Mehmedić: Problemi GRAS-a "jednostavni za riješiti"?!

Besim Mehmedić, bivši premijer KS

Besim Mehmedić, predsjednik Kluba zastupnika SBiH, naglasio je kako se i u novom nacrtu budžeta predviđa pokrivanje dugova Grasa. “Problem Grasa, koliko god izgledao težak, jednostavan je za riješiti. Na čelnim pozicijama nam trebaju kvalitetni ljudi, a ne oni koji će stvarati dilove. Mi ćemo na sjednici govoriti kako dalje, a ne šta je bilo”, kazao je Mehmedić.

(Oslobođenje, 16. 11. 2011.)

Komentar:

Svaki problem ima rješenje. To zasigurno zna i zastupnik SBiH u Skupštini Kantona Sarajevo i bivši premijer KS, Besim Mehmedić. GRAS je u dugovima, vozila je sve manje, ogroman je i višak radnika u tom preduzeću…

Ali, zbog čega onda Mehmedić i njegova stranka, koja je bila na vlasti godinama, nisu riješili problem GRAS-a, kad je “jednostavan”?

“S novim direktorom Grasa ništa se nije promijenilo nabolje. Došlo je do promjene plate, bivšem direktoru je trebalo milion i 450 hiljada za platu, a ovom trebaju tri miliona i šesto, a što se tiče kolektivnog ugovora mi ga nemamo ispunjenog ni 60 posto”, kaže za Dane Adnan Himzanija, potpredsjednik Sindikata Grasa. (Dani, 27. 3. 2009.)

Rečenica koju ste pročitali dobar je pokazatelj o “jednostavnosti” problema u GRAS-u, a koje je mogao riješiti Mehmedić, jer je u navedenom periodu bio – premijer!

Gubitak GRASA do 2005. godine, prema podacima koje je Danima (27. 3. 2009.) dostavio tadašnji direktor Šaćir Boškailo, iznosio je 30.750.000 KM.

Gubitak GRAS-a u 2010. godini iznosi 90 miliona KM, te je očigledno da je “neko” povećao gubitke GRAS-a u pet godina, od kojih je Mehmedić dvije i po bio premijer. Samo u 2010. godini gubitak tog preduzeća iznosio je 21, 7 miliona KM, a to je upravo period u kojem je Mehmedić bio premijer.

Sve navedeno dokaz je da je, ipak, problem u GRAS-u – jednostavan. Haris Lulić, novi ministar saobraćaja u Vladi KS, kao i menadžment firme, imaju pred sobom jednostavan problem i jasno rješenje: prvo je potrebno napraviti konsolidaciju rada firme kako bi poslovala što je
efikasnije moguće, kroz smanjivanje primanja, reduciranje broja radnika, promjenu menadžmenta, racionalizaciju tekućih troškova, povećanje naplate, zatim je potrebno raditi na razvoju firme gdje je moguće napraviti eventualno dodatno zaduživanje i ulaganje u infrastrukturu i vozila koje bi dovelo do ušteda na duže staze, pa tek onda razmišljati da li cijene usluga odgovaraju tržišnom stanju i potrebama.

Dotad – grijanje ljeti, a smrzavanje zimi, samo u vozilima GRAS-a!

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa...

Koliko je SDA imala zastupnica u Skupštini USK od 1996. godine do danas

U svom nedavnom istupu u javnosti, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA, Šemsudin Dedić pored ostalog je govorio o, kako je rekao, pomacima koje je SDA...

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak...