Ispunjeno

Vlada ZDK osigurala naknade za porodilje od 1.000 KM

Premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Mirnes Bašić, u razgovoru za Federalnu novinsku agenciju 10. juna 2022. godine, najavio je skoro usvajanje rebalansa budžeta ovog kantona.

FOTO: Vlada ZDK

Kako je Bašić tada izjavio, Vlada ZDK će u julu u skupštinsku proceduru uputiti rebalans budžeta ZDK za 2022. godinu, s posebnim izdvajanjem za porodiljske naknade:

Vlada Zeničko-dobojskog kantona već narednog će mjeseca zastupnicima Skupštine ZDK-a predočiti na usvajanje rebalansirani budžet za 2022. godinu. (…) Mi planiramo da idemo u izradu rebalansa budžeta, čija će okosnica biti naknada za porodilje koje će nam uzeti možda i 80 posto rebalansiranih sredstava koje smo planirali. Planiramo, kao i sarajevski, tuzlanski i drugi kantoni koji su uveli naknadu za zaposlene i nezaposlene porodilje, osigurati tu naknadu u iznosu od 1.000 KM.

Mirnes Bašić, 10.6.2022.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je 28. decembra 2021. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, na osnovu kojeg će svaka porodilja tokom 12 mjeseci dobijati novčani iznos u visini prosječne plate u Federaciji BiH, oko 1.000 KM.

Sličan potez napravila je i Skupština Tuzlanskog kantona 30. marta 2022. godine, kada su zastupnici/e usvojili/e izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, kojim će porodilje i u ovom kantonu dobijati oko 1.000 KM mjesečno tokom 12 mjeseci.

Kako je i najavljeno, Vlada ZDK je 26. jula 2022. godine utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna budžeta ZDK za 2022. godinu, kojim su budžetski prihodi povećani za 38,6 miliona KM, dok su budžetski rashodi veći za 36,4 miliona KM. Rebalansirani budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu iznosi 464 miliona KM.

Rebalansom budžeta su, kako je naglasio vršilac dužnosti premijera i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić, osigurana sredstva u iznosu od 11 miliona KM za povećanje porodiljskih naknada za zaposlene i nezaposlene porodilje na 1.000 KM.

Prijedlog izmjena i dopuna budžeta ZDK te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta ZDK za 2022. godinu upućeni su istog dana u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

Obećanje premijera ZDK Mirnesa Bašića da će u julu Vlada ZDK utvrditi rebalans budžeta kojim će biti osigurane naknade za porodilje u iznosu od 1.000 KM Istinomjer ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!