Analize

Ispunjenost predizbornih obećanja: Bijeljina 2012-2016

U okviru cjelokupnog Monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja načelnika i gradonačelnika u 12 bh. gradova koje je proveo Istinomjer, Bijeljina je bila grad sa najmanje evidentiranih obećanja, njih tek 9, pošto gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić (SDS) nije ni imao izborni program.

bijeljina_photo

Kao izvore za svih 9. obećanja koja su analizirana, Istinomjer je koristio obećanja zabilježena u monitoringu provedenom od strane CCI-a u okviru projekta „Lokalna uprava za kvalitet života građana“.

Od ukupno 9 datih obećanja za Grad Bijeljinu ispunjena su tek 2, a neispunjena su ostala 3 obećanja. Jedno obećanje ocjenjeno je kao djelimično ispunjeno, dok su 2 obećanja ispunjena manjim dijelom. Istinomjer je zabilježio i 1 neutemeljeno obećanje o „nastavku započetih projekata“ koje je bilo previše uopšteno da bi se moglo ocijeniti.

Dva ispunjena obećanja gradonačelnika Bijeljine odnosila su se na Asfaltiranje puteva, te izgradnju porodičnih ambulanti u Bijeljinskim naseljima.

Prema izvještaju o izvršenju Budžeta Grada Bijeljina u 2013. godini za održavanje i asfaltiranje lokalnih puteva utrošeno je 629.630,79 KM, dok je u 2014. godini utrošeno je 400.168,52 KM.
U 2015. godini u tu svrhu je utrošeno 543.676,25 KM, dok su sredstva za tu namjenu u Budžetu Grada Bijeljine za 2016. godinu planirana u iznosu od 870.000,00 KM.

Tokom proteklog mandata i nekoliko bijeljinskih naselja dobilo je ambulante porodične medicine.

Tako je novoizgrađena ambulanta u Donjem Dragaljevcu otvorena 03. oktobra 2014. godine, a tom prilikom je najavljeno i skoro otvaranje ambulante u Gornjem Magnojeviću. I bijeljinsko naselje Donja Bukovica dobila je ambulantu koja je otvorena 4. novembra 2014. godine, a nova ambulanta u naselju Donji Žabar otvