Neistina

Moj budžetu, pređi na drugoga

Muhamed Kozadra
Muhamed Kozadra

“KS je prošle godine usvojio budžet na vrijeme, prije Nove godine, ali ove godine to neće biti slučaj, jer nemamo ni Nacrt. Na računu za javnu potrošnju našli smo 1.302 marke, na namjenskom tri miliona, a odobrenih kredita 16,5 miliona namijenjenih za infrastrukturu. Mogu reći da je ovo veoma teška situacija za budžetske korisnike”, rekao je ministar finansija KS Muhamed Kozadra.

(Klix.ba, 29. 11. 2012.)

Komentar:

Novoizabrani/stari ministar finansija Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra je, izgleda, dajući ovu izjavu, smetnuo sa uma da je upravo on na ovoj funkciji proveo gotovo pet i po godina. Kozadra je, naime, dužnost ministra finansija KS obnašao u mandatu 2006.-2010. a zatim i u aktuelnom mandatu, sa pauzom od 72 dana, koliko je trajala Vlada KS u kojoj nije bilo ministara iz SDA, sa SDP-om i SBB-om na čelu. Ta Vlada imenovana je 19. 6. 2012. godine, da bi nakon manje od tri mjeseca izgubila povjerenje skupštinske većine i bila smijenjena 21. 9. 2012. godine, a tehnički mandat obavljala je sve do 21. novembra.

Kozadra je „između redova“ optužio prethodnog ministra finansija Mirzu Sendijarevića, koji je tu funkciju obavljao tokom 72 dana Kozadrine „pauze“, za nepostojanje nacrta Budžeta KS i nered u finansijskom sektoru. No, upravo u periodu Sendijarevićevog mandata, Vlada KS je izradila Prijedlog dokumenta okvirnog budžeta za 2013, 2014. i 2015. godinu i to još na 77. sjednici Vlade, održanoj u julu, dok je na 93. sjednici Vlade, održanoj 8. novembra, tokom njenog tehničkog mandata, upućen i poziv svim korisnicima budžeta da svoje zahtjeve usklade sa okvirnim budžetom. Osim što je, dakle, netačno da prethodna kratkotrajna kantonalna Vlada nije radila na donošenju Budžeta za 2013. godinu, svaljivanje krivice za tešku budžetsku situaciju u Kantonu Sarajevo na Vladu koja je trajala manje od tri mjeseca pokazuje i nedosljednost i odricanje sopstvene odgovornosti od strane ministra koji je ovu dužnost obavljao još od 2006. godine.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!