Neispunjeno

Na čekanju izgradnja novog poslovnog objekta na mjestu stare pijace u Švrakinom selu

Nakon usvajanja novog Zakona o prostornom uređenju, Opštinska služba za inspekcijske poslove donijela je rješenje o uklanjanju devastiranog objekta stare pijace u Švrakinom selu, te je polovinom 2018. godine ovaj napušteni objekat i uklonjen.

Tokom 2016. godine Opština Novi Grad donijela je rješenje o uklanjanju napuštenog, ruševnog objekta nekadašnje pijace u Švrakinom Selu koje je poništeno od strane Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša.

Nakon usvajanja novog Zakona o prostornom uređenju, Opštinska služba za inspekcijske poslove donijela je rješenje o uklanjanju devastiranog objekta, te je polovinom 2018. godine ovaj napušteni objekat i uklonjen.

Tom prilikom iz Opštine Novi Grad su najavili da će na mjestu nekadašnje pijace biti izgrađen poslovni objekat:

Regulacionim planom “Švrakino Selo – Centar“, na mjestu stare pijace planirana je izgradnja poslovnog objekta spratnosti prizemlje i dva sprata sa podzemnom garažom u kojem je predviđena zelena pijaca.

Opština Novi Grad, 18.06.2019.

Međutim, skoro godinu dana nakon uklanjanja stare pijace u Švrakinom selu, radova na izgradnji novog objekta još uvijek nema. Iz Opštine Novi Grad rečeno je da je “neophodno provesti upravni postupak za izdavanje odobrenja od nadležne službe, a koji bi trebao pokrenuti investitor koji posjeduje dokaz o pravu građenja shodno Zakonu o prostornom uređenju KS-a”, ne navodeći pri tom kada bi aktivnosti u pravcu izgradnje novog objekta mogle započeti.

Istinomjer ovom prilikom obećanju Opštine Novi Grad u vezi gradnje novog poslovnog objekta na lokaciji stare pijace u Švrakinom selu daje ocjenu neispunjeno, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti da li će u narednom periodu biti pokrenute aktivnosti u tom pravcu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!