Analize

Izgradnja Bloka 7 uz neriješena pitanja i nedoumice

I dok gradnja Bloka 7 kreće, spor sa Energetskom zajednicom u vezi garancija datih za njegovu izgradnju još uvijek nije riješen.

Nakon Odluke Vlade FBiH o davanju garancije za Blok 7 Termoelektrane u Tuzli, Parlamentu FBiH proslijeđen je set dokumenata na odlučivanje i usvajanje.

Osam mjeseci kasnije, Dom naroda Parlamenta FBiH na svojoj Prvoj sjednici održanoj 01.04.2019. godine “dao je saglasnosti za kreditno zaduženje JP ”Elektroprivreda BIH” d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za Projekat izgradnje bloka 7 – 450 MW TE Tuzla i na Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća ”Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. Sarajevo”, čime su stvoreni uslovi za početak realizacije tog projekta.

Međutim, još prije nego je Parlament FBiH usvojio ovu odluku, iz Sekretarijata Energetske zajednice, zatim ekološke organizacije Greenpeace ali i od strane najviših zvaničnika Evropske unije upućene su nedvosmislene reakcije u kojima je izraženo nezadovoljstvo i protivljenje ovom projektu.

Tako je u martu 2019. godine Sekretarijat Energetske zajednice objavio “da službeno otvara postupak protiv BiH za rješavanja spora o planiranoj garanciji Federacije BiH za kredit od 614 miliona eura od kineske Eximbank za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla”.

U obrazloženju pored ostalog stoji da je “otvaranje postupka uslijedilo nakon četiri upozorenja koje je Sekretarijat Energetske zajednice uputio vlastima Federacije BiH, te je ovim upozorenjima ukazano na činjenicu da, prema EU pravilima koje je BiH obavezna poštivati, predložena garancija predstavlja nezakonitu državnu pomoć”.

Istog dana oglasio se i Komesar za proširenje EU, Johannes Hahn upozorivši nadležne u našoj zemlji “da ne odobravaju ovu garanciju, jer je ona u suprotnosti s pravilima EU”.

“To poteže ozbiljno pitanje o posvećenosti BiH međunarodnim sporazumima i evropskim pravilima u okviru Sporazuma o Energetskoj zajednici, ali također o izboru energetske tehnologije, kao i analize omjera cijene i koristi na odgovoran i transparentan način” izjavio je tada Hahn, a samo dan kasnije i pojasnio da BiH “ima pravo da razvija svoju energetsku mrežu, ali da to nipošto ne smije raditi kroz termoelektrane koje zagađuju zrak, te da je to zvanična evropska poruka”:

Poznato vam je da na području Zapadnog Balkana imamo 16 termoelektrana koje koriste ugalj i koje zagađuju zrak više nego 250 i više sličnih termoelektrana skupa na području Evropske unije. Mi govorimo o 3.000 smrtnih slučajeva koje imate na godišnjem nivou, 8.000 djece oboljeva od bronhitisa upravo zbog ovih stvari.

Johannes Hahn, 28.03.2019.

Kada je mišljenje Greenpeace-a u pitanju, u posljednjem izvještaju ove organizacije navedeno je “da će projekti izgradnje Bloka 7 i TE Banovići imati značajan prekogranični utjecaj, s obzirom na to da će se 810 od 960 preuranjenih smrti, koje se pripisuju zagađenju iz ovih postrojenja tokom 30 godina njihovog rada, dogoditi izvan granica BiH”.

No, i pored toga što izgradnja Bloka 7 TE Tuzla nije u potpunosti u skladu sa direktivama i standardima Evropske unije, nakon što je Parlament FBiH usvojio potrebne odluke nastavilo se sa aktivnostima na njegovoj implementaciji.

Tako su za izvođače radova odabrani ITC Zenica, Prijedorputevi i Integral Inženjering Laktaši, ali se na daljnju implementaciju moralo čekati dok Elektroprivreda BiH ne dobije pismo podrške Vijeća ministara BiH koje bi omogućilo postizanje efektivnosti do tada potpisanih ugovora.

