Moratorij, imenovanja i ustavnost zakona: Zašto nemamo rukovoditelje šest federalnih inspektorata?

Prije par mjeseci, primjetili smo da su mjesta rukovoditelja nekoliko sektora i organizacijskih jedinica Federalne uprave za inspekcijske poslove upražnjena duži vremenski period. Pokušaj da saznamo razloge takve situacije ukazao je na pravni haos u oblasti javnog zapošljavanja.

 

Pregledom web stranice  Federalne uprave za inspekcijske poslove, utvrdili smo da uz Federalni tržišni inspektorat, Federalni urbanističko-ekološki inspektorat, Federalni inspektorat za hranu, Kabinet direktora, Sektor za zastupanje, Službenik za informiranje, Sektor unutrašnje kontrole i Sektor granične inspekcije stoji da su rukovodeća mjesta ovih sektora i jedinica upražnjena. Krajem prošlog mjeseca, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove uputili smo pitanje o tome koliko dugo su ove pozicije upražnjene, zbog čega još nisu imenovani rukovodioci ovih sektora i da li takva situacija utiče na obavljanje poslova iz njihovih nadležnosti. Posebno nas je zanimalo zbog čega je i dalje nepopunjeno mjesto rukovodioca urbanističko-ekološkog inspektorata, s obzirom na alarmantne epizode aero-zagađenja, koje se konstantno ponavljaju u nekoliko gradova u FBiH.

Iz FUIP su nam potvrdili da su podaci sa njihove web stranice ažurni i da su ova mjesta zaista upražnjena, ali da su neka od njih popunjena “na način da su rješenjima direktora Uprave data ovlaštenja uposlenih državnim službenicima da obavljaju poslove tih pozicija, do sticanja uslova za popunjavanje istih.” (Stranica FUIP je nakon našeg upita ažurirana, te se sada na njoj može vidjeti ko obnaša funkcije “vršioca dužnosti” rukovodilaca ovih sektora, što do nedavno nije bio slučaj). Iz FUIP su naveli da “takva situacija u značajnoj mjeri otežava rad, ali ne sprječava te inspektorate da obavljaju poslove iz svojih nadležnosti” jer su već uposleni državni službenici dobili ovlaštenja da vrše dužnosti rukovodilaca ovih sektora i organizacijskih jedinica. Ove su pozicije popunjene na sljedeći način:

Federalni tržišni inspektorat: na čelu ovog inspektorata od 13.01.2015. do 04.05.2016. godine nalazila se Sanela Ahmić, nakon što je prethodna glavna tržišna inspektorica otišla u penziju. Na ovo mjesto je, zatim, rješenjem od 04.05.2016. postavljen Elmir Ramić.  

Federalni urbanističko-ekološki inspektorat: na čelu ovog inspektorata se do 11.12.2015. godine nalazila Dragica Filipović-Ćurak, koju je, nakon odlaska u penziju, zamijenio federalni urbanistički inspektor Ibro Kulin. Kulin je na ovoj poziciji ostao do 23.08.2016. godine, kada je na čelo urbanističko-ekološkog inspektorata rješenjem postavljen Ejub Salkić.

Sektor za zastupanje: ovu poziciju je do juna 2015. obnašala Diana Ružić, koja je zatim prešla na poziciju sekretarke FUIP, a vršilac dužnosti je postao Elvir Sabljić, rješenjem koje je donešeno 29.06.2015. godine.

Službenik za informiranje postavljen je rješenjem od 28.04.2016. godine. Iz FUIP su naglasili da se ne radi o radnom mjestu, već o poziciji predviđenoj Zakonom o slobodi pristupa informacijama, koju od aprila 2016. obnaša Edin Čengić.

Pozicija šefa kabineta direktora FUIP i dalje nije popunjena, a upražnjena je još od 31.12.2015. godine, nakon što je tadašnji direktor FUIP otišao u penziju, a na njegovo mjesto je privremeno imenovan Anis Ajdinović, koji je do tada bio šef kabineta direktora. Rješenjem Vlade FBiH od 23.12.2015. Ajdinović je imenovan za direktora “na period do okončanja konkursne procedure u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, a najviše tri mjeseca, počev od 1.1.2016. godine.” Vlada FBiH je, zatim, 01.04.2016. donijela još jedno rješenje, kojim brisana odredba o ograničenju njegovog mandata na tri mjeseca, čime je “određeno da privremeni mandat traje do okončanja konkursne procedure u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH.” Ovaj zakon je, međutim, stavljen van snage, a zatim i proglašen neustavnim, te je upitno na koji način će se razriješiti trajanje “privremenog mandata” aktuelnog direktora FUIP.

