Kasni modernizacija trebinjskih ulica

U nastavku investicionog ciklusa koji je započet prošle godine, uprava grada Trebinja svojim stanovnicima/cama obećala je tri nove, moderne ulice, i to dvije ulice u Zasad polju i jednu u industrijskoj zoni „Volujac“. Iz gradskog budžeta za ovu namijenu izdvojeno je više od milion KM.

Napomenuo bih da se prvi put nakon niza godina rade potpuno nove velike ulice, zaista zahtjevne, jer je na području Zasad polja prodat veliki broj parcela za potrebe stambene i druge izgradnje i grad infrastrukturno mora da opremi to zemljište. Tako da smo se odlučili da u ovoj godini, okvirnim sporazumom, sva sredstva uložimo u ove tri ulice, strateški važne na grad. Prioritetna je ulica ‘Nova‘, koja će ići između Vatrogasnog doma i tržnog centra, zbog početka gradnje zgrada za mlade bračne parove i izbjegla i raseljena lica, a imamo i najave od investitora koji želi tu da gradi hotel. Do ljeta bi trebalo da budu izgrađene obje ulice, ako vremenski uslovi budu dozvoljavali i sve bude teklo predviđenom dinamikom.

(Marko Rikalo, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja, 12.02.2018.)

Izgradnja treće ulice, kroz industrijsku zonu „Volujac“ kako je tada najavljeno, gradiće se nakon završetka prethodne dvije.

Istinomjer je kontaktirao Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Trebinja kako bi provjerio u kojoj je fazi realizacija ovog projekta i dobio odgovor da će gradnja tek početi.

Za dvije ulice kroz Zasad polje, ulicu Nova i ulicu S1, urađeni su glavni projekti i završena je njihova revizija, dok je za ulicu kroz poslovnu zonu Volujak urađen glavni projekat i u toku je njegova revizija. Tokom ljeta je potpisan i ugovor sa preduzećem Hercegovina putevi koje je bilo najpovoljnije na tenderu, a radovi bi trebali početi u narednim danima. Početak radova je prolongiran pošto su u ulicama Nova i S1 rađeni i kolektori oborinske kanalizacije.” 

Marko Rikalo, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja, 23.08.2018.

S obzirom da je ljeto na svom vrhuncu, a da će gradnja novih ulica koja je najavljena još u februaru tek početi, Istinomjer će obećanje o završetku tri nove Trebinjske ulice do ljeta, dato iz uprave Grada Trebinja, ocijeniti kao neipunjeno”.

(Istinomjer.ba)

Skupština Srenjobosanskog kantona imenovala novu Vladu koju predvodi SDA

U skladu sa prethodnim najavama predsjednika Kantonalnog odbora SBK SDA, Asima Mekića na sjednici Skupštine SBK koja je...

Popunjenost Kluba Srba u prošlim sazivima Doma naroda PF BiH i trenutni problemi

Kada je u pitanju konstituisanje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH nakon Opštih izbora 2018. godine, kako je rekao Radmanović, problemi u smislu popunjavanja Kluba delegata iz reda srpskog naroda...

Otvorena nova policijska zgrada u Doboju

Načelnik Policijske uprave Doboj, Dmitar Vračar je 25.12.2018. godine najavio da će pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja i Policijske stanice Doboj 1 veoma brzo biti smješteni u...