Na čekanju izgradnja novog poslovnog objekta na mjestu stare pijace u Švrakinom selu

Nakon usvajanja novog Zakona o prostornom uređenju, Opštinska služba za inspekcijske poslove donijela je rješenje o uklanjanju devastiranog objekta stare pijace u Švrakinom selu, te je polovinom 2018. godine ovaj napušteni objekat i uklonjen.

Tokom 2016. godine Opština Novi Grad donijela je rješenje o uklanjanju napuštenog, ruševnog objekta nekadašnje pijace u Švrakinom Selu koje je poništeno od strane Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša.

Nakon usvajanja novog Zakona o prostornom uređenju, Opštinska služba za inspekcijske poslove donijela je rješenje o uklanjanju devastiranog objekta, te je polovinom 2018. godine ovaj napušteni objekat i uklonjen.

Tom prilikom iz Opštine Novi Grad su najavili da će na mjestu nekadašnje pijace biti izgrađen poslovni objekat:

Regulacionim planom “Švrakino Selo – Centar“, na mjestu stare pijace planirana je izgradnja poslovnog objekta spratnosti prizemlje i dva sprata sa podzemnom garažom u kojem je predviđena zelena pijaca.

Opština Novi Grad, 18.06.2019.

Međutim, skoro godinu dana nakon uklanjanja stare pijace u Švrakinom selu, radova na izgradnji novog objekta još uvijek nema. Iz Opštine Novi Grad rečeno je da je “neophodno provesti upravni postupak za izdavanje odobrenja od nadležne službe, a koji bi trebao pokrenuti investitor koji posjeduje dokaz o pravu građenja shodno Zakonu o prostornom uređenju KS-a”, ne navodeći pri tom kada bi aktivnosti u pravcu izgradnje novog objekta mogle započeti.

Istinomjer ovom prilikom obećanju Opštine Novi Grad u vezi gradnje novog poslovnog objekta na lokaciji stare pijace u Švrakinom selu daje ocjenu neispunjeno, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti da li će u narednom periodu biti pokrenute aktivnosti u tom pravcu.

(Istinomjer.ba)

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...