Jusić insistira na promjeni pristupa pitanju iseljavanja i depopulacije u USK

Zastupnik Nisvet Jusić je i u prošlom sazivu Skupštine USK problem demografske slike u tom kantonu pokušavao da delegira.

Za sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona koja je bila zakazana za 28.12.2018. godine, a zatim otkazana, zastupnik Nezavisnog bloka, Nisvet Jusić je pripremio inicijativu u skladu sa kojom bi se demografskim kretanjima, stanju nataliteta i mortaliteta, posebno iseljavanju mladih posvetila posebna tematska sjednica.

“Pitanje demografskog pustošenja ne samo USK već cijele BiH nije prepoznato kao gorući problem kojim se vlast već uveliko trebala baviti”, rekao je Jusić te istakao u kom pravcu bi se trebalo djelovati kada je navedeni problem u pitanju:

Danas sam htio ponovo tražiti da se napravi jedna sveobuhvatna analiza i izvještaj o svim demografskim kretanjima na području USK. Da na Vladu USK na osnovu podataka relevantnih koje oni imaju dostave informaciju o svemu onome što se dešava kada je u pitanju iseljavanje građana…Na takav način da zauzmemo jedan kvalitetan stav i da se kroz tematsku sjednicu odredimo strateški kako unaprijediti taj segment, kako demografski obnoviti USK jer je i Vlada USK kao jedan od svojih prioritetnih ciljeva definirala upravo demografsku obnovu našeg područja.

Nisvet Jusić, 03.01.2019.

Zastupnik Jusić je i u prošlom sazivu Skupštine USK pokušavao da delegira problem demografske slike u tom kantonu, te je u tom smislu 04.06.2018. godine uputio sličnu Inicijativu “za sazivanje tematske sjednice Skupštine USK posvećene demografskim kretanjima na prostoru Unsko-sanskog kantona u posljednje četiri godine, sa posebnom analizom stanja nataliteta i mortaliteta, te iseljavanja stanovništva”.

Tražeći i tom prilikom od Vlade USK da u roku od 15 dana Skupštini dostavi „Izvještaj o demografskim kretanjima na prostoru USK u periodu 2014. –  2018. godina sa prijedlogom mjera“, Jusić u obrazloženju inicijative zaključio:

Pitanje iseljavanja i depopulacije treba biti prioritet interesa institucija vlasti. Mora se mijenjati pristup i insistirati na rezultatima i odgovornosti. Zbog svega navedenog tražim od Vlade USK da Skupštini USK na razmatranje uputi detaljan izvještaj sa statističkim podacima i kretanjima, te prijedloge mjera.

Nisvet Jusić, 05.06.2018.

U skladu sa navedenim, stav i djelovanje zastupnika u Skupštini USK, Nisveta Jusića, u vezi problema koji se odnose na demografska kretanja u USK, Istinomjer ocjenjuje dosljednim.

(Istinomjer.ba)

 

Za tri mjeseca društveni dom u Mišinom hanu u novom ruhu

U četvrtak, 18.09.2019. godine, počela je obnova društvenog doma u Mišinom hanu, a što je najavljeno od strane...

Trudnice i porodilje u KS na dnevnom redu stranačkih prepucavanja

Prava na zdravstvenu zaštitu, koja trudnice i porodilje u Kantonu Sarajevo (ne)mogu ostvariti, proteklih dana bila su tema nesuglasica između zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) Jasmine...


Područje Općine Trnovo – Babin do dobilo novu led rasvjetu

Početkom aprila ove godine iz Vlade Kantona Sarajevo (KS) najavljena je realizacija projekta izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Trnovo - Babin do. Ministar...