Neistina

Mesihović neistinito o budžetu Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (KS) Adna Mesihović (Za nove generacije) govorila ja za TVSA 19. decembra 2023. godine o novom kantonalnom budžetu i izdvajanjima ministarstva koje predvodi, pritom iznijevši neistinitu tvrdnju o rashodima za narednu godinu.

Screenshot: TVSA

Na pitanje voditeljice emisije o tome koliko je budžet Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade za 2024. godinu manji u odnosu na godinu ranije, Mesihović je konstatovala da je budžet manji samo za vrijednost projekta rekonstrukcije astronomskog opservatorija na Trebeviću:

Budžet Ministarstva je manji samo zbog nekih nerealizovanih projekata. Bio je tu jedan kapitalni projekat, Čolina kapa opservatorij, za koji nisu bili spremni papiri projektnog prijedloga pa se nisu mogla ni tražiti sredstva i kreditna sredstva kako bi se on izgradio, tako da su to jedina sredstva koja su umanjena u ovom ministarstvu.

Adna Mesihović, 19.12.2023.

Vlada KS utvrdila je 12.12.2023. godine Prijedlog budžeta KS za 2024. godinu u iznosu 1,53 milijarde KM i uputila ga u skupštinsku proceduru. On će se razmatrati na 13. radnoj sjednici Skupštine KS, zakazanoj za 29.12.2023. godine.

Budžet Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, prema utvrđenom prijedlogu, iznosi 11.789.427 KM, za razliku od budžeta za 2023. godinu, kada su izdaci ovog ministarstva iznosili 13.339.126 KM.

Kada je u pitanju projekat rekonstrukcije astronomskog opservatorija na Trebeviću, za koji je ministrica Mesihović navela da je jedina stavka iz budžeta za 2023. godinu koja se nije našla u novom budžetu, on je u budžetu za 2023. godinu predstavljen u stavci QAI001 – Kapitalni transferi Gradu i općinama – za koju je planirano izdvajanje od 1.000.100 KM.

Radi se o zahtjevu Grada Sarajeva podnesenom na Nacrt budžeta. Kako je navedeno u obrazloženju, vrijednost ukupne procijenjene investicije iznosi 3.118.638 KM, a “obzirom da se radi o kapitalnom višemilionskom projektu, te da Grad Sarajevo sa svojim skromnim budžetom finansijski ne može u potpunosti samostalno finansirati izgradnju ovakvog objekta”, podnesen je prijedlog kantonalnim vlastima da sufinansiraju projekat u iznosu 1.000.000 KM.

Prema izvještaju o izvršenju budžeta KS za prvih devet mjeseci 2023. godine, sredstva za ovaj projekat nisu utrošena.

U Prijedlogu budžeta KS za 2024. godinu predviđen je isti iznos za ovu stavku (Kapitalni transferi Gradu i općinama), iako se ne navodi da li se radi o finansiranju opservatorija na Trebeviću ili je namijenjeno za drugu svrhu.

Međutim, suprotno tvrdnji ministrice Mesihović, u Prijedlogu budžeta KS za 2024. godinu umanjena su sredstva i za još nekoliko stavki u odnosu na budžet iz godine ranije. Radi se o sljedećim stavkama:

  • Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda: umanjenje sa 3.000 KM na 2.340 KM
  • Tekući transferi neprofitnim organizacijama i inkluzija – visoko obrazovanje: umanjenje sa 3.720.000 KM na 2.070.200 KM
  • Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti: umanjenje sa 1.500.000 KM na 1.000.000 KM
  • Izgradnja kampa “Marš mira”: umanjenje sa 20.000 KM na 100 KM

Shodno činjenici da sredstva za projekat rekonstrukcije opservatorija na Trebeviću nisu “jedina sredstva koja su umanjena” u Prijedlogu budžeta Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade u odnosu na budžet za 2023. godinu, kako je izjavila Adna Mesihović, Isitnomjer njenu tvrdnju ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Napomena 28.12.2023:

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade uputilo je 27.12.2023. godine reakciju na članak koji se bavi tvrdnjom ministrice Mesihović da su sredstva za projekat rekonstrukcije opservatorija na Trebeviću “jedina sredstva koja su umanjena” u Prijedlogu budžeta Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade za 2024. godinu u odnosu na budžet za 2023. godinu.

U dokumentu koji smo dobili od Ministarstva također je navedeno na kojim stavkama je izvršeno umanjenje budžeta. To znači da sredstva za projekat rekonstrukcije opservatorija na Trebeviću nisu jedina sredstva koja su umanjena, a što je naveo i Istinomjer i shodno tome ocjena će ostati nepromijenjena.

Suštinski sadržaj dokumenta koji je poslalo Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade bez korekcija prenosimo u nastavku, a integralni dopis možete naći na OVOM linku.

Obraćamo Vam se s demantom na tvrdnju da je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Adna Mesihović dana 19. decembra 2023. u emisiji Polis na TVSA dala neistinitu tvrdnju kao odgovor na pitanje voditeljice emisije o tome koliko je budžet Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade za 2024. godinu manji u odnosu na godinu ranije.

Ministrica Mesihović je prije svega istakla da će se isti iznos zadržati za javni poziv za nauku i naučno istraživački rad. Istakla je u razgovoru i da je sam budžet umanjen radi okolnosti na koje Ministarstvo ne može uticati. Također, navela je da su budžetska sredstva umanjena za neke nerealizovane projekte, a spomenula je da je jedan od njih, a to je opservatoriji „Čolina kapa“. Kada je u pitanju projekta rekonstrukcije astronomskog opservatorija na Trebeviću, za koji je ministrica Mesihović navela da je stavka iz budžeta za 2023. godinu koja se nije našla u novom budžetu, razlog je taj da trenutno nisu riješeni imovinsko pravni odnosi kao ni projektna dokumentacija, te i u tih razloga sama sredstva se nisu ni mogla naći u Prijedlogu budžeta za Ministarstvo u 2024. godini.

S ciljem istinitog informiranja obavještavamo javnost da su netačne informacije odnosno interpretacija govora ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo a shodno činjenici da ste na osnovu naprijed navedenih odgovora ocijenili tvrdnju kao neistinitu, a dodali argumente poput smanjenja budžetskih izdvajanja na nekim stavkama u okviru Prijedloga budžetskih sredstava za samo Ministarstvo, upućujemo demant kroz obrazloženje svake stavke koju ste naveli:

  1. Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda: umanjenje s 3.000 KM na 2.340 KM

Izračun sredstava za stavku „Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda“ je stavka koja se odnosi na zakonsku obavezu izdvajanja posebne naknade prilikom obračuna plata zaposlenika, a ista zavisi od broja zaposlenih te ni na koji način ne utiče na sredstva koja su namijenjena za ispunjavanje nadležnosti Ministarstva iz oblasti nauke, visokog obrazovanje i mladih Kantona Sarajevo.

  1. Tekući transferi neprofitnim organizacijama i inkluzija – visoko obrazovanje: umanjenje s 3.720.000 KM na 2.070.200 KM

Na stavci „Tekući transferi neprofitnim organizacijama i inkluzija“ je u prošloj 2023. godini bilo obezbijeđeno u okviru 3.720.00 KM i 1.700.000 KM za uplatu poreskog duga za JU Studentski centar Sarajevo koji je u potpunosti zatvoren, te sredstva za ove namjene nisu potrebna i nisu planirana u budžetu za 2024. godine.

  1. Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti: umanjenje s 1.500.000 KM na 1.000.000 KM

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je procijenilo na osnovu utroška sredstva prethodnih godina da nisu potrebna dodatna sredstva za izgradnju Akdemije scenskih umjetnosti. Sredstva su iz kreditnog angažmana od ranijih godina od kojih je u 2023. godini utrošeno 500.000 KM a preostala sredstva u iznosu od 1.000.000 su razgraničena za budžet 2024. godine.

  1. Izgradnja kampa “Marš mira”: umanjenje s 20.000 KM na 100 KM

„Marš mira“ je projekat koji je stavka u budžetu Ministarstva od osnivanja Ministarstva ali sredstva su nedostajuća za predviđeni projekat i ostala su neutrošena. Iz tog razloga ista nisu planirana za 2024. godinu, ali je stavka zadržana ukoliko se stvore mogućnosti za realizaciju.

U ime Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade iskazujemo nezadovoljstvo zbog paušalnih i nepotpunih informacija iznesenih u članku, a posebno zbog povrede novinarske etike, imajući u vidu da od Ministarstva, kao druge strane, nije traženo očitovanje niti data mogućnost da se oglasi po pitanju objave koja je postavljena na Vašem web portalu, usljed čega tražimo da ovaj demanti u cijelosti i bez intervencija objavite na identičan način kao i izvorni tekst.

Činjenica je da će Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo raspolagati istim budžetskih sredstvima koja će biti namijenjena isključivo za stavke koje su ili zakonom propisane ili one koje će na neki način studentima i mladima Kantona Sarajevo olakšati naučno istraživački rad, obrazovanje i donijeti nove prilike, a prije svega kroz implementaciju Strategije prema mladima.

Pitajte Istinomjer!