Uncategorized

SNSD: Najjača politička partija u BiH

“Naš prvi cilj na izborima 01. oktobra je jasan i javan: biti najjača politička partija u Bosni i Hercegovini.”


Razlog:
SNSD je u jednom periodu bio najjača politička partija u BiH, ali tu poziciju nije uspio zadržati.
Objašenjenje:
Sudeći prema istraživanjima koje su UNDP i NDI sproveli 2007, 2008 i 2010 godine, podrška SNSD-u se mijenjala i znatno je opala od 2007. godine – kada SNSD jeste bio najjača politička partija – do danas, kada je tu poziciju izgubio. Prema istraživanjima UNDP-a, u kojima je mjerena podrška birača/ica političkim partijama, SNSD je tokom 2007. bio najjača politička stranka, sa podrškom koja je varirala od maksimalnih 18,2% u novembru do najmanje 16,5% (april) u ukupnoj populaciji BiH (s tim što je ovaj procjenat pretežno rezultat podrške u RS-u (45,9% u novembru, odnosno 41,4% u aprilu), dok se podrška u Federaciji BiH kreće od 0,1 (septembar) do 0,2% u novembru 2007. godine). (Izvor: http://www.undp.ba/download.aspx?id=1169)
U 2008, do septembra iste godine, SNSD zadržava poziciju najjače partije, ali sa znatno umanjenom podrškom: 12,9% za cijeli uzorak (32,7% u RS-u) u junu, te 14,1% za cijeli uzorak (35,3% u RS-u) u septembru. U novembru, podrška u RS-u pada na 23,9%, a u ukupnom uzorku na 9,7%, čime SNSD prestaje biti najjača politička partija (pretiče je SDP sa 10,7%). U FBiH, tokom 2008, SNSD više nema nikakvu podršku. (izvor: http://www.undp.ba/download.aspx?id=1580)
Prema istraživanju NDI-a, obavljenom tokom aprila 2010. godine, može se zaključiti da su se ovakvi trendovi nastavili. SNSD se sa 15% podrške u ukupnom uzorku, ponovo našao iza SDP-a (20%), te se u ovom trenutku ne može nazvati najjačom političkom partijom u BiH.
(izvor: NDI: „Javno mnijenje u BiH 2010“)

Pitajte Istinomjer!