Djelimično ispunjeno

Kasni provođenje reformske agende na nivou BiH

Akcioni plan za provedbu Reformske agende za BiH usvojen je u Vijeću ministara početkom oktobra 2015. godine, no u decembru iste godine Vijeće ministara je usvojilo revidirani plan u kojem su neki rokovi koji su postavljeni za kraj 2015. godine, pomjereni za početak ili sredinu 2016. godine.

zvizdic

Početkom novembra prošle godine, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić je na sastanku sa šefom Delegacije EU u BiH i specijalnim predstavnikom EU ambasadorom Lars-Gunnar Wigemarkom, te entitetskim premijerima, Fadilom Novalićem i Željkom Cvijanović, govorio o provedbi Reformske agende za BiH.

“Sasvim smo sigurni da ćemo do kraja godine moći vrlo opravdano kazati da je veliki dio reforske agende pretočen u regulatorni okvir, zakone i da je počela njihova provedba u praksi i da ta provedba, ako pogledamo ekonomske parametre, već daje prve očekivane rezultate koji govore o ekonomskom oporavku BiH. To je ključni zaključak ovog sastanka”, istakao je Zvizdić.

(klix.ba, 06.11.2015.)

Akcioni plan za provedbu Reformske agende usvojen je u Vijeću ministara 06. oktobra, a Predstavničkom domu PSBiH je proslijeđen 28. oktobra.

Prema kalendaru na zvaničnoj stranici PSBiH, ovaj Akcioni plan našao se na dnevnom redu 22. sjednice Predstavničkog doma koja je održana 30. decembra, ali je ta tačka skinuta sa dnevnog reda i pomjerena za prvu narednu sjednicu. Predstavnički dom se o Akcionom planu izjasnio tek na 23. sjednici koja je održana 12. januara, te je tada usvojen sa 32 glasa za, 4 protiv, dok su tri poslanika bila suzdržana.

Akcionim planom planirano je više od 50 mjera koje trebaju biti provedene u oblastima javnih finansija, oporezivanja i fiskalne održivosti, poslovne klime i konkurentnosti, vladavine prava i dobrog upravljanja te reformе javne uprave.

Od momenta kada je Akcioni plan dostavljen u PSBiH pa do kraja godine, održane su tri sjednice Predstavničkog doma, kao i tri sjednice Doma naroda PSBiH. Na ovim sjednicama razmatrana su tek dva zakona u Predstavničkom domu i to: Prijedlog zakona o azilu i Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu.

Dom naroda razmatrao je nešto više zakona, a na dnevnom redu tri održane sjednice tokom novembra i decembra našli su se: Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini; Prijedlog zakona o strancima; Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine; Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine; Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu te Prijedlog zakona o azilu.

Od svih nabrojanih Zakona u vezu sa Akcionim planom za provođenje Reformske agende bi se mogli dovesti Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH za 2016. godinu, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine.

Veoma interesantna činjenica je i da je Vijeće ministara BiH 10. decembra prošle godine objavilo Revidirani Akcioni plan za provedbu Reformske agende BiH u kojem su mnogi rokovi prolongirani.

Prema onome što je navedeno u revidiranom planu sa početka decembra do sada je provedeno ili započelo provođenje 19 mjera iz Akcionog plana.

Među mjerama koje su završene između ostalog su se našli: Zakon o carinskoj politici BiH, Strategija i Akcioni plan za reforme sektora pravde u BiH, Mjere integriteta pravosudnog sistema u BiH, Operativni sporazum sa EUROPOL-om, Državna strategija za borbu protiv korupcije, Strategija i Akcioni plan za borbu protiv terorizma, Izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH…

Međutim, ako se osvrnemo na izjavu premijera Zvizdića da će do kraja 2015. godine veliki dio reformske agende biti pretočen u regulatorni okvir, prema svemu navedenom možemo zaključiti da je njegovo obećanje samo djelimično ispunjeno, s obzirom da su rokovi za neke aktivnosti koje su trebale biti završene do kraja prošle godine pomjereni na početak ili sredinu ove godine.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!