Nakon što je početkom oktobra tekuće godine i ta barijera otklonjena, odnosno Vijeće ministara BiH Elektroprivredi BiH uputilo pomenuto pismo podrške, direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH Senad Salkić je izjavio:

Exim banka će na temelju ovog pisma potpisati obavještenje o početku efektivnosti ugovora, što znači i zvaničan početak realizacije EPC ugovora s kineskim partnerima i prva povlačenja kreditnih sredstava. Mi računamo da ćemo do kraja ove godine imati efektivost ugovora i kineske partnere u punom kapacitetu u poslu.

Senad Salkić, 07.10.2019.

Salkić je tom prilikom i naveo da će izgradnjom Bloka 7 TE u Tuzli Bosna i Hercegovina dobiti energetsku nezavisnost, cjenovnu stabilnost električne energije za potrošače u našoj zemlji, ta da će biti obezbjeđena eksploatacija uglja za narednih 40 godina u rudnicima Kreka, Đurđevik i Banovići.

Iz ekološkog ugla gledano, po Salkićevvim riječima “Blok 7 će biti moderan i savremen blok koji će proizvoditi električnu energiju po ekološki potpuno prihvatljivim normama koje su propisane evropskim direktivama, ali i domaćim zakonodavstvom”.

U odnosu na postojeću termoelektranu i blokove koje ćemo tada ugasiti, bit će višestruka smanjenja svih emisija u zrak te ćemo imati jedno prijatno okruženje oko same termoelektrane, što je izuzetno bitno za građane koji gravitiraju tom području.

Senad Salkić, 07.10.2019

I dok gradnja Bloka 7 kreće, spor sa Energetskom zajednicom u vezi garancija datih za njegovu izgradnju još uvijek nije riješen, što je potvrdio i zamjenik direktor Sekretarijata ove organizacije, Dirk Buschle:

Medijacija je održana prošle sedmice u Beču u okviru slučaja koji je Sekretarijat Energetske zajednice pokrenuo protiv BiH zbog kršenja evropskih pravila o državnoj pomoći prilikom pregleda finansijskih aranžmana za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla. Sastanak još nije doveo do rješenja spora.

Dirk Buschle, 27.09.2019.

Po riječima direktora Sekretarijata, Janeza Kopača “kompromisno rješenje na zadnjem sastanku se nije moglo usaglasiti jer Sekretarijat Energetske zajednice traži da Vijeće za državnu pomoć u BiH ponovo otvori postupak, te procijeni elemente državne pomoći”.

No, Vijeće to ne želi uraditi na osnovu zahtjeva Sekretarijata, iako se sličan slučaj dogodio u Srbiji. Vijeće želi da Vlada FBiH da taj prijedlog, dok istovremeno Vlada FBiH traži neko opravdanje da se počne sa tim.

Janez Kopač, 27.09.2019.

Kopač je i dodao da je “Sekretarijat Energetske zajednice siguran da nije tačno sadašnje rješenje Vijeća za državnu pomoć u BiH, kojim se tvrdi da garancija za kredit uopšte ne sadrži elemente državne pomoći”, te da ostaje “otvoreno pitanje kako da se napravi nova procjena Vijeća, koju bi kasnije procjenjivao Sekretarijat”.

Da li Bosna i Hercegovina zaista nema druge mogućnosti osim da i dalje investira u proizvodnju električne energije koristeći ugalj kao sirovinu, pitanje je koje će bez sumnje i u budućnosti biti aktuelno. Ono što je činjenica je da Evropska unija, čijom članicom Bosna i Hercegovina želi da bude, okreće leđa ovom energentu, a na inicijativi koja je s tim u vezi došla iz Evropskog parlamenta u martu ove godine, neke članice, poput Mađarske i Grčke već su počele ozbiljno raditi.

Tako, dok aktivnosti na izgradnji Bloka 7 TE u Tuzli napreduju, otvorena pitanja stoje neodgovorena i nerazjašnjena, bacajući sjenku na ovaj veliki projekat.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!