Još uvijek ništa od uvođenja radničkih kartica u RS

Uvođenje radničkih kartica u Republici Srpskoj (RS) u cilju sprječavanja rada na crno, najavljuje se još od 2017. godine, a kartice su prema najavama iz prošle godine trebale biti već u upotrebi od početka 2019. godine.  

Realizaciju projekta izdavanja digitalnih radničkih kartica najavili su iz Ministarstva finansija RS još u novembru 2017. godine.

Odlukom Vlade je odobreno finansiranje 1.000.000 KM iz sredstava javnih investicija, a procedura u vezi sa realizacijom projekata biće sprovedena u narednom periodu.”

Ministarstvo finansija RS, 05.11.2017.

Potom je i bivši ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS iz prošlog saziva Vlade ovog entiteta, Milenko Savanović u junu 2018. godine najavio uvođenje radničkih kartica od početka 2019. godine.

To je opredjeljenje Vlade još od prije nekoliko godina i mi ćemo, budite sigurni, istrajati na tome.”

Milenko Savanović, 04.06.2018.

Ministarstvo finansija RS započelo je sa ovim procesom te je u plan nabavki naknadno dodalo i izradu elektronskih kartica za radnike, a vrijednost projekta je procijenjena na nešto više od milion KM.

Međutim, kako su za Istinomjer početkom godine rekli u Ministarstvu finansija RS, proces nabavke koji je bio raspisan po otvorenom postupku, poništen je 15. oktobra 2018. godine, a tada je u toku bio novi proces.

Trenutno je u toku novi tender, jer je prethodni poništen rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi.”

Ministarstvo finansija RS, 15.01.2019.

U obrazloženju ranijeg Rješenja o poništenju procesa nabavke je navedeno da je “zaprimljena žalba potencijalnog ponuđača “Galaxy Code BH” d.o.o. Sarajevo od 23.08.2018. godine, protiv tenderske dokumentacije koju je Žalilac preuzeo sa portala Agencije dana 23.08.2018. godine, a ista je zaprimljena na protokol ugovornog organa 27.08.2018. godine, nakon otvaranja ponuda. Postupajući po žalbi, ugovorni organ u roku je donio Odluku o obustavljanju / prekidu postupka dodjele ugovora do konačnog rješenja po žalbi od strane Kancelarije za razmatranje žalbi kao drugostepenog organa.”

Ministarstvo finansija RS je potom 21. januara ove godine izabralo firme „Eastcode“ iz Banjaluke i „Cards print“ iz Pančeva kao najpovoljnije za ovaj posao vrijedan 1,2 miliona KM.

Međutim, tri mjeseca kasnije Ministarstvo finansija je donijelo novo rješenje o poništenju postupka u kojem je navedeno da se postupak poništava zbog „dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke“, prenosi portal Capital.ba.

S obzirom da je ponovo poništen tender za izradu radničkih kartica u RS izvjesno je da ovaj projekat neće biti realizovan “početkom ove godine”, pa će Istinomjer ranija obećanja Vlade RS ocjeniti kao neispunjena.

(Istinomjer.ba)

Radovi na rekonstrukciji izletišta Smetovi još uvijek traju

Iako je okončanje radova na projektu "Rekonstrukcija i uređenje izletišta Smetovi" najavljeno za sredinu jula ove...

Kasne radovi na izgradnji kružnog toka na Vogošćanskoj petlji

Kada su 20. marta ove godine počeli radovi na izgradnji kružnog toka na Vogošćanskoj petlji, kao krajnji rok za završetak radova najavljen je kraj juna 2019. godine.  Projekat koji zajednički...Ramazan je davno prošao, novih izvršnih vlasti još uvijek nema

Uspostava novih izvršnih vlasti kako na državnom tako i na federalnom nivou, ali i opstanak aktuelne Vlade Kantona Sarajevo već duže je vrijeme tema kojom se javnost u Bosni i Hercegovini...