Za sektor unutrašnje kontrole i Federalni inspektorat za hranu navedeno je da je su novoformirani po Zakonu o inspekcijama FBiH (stupio na snagu u septembru 2014. godine) i da nikada nisu popunjeni. Međutim, istim zakonom  propisano je osnivanje i drugih organizacionih jedinica koje jesu formirane nakon njegovog usvajanja. Takav je, recimo, sektor granične inspekcije, čije je osnivanje propisano istim članom kao i osnivanje sektora unutrašnje kontrole (Član 25. (2)). Sektorom granične inspekcije upravljao je, od marta 2015. do marta 2016. godine,  sadašnji direktor i bivši šef kabineta direktora FUIP, Anis Ajdinović. Na tu poziciju zatim je došao Đemo Ćar, koji sada obnaša poziciju pomoćnika direktora u Sektoru za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove. Nakon toga, na ovu poziciju imenovan je Muamer Terzić, rješenjem od 21.12.2016. godine.

Na naše pitanje o razlozima za višemjesečni zastoj u imenovanju rukovoditelja ovih sektora i inspektorata, koji je doveo do toga da se postavljaju vršioci dužnosti internim rješenjima, iz FUIP su odgovorili da novi rukovoditelji na ova mjesta nisu postavljeni “kako zbog Odluke Vlade FBiH o privremenoj zabrani zaposlenja u svim federalnim upravama (“moratorij na zapošljavanje državnih službenika”) tako i zbog novog Zakona o državnoj službi u FBiH koji je Ustavni sud Federacije BiH stavio van snage.”

Međutim, sam spor pred Ustavnim sudom pokrenut je tek u aprilu 2016. godine, dok su neke od ovih pozicija bile upražnjene mnogo prije toga, te smo tražili pojašnjenje ovih odgovora – to jest, odgovor na pitanje da li je FUIP ikada tražila od Vlade FBiH da joj odobri dodatno zapošljavanje i ako jeste, kakav je bio stav Vlade FBiH po tom pitanju. Iz FUIP nam je odgovoreno da je “Federalna uprava za inspekcijske poslove čekala objavu presude Ustavnog suda Federacije BiH, (koja je objavljena tek 08.02.2017. godine) kako bi izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, nakon čega ćemo zatražiti od Vlade Federacije BiH saglasnost za popunu pozicija rukovodećih državnih službenika u ovoj Upravi. Iz navedenih razloga ova Uprava još uvijek nije uputila Vladi FBiH pismeni zahtjev za popunu pozicija rukovodećih državnih službenika.”

Kako nam je usmeno pojašnjeno iz FUIP, presuda Ustavnog suda FBiH se čekala jer od nje zavisi da li će ove pozicije biti mandatne (kako to propisuje novi Zakon o državnoj sluzbi) i da li će se mijenjati unutrašnje ustrojstvo inspekcija, to jest sistematizacija radnih mjesta i pravilnici o zaposljavanju. Zanimljivo je da smo, u trenutku razgovora sa službenikom za informisanje FUIP, od njega dobili informaciju da je Ustavni sud donio ovu presudu, ali da ona nije objavljena u Službenim novinama FBiH, što bi značilo da još nije stupila na snagu. Iz Ustavnog suda FBiH su, međutim, opovrgli ovu tvrdnju i informisali nas da je presuda donesena 07.12.2016. i da je objavljena u Službenim novinama FBiH br.  09/17, od 08.02.2017. godine. Tu informaciju smo zatim predočili i Federalnoj upravi inspekcijskih poslova, nakon čega je ona uvrštena i u njihov zvanični odgovor na naš zahtjev za pristup informacijama.  

