» pokrenuta je sa namjerom da vrati u fokus partija na vlasti njihova predizborna obećanja u 4 ključne oblasti:

1. Politike prema mladima:

  • rješavanje problema nezaposlenosti mladih kroz poticajne politike zapošljavanja i prilagođavanje obrazovnih programa potrebama tržišta
  • rješavanje problema stambenog zbrinjavanja mladih

2. Borba protiv nezaposlenosti:

  • razvojne politike u oblasti privlačenja investicija, izvoza i poticaja privredi, koje bi doprinijele trajnom i održivom rješavanju problema otvaranja novih radnih mjesta
  • socijalne politike fokusirane na aktivne pristupe zapošljavanju

3. Uštede u javnoj potrošnji:

  • smanjivanje troškova administracije
  • uštede kroz modernizaciju javne uprave
  • jačanje nadzora nad potrošnjom javnih sredstava

4. Borba protiv korupcije:

  • uvođenje posebnih antikorupcionih mjera u institucije na svim nivoima
  • saradnja izvršne vlasti sa zakonodavnim i sudskim organima u borbi protiv korupcije
  • oduzimanje nelegalno stečene imovine

Zašto ova kampanja?

Budući da se izborni programi zaboravljaju ubrzo nakon izbora, ovom kampanjom želimo podsjetiti partije šta su biračima/cama obećale da će učiniti u ove 4 oblasti, te ih podstaći da se, kroz funkcije koje obnašaju u institucijama vlasti na svim nivoima, maksimalno angažuju na ostvarivanju ovih ciljeva. Pored toga, s obzirom da se predizborna obećanja uglavnom pišu nekonkretno i uopšteno, bez jasnih i preciznih ciljeva, za izabrana obećanja u ove 4 oblasti analizirali smo dosadašnji tok rada, dali pregled stanja u svakoj oblasti, a zatim su, na osnovu aktuelnog stanja i konsultacija sa ekspertima/cama, postavljeni mogući indikatori njihove ispunjenosti i date preporuke kako da se dođe do ostvarenja tih ciljeva.

Zašto baš ova obećanja?

Za svaku oblast, preporuke su date isključivo na osnovu obećanja stranaka na vlasti – ne radi se, dakle, o ciljevima i mjerama koje bi trebalo «opravdati» pred vladajućim partijama, u koje bi ih trebalo «ubjeđivati» ili dodatno zagovarati da ih vlasti prihvate kao dio svojih programa – radi se, naprotiv, o mjerama koje su same partije obećale da će poduzeti i na osnovu kojih i jesu osvojile mandat u kom djeluju. Također, s obzirom na do sada učestalu praksu političkih partija da za vlastite neuspjehe ili inertnost krive nemogućnost kompromisa sa koalicionim partnerima, za kampanju smo izabrali samo ona obećanja u kojima ne postoji suprotstavljenost stavova i/ili postoji značajan stepen slaganja između većine partija koje su formirale određeni nivo vlasti. Na taj način želimo minimizirati mogućnost odricanja od odgovornosti za ono što je obećano i ponuditi preporuke oko kojih bi se mogle složiti partije različitih političkih usmjerenja i/ili suprotstavljenih političkih pozicija.

Prilikom izbora obećanja, uzeli smo u obzir samo ona obećanja jedne partije koja se mogu implementirati na onom nivou vlasti u kojem ta partija sudjeluje, te su preporuke date u skladu sa ingerencijama i nadležnotima koje taj nivo vlasti posjeduje u navedenim oblastima. Preporuke će biti dostavljene vladama na odgovarajućim nivoima, kao i partijama koje su svojim programima zacrtale ove ciljeve.

Šta ćemo uraditi s njima?

Izabrana obećanja i preporuke za njihovo ispunjavanje objedinjeni su u zasebnim dokumentima za svaku navedenu oblast. Ovi dokumenti biće dostavljeni entitetskim vladama i Vijeću ministara, resornim ministarstvima, te strankama čija su obećanja odabrana za zagovaranje, sa namjerom da u toku kampanje dostave svoje komentare na date preporuke i odgovore na postavljena pitanja. Odgovori svih kontaktiranih partija i institucija biće javno dostupni na stranici istinomjer.ba, a dokumenti će se objavljivati i dostavljati partijama/institucijama sljedećim redoslijedom:

17.05. Politike za mlade

21.05. Politike za smanjenje nezaposlenosti

28.05. Politike za uštede u javnoj potrošnji

04.06. Politike za borbu protiv korupcije

Naš cilj je da potaknemo vladajuće stranke i tijela izvršne vlasti u kojima ove stranke sudjeluju, da se javno izjasne o preporukama koje će im biti ponuđene, te da iznesu razloge zašto ih smatraju odgovarajućim – ili neodgovarajućim – mjerama za ostvarenje sopstvenih predizbornih ciljeva. Želimo da stranke, kao i vlade koje su te stranke formirale, javnosti saopšte razloge za slaganje ili neslaganje sa ponuđenim preporukama, a u slučaju neslaganja, i njihove (jednako konkretne) ideje o tome koji su bolji načini za ostvarenje predizbornih obećanja u ove 4 oblasti. U oba slučaja, želimo da se i vladajuće partije i institucije vlasti javno obavežu da će poduzeti mjere za ostvarenje ovih ciljeva, uz jasno postavljene rokove u kojima građani i građanke BiH mogu očekivati da će ove mjere biti preduzete.

Smatramo da je, s obzirom na kritično stanje u svim odabranim oblastima, iznimno važno da svi nivoi vlasti ozbiljno shvate svoju ulogu u rješavanju gorućih problema, preuzmu odgovornost za implementaciju ovih mjera i urade ono što su građanima i građankama obećali tokom predizborne kampanje kako bi se do kraja aktuelnog mandata ispunila najznačajnija obećanja u ovim oblastima. Jedino na taj način, vladajuće partije i institucije kojima upravljaju, mogu pokazati odgovornost prema sopstvenim biračima/cama i uvjeriti ih da su predizborna obećanja koje su dale više od političkog marketinga čija je jedina svrha bila osvajanje glasova na izborima.

Obećali su – vrijeme je da to i ispune!

 

Pitajte Istinomjer!