Neistina

Izborni zakon BiH demantuje Mujagića

Delegat Liberalne stranke u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde, Nudžeim Džihanić 14.02.2019. godine obavijestio je Centralnu izbornu komisiju (CIK) da odustaje od mandata ovom zakonodavnom tijelu.

Svoj je potez između ostalog obrazložio riječima “da će BPK Goražde na ovaj način imati veći broj zastupnika u Domu naroda Parlamenta FBiH, a osim toga i Liberalna stranka postala bi daleko važniji faktor u donošenju ključnih odluka nakon što se konstituišu klubovi naroda u DN PFBIH”.

Kako se navodi, Džihanić se tako odrekao mandata da bi njegovo mjesto zauzeo njegov stranački kolega Mirsad Dizdar, koji je, obzirom da se izjasnio kao Srbin, po procjenama Liberalne stranke trebao zauzeti jedno od upražnjenih mjesta u Klubu srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Nakon što su se u pojedinim medijima pojavile informacije da “iz CIK-a stiglo objašnjenje da Dizdar ne može u entitetski parlament zato jer se na lokalnim izborima 2016. izjašnjavao kao Bošnjak”, reagovao je još jedan poslanik Liberalne stranke u Skupštini BPK, Rasim Mujagić ustvrdivši “da to pravilo ne važi jer Dizdar nije bio izabran na lokalnim izborima, i da nigdje ne piše koliko traje opredjeljenje za određenu nacionalnost“, optužujući pritom CIK da primjenjuje dvostruke aršine.

Međutim, Izborni zakon BiH u svom članu 4.19 koji tretira ovo pitanje pored ostalog kaže:

Izjašnjenje o pripadnosti konstitutivnom narodu ili grupi ostalih iz stava (4) ovog člana koristit će se kao osnov za ostvarivanje prava na izabranu odnosno imenovanu funkciju za koju je uslov izjašnjenje o pripadnosti konstitutivnom narodu ili grupi ostalih u izbornom ciklusu za koji je kandidatska lista podnesena.

Izborni zakon BiH

Dakle, jasno je da nakon izjašnjavanja o pripadnosti konstitutivnom narodu ili grupi ostalih ne postoji “pravilo” o kojem Mujagić u prvom dijelu svoje izjave govori i koje se odnosi na pitanje da li je kandidat izabran ili ne u smislu određivanja njegove eventualne buduće kandidature.

Osim toga, vremenska odrednica “u izbornom ciklusu za koji je kandidatska lista ovjerena”, a koja stoji u navedenom članu, određuje “trajanje opredjeljenja za određenu nacionalnost” koje se odnosi na mogućnost kandidovanja na narednim izborima.

Tako, obzirom da se Dizdar izjasnio kao Bošnjak na lokalnim izborima 2016. godine, u skladu sa Izbornim zakonom BiH taj izborni ciklus se završava 2020. godine kada bi trebali biti održani novi lokalni izbori u BiH.

Nakon uvida u dio Izbornog zakona BiH koji govori o izjašnjenjavanju kandidata o pripadnosti konstitutivnom narodu ili grupi ostalih na izborima u BiH, Istinomjer će tvrdnje Rasima Mujagića ocijeniti kao neistinite.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!