 

Drugi razlog koji je FUIP navela za nepopunjavanje ovih pozicija (osim preko ovlaštenja za vršenje dužnosti) bio je moratorij Vlade FBiH na zapošljavanje u javnom sektoru. Međutim, tokom prethodne dvije godine, bilo je raspisano nekoliko konkursa za radna mjesta u okviru FUIP. Tako je, recimo, u aprilu 2015. godine raspisan konkurs za Glavnog federalnog tržišnog inspektora, te za još tri pozicije (Federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektor; Federalni inspektor rada za oblast radnih odnosa i Federalni vodni inspektor). U aprilu 2016 je raspisan konkurs za Federalnog sanitarnog inspektora na carinskim ispostavama, kao i za Federalnog inspektora za hranu. U maju 2016 raspisan je konkurs za Federalnog tržišno, turističko-ugostiteljskog inspektora, sa sjedištem na Graničnom prelazu Kamensko, te za dva sanitarna inspektora (na carinskim ispostavama Rodoč-Mostar i Orašje), od kojih je jedan ponovljen i u avgustu 2016. godine. Federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektor, sa sjedištem nagraničnom prijelazu Izačić-Bihać tražio se u decembru 2016. dok su konkursi za Federalnog vodnog inspektora i inspektora rada za oblast zaštite na radu raspisani ovog mjeseca.

U okviru ovih konkursa, dakle, tražene su i osobe za dvije pozicije koje su i dalje upražnjene ili popunjene privremenim rješenjima (glavni tržišni inspektor i inspektor za hranu),  no FUIP ni u jednom trenutku nije spomenula da je bilo ikakvih pokušaja da se ova radna mjesta popune.

Ništa manje zbunjujuća nije ni tvrdnja o čekanju presude Ustavnog suda kako bi se od Vlade FBiH zatražilo dodatno zapošljavanje. Ako je FUIP zaista i bila neobavještena o tome da je Ustavni sud FBiH objavio presudu kojom su izmjene Zakona o državnoj službi proglašen neustavnim, ostaje nejasno zbog čega zahtjevi za odobravanje dodatnog zapošljavanja nisu poslati Vladi FBiH davno prije toga. Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je u hitnom postupku 23.10.2015. godine, a Potpredsjednik FBiH, Milan Dunović, podnio je zahtjev za ocjenu njegove ustavnosti u aprilu 2016. godine.

Konkretno, Dunović je osporio ustavnost procedure usvajanja izmjena Zakona o državnoj službi, ali i ustavnost samog Zakona, to jest izmjena koje su u njega uvedene. Ustavni sud Federacije BiH je 28.06.2016, po Dunovićevoj apelaciji, donio Rješenje o privremenoj mjeri kojom su sporni članovi Zakona stavljeni van snage do donošenja konačne presude. Konačna presuda, kojom je potvrđena i neustavnost procedure i neustavnost spornih odredbi, donesena je u decembru 2016. i stupila je na snagu u februaru 2017. godine.

Sa druge strane, iz odgovora FUIP vidi se da su mnoge od nepopunjenih pozicija bile upražnjene davno prije nego što je ovaj zakon uopšte usvojen, a naročito prije nego što je njegova ustavnost osporena i prije nego što se Ustavni sud o tome na bilo koji način očitovao. Glavna tržišna inspektorica penzionisala se još u januaru 2015. godine; rukovoditeljica sektora za zastupanje prešla je na drugo radno mjesto u junu 2015. godine, a mjesto rukovoditelja novoformiranog sektora granične inspekcije očito je od početka popunjavano privremenim rješenjima. Ostatak pobrojanih pozicija upražnjen je uglavnom od decembra 2015. godine.

S obzirom da je Zakon sada i zvanično proglašen neustavnim, situacija sa popunjavanjem ovih radnih mjesta vraćena je na stanje kakvo je bilo prije oktobra 2015. godine, te ostaje da se vidi kakve će to posljedice imati za funkcionisanje ove, ali i drugih institucija u FBiH.

(istinomjer.ba)

 

Da li će se Etički kodeks primjeniti u slučaju istupa zastupnice Ćosović-Hajdarević?

Posljednja izjava zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo, Samre Ćosović-Hajdarević samo je još jedna u nizu izjava...

Bez hemodijaliznog centra agonija pacijenata u Goraždu se nastavlja

Iako se o uspostavi hemodijaliznog centra u Goraždu govori već nekoliko godina, ovo pitanje još uvijek nije riješeno, zbog čega su pacijenti primorani i po nekoliko puta sedmično putovati u Sarajevo...

RS brža u isplati poljoprivrednih poticaja od FBiH

Nakon što je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS saopšteno da su izvšene uplate svih poticaja poljoprivrednicima iz ovog entiteta planiranih u 2018. godini, informaciju o...