Kasni modernizacija trebinjskih ulica

U nastavku investicionog ciklusa koji je započet prošle godine, uprava grada Trebinja svojim stanovnicima/cama obećala je tri nove, moderne ulice, i to dvije ulice u Zasad polju i jednu u industrijskoj zoni „Volujac“. Iz gradskog budžeta za ovu namijenu izdvojeno je više od milion KM.

Napomenuo bih da se prvi put nakon niza godina rade potpuno nove velike ulice, zaista zahtjevne, jer je na području Zasad polja prodat veliki broj parcela za potrebe stambene i druge izgradnje i grad infrastrukturno mora da opremi to zemljište. Tako da smo se odlučili da u ovoj godini, okvirnim sporazumom, sva sredstva uložimo u ove tri ulice, strateški važne na grad. Prioritetna je ulica ‘Nova‘, koja će ići između Vatrogasnog doma i tržnog centra, zbog početka gradnje zgrada za mlade bračne parove i izbjegla i raseljena lica, a imamo i najave od investitora koji želi tu da gradi hotel. Do ljeta bi trebalo da budu izgrađene obje ulice, ako vremenski uslovi budu dozvoljavali i sve bude teklo predviđenom dinamikom.

(Marko Rikalo, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja, 12.02.2018.)

Izgradnja treće ulice, kroz industrijsku zonu „Volujac“ kako je tada najavljeno, gradiće se nakon završetka prethodne dvije.

Istinomjer je kontaktirao Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Trebinja kako bi provjerio u kojoj je fazi realizacija ovog projekta i dobio odgovor da će gradnja tek početi.

Za dvije ulice kroz Zasad polje, ulicu Nova i ulicu S1, urađeni su glavni projekti i završena je njihova revizija, dok je za ulicu kroz poslovnu zonu Volujak urađen glavni projekat i u toku je njegova revizija. Tokom ljeta je potpisan i ugovor sa preduzećem Hercegovina putevi koje je bilo najpovoljnije na tenderu, a radovi bi trebali početi u narednim danima. Početak radova je prolongiran pošto su u ulicama Nova i S1 rađeni i kolektori oborinske kanalizacije.” 

Marko Rikalo, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja, 23.08.2018.

S obzirom da je ljeto na svom vrhuncu, a da će gradnja novih ulica koja je najavljena još u februaru tek početi, Istinomjer će obećanje o završetku tri nove Trebinjske ulice do ljeta, dato iz uprave Grada Trebinja, ocijeniti kao neipunjeno”.

(Istinomjer.ba)

U toku radovi na betonskoj konstrukciji sportsko-rekreacionog centra sa bazenima na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015....

Ubrzane dokvalifikacije za osobe koje se bave starim zanatima i obrtima

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na sjednici održanoj 18. jula 2019. godine usvojila inicijativu za uvođenje skraćenog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje stručnih zvanja iz popisa...Registracija firmi u RS biće moguća elektronskim putem

Sredinom prošle godine iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske najavljeno je da će tokom 2019. godine biti poduzet niz aktivnosti kako bi se pojednostavila...