Analize

Između zdravlja građana i spasa ekonomije: Da li će treći “korona-zakon” pomoći privredi u KS?

Prije nešto više od jedne godine, u Federaciji BiH je proglašeno stanje nesreće uzrokovano pandemijom bolesti COVID-19, a skoro dva mjeseca kasnije na snagu je stupio i Zakon o ublažavanju negativnih posljedica (tzv. korona-zakon). U skladu sa Zakonom, većina kantona je usvojila određeni set mjera za ekonomsku pomoć privredi. Nakon što je Vlada FBiH u maju prošle godine donijela odluku o prestanku stanja nesreće, beneficije “korona-zakona” bile su na snazi još nekoliko mjeseci.

Foto: Centre for European Reform

Početkom marta ove godine, u cijeloj Bosni i Hercegovini evidentiran je nagli porast broja slučajeva COVID-19, a najveći broj novozaraženih imao je Kanton Sarajevo. S tim u vezi, Vlada KS bila je prinuđena da uvede djelimični lockdown, ali i da ponovo utvrdi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama.

Istinomjer je nedavno ocijenio obećanje zastupnika u Skupštini KS Elmedina Konakovića, koje se odnosi na usvajanje novog “korona-zakona”, a više o tome možete pročitati ovdje.

Podsjećamo, Vlada FBiH je na 214. sjednici, održanoj 16. 3. 2020. godine, donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom virusa SARS-CoV-2 na području Federacije BiH, a Zakon o ublažavanju negativnih posljedica (tzv. korona-zakon) stupio je na snagu 9. 5. 2020. godine, skoro dva mjeseca nakon proglašenja stanja nesreće na području FBiH.

Početkom epidemije, analogno procesu donošenja Zakona na federalnom nivou, i većina kantona je donijela određeni oblik “korona-zakona” ili je usvojen set mjera za ekonomsku pomoć ugroženim poslovnim subjektima. Tako je Vlada Tuzlanskog kantona Zakon usvojila 30. 4. 2020. godine te je odlučila da oni kojima je rad zabranjen dobiju minimalnu naknadu u iznosu od 406 KM. Zakon je predviđao subvencioniranje plaća, počevši od aprila 2020, i mjesece dok traje stanje prirodne nesreće, uključujući i mjesec nakon prestanka stanja nesreće. Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je 14. 4. 2020. izmjene programa utroška sredstva Ministarstva za privredu, čime je omogućena isplata subvencija 50% plaća za mart i cjelokupan iznos za april privrednim subjektima kojima je bio zabranjen rad u skladu s naredbama nadležnih. Vlada Zapadno-hercegovačkog kantona usvojila je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica 29. 4. 2020, a u aprilu prošle godine je i Vlada USK objavila javni poziv za subvencije dijela plaća za mart i april 2020. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica 22. 5. 2020, a Ministarstvo privrede SBK je Zakon u proceduru uputilo u maju prošle godine. Skupština BPK je Zakon usvojila na sjednici održanoj 19. 5. 2020. Skupština KS je na hitnoj sjednici, održanoj 7. 5. 2020, usvojila Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama, koji predviđa set kratkoročnih i srednjoročnih mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica na privredu.

Krajem maja 2020. godine, Vlada FBiH donijela je odluku o ukidanju stanja prirodne nesreće na području FBiH, a s obzirom na to da se u članu 16. spomenutog zakona navodi da isti prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće, povlastice “korona-zakona” bile su na snazi do kraja jula 2020. godine. Također, i u pojedinim kantonalnim zakonima predviđeno je da isti prestaju važiti nekoliko mjeseci nakon ukidanja stanja nesreće.

Vlada KS je krajem oktobra prošle godine utvrdila, a Skupština 17. 11. 2020. usvojila, Prijedlog zakona o dopunama “korona-zakona”. U saopćenju Vlade od 22. 10. 2020. navodi se kako se dopunom Zakona utvrđuje da će “Vlada KS osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plate na nivou FBiH za juni i juli 2020. godine u djelatnostima kojima je rad znatno otežan”.

U martu ove godine, došlo je do naglog porasta broja novozaraženih u Bosni i Hercegovini, a epidemiološka situacija bila je naročito pogoršana u KS, gdje je evidentiran najveći broj novooboljelih.

Na osnovu podataka dostupnih na sajtu www.covid-19.ba, u KS je registriran najveći ukupni broj novozaraženih za vrijeme “trećeg talasa”.

Prema analizi Istinomjera, u periodu od 9. do 15. 3, u KS je bio najviši prosjek ukupnog broja novozaraženih (469,14), a u posljednjem sedmičnom prosjeku taj broj je iznosio 103,71, što predstavlja razliku od cca 366 novozaraženih po danu. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, najviši prosjek novozaraženih je bio u periodu od 6. do 12. 4. (300,85), a nagli pad je evidentiran u narednoj sedmici (prosječno 147,28), što predstavlja razliku od cca 153 novozaraženih po danu.

S obzirom na rekordne brojeve oboljelih u KS te budući da je zdravstveni sistem u ovom kantonu doveden pred sami kolaps, Vlada KS je bila prinuđena da uvede djelimični lockdown, koji podrazumijeva zabranu kretanja od 21 do 5 sati te zabranu rada ugostiteljskim objektima. Nekoliko dana kasnije, Vlada KS donijela je Odluku kojom se obustavlja rad teretana, spa i fitnes-centara te javnih bazena. U skladu sa pooštrenim higijensko-epidemiološkim mjerama, Vlada je 18. 3. 2021. utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo. Dopune zakona podrazumijevaju da će Vlada KS “osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou FBiH za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan, a zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.” Skupština KS je usvojila dopune Zakona na hitnoj sjednici održanoj 22. 3. 2021. Također, Vlada KS je na vanrednoj sjednici 9. 4. 2021. donijela Izmjene i dopune Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u KS, izazvanih pandemijom Covid-19. Ministar privrede KS je istakao da je tim programskim dokumentom “iskazan ukupni iznos od cca 149 miliona KM za implementaciju mjera sadržanih u ovom dokumentu”.

Ovim zakonom je, pored ostalog, propisana zakonska infrastruktura: za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou FBiH za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima, te za mogućnost finansiranja pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou FBiH subjektima kojima Vlada KS svojom odlukom zabrani obavljanje djelatnosti, za period trajanja ove zabrane.

Adnan Delić, 9. 4. 2021.

I zastupnica u Predstavničkom domu PFBiH Sabina Ćudić, gostujući u programu TVSA, osvrnula na rad nadležnih u Kantonu Sarajevo i epidemiološku situaciju.

I, evo, imate da je Kanton Sarajevo jedini kanton, jedini, zapravo, dio Bosne i Hercegovine koji već ima set mjera i COVID 3 zakon za ekonomski spas privrednika u Kantonu Sarajevo. Imate trenutno najbrže opadajuće stope oboljelih.

Sabina Ćudić, 19. 4. 2021.

S obzirom na to da je u prethodnom periodu došlo do poboljšanja epidemiološke situacije, Vlada KS je dijelom ublažila higijensko-epidemiološke mjere koje se prvenstveno odnose na rad ugostiteljskih objekata. Preostaje da se vidi kako će vlasti u Kantonu Sarajevo u nadolazećem periodu pristupiti saniranju negativnih ekonomskih posljedica na privredu te na koji način će se odvijati primjena “korona-zakon” sa posljednjim dopunama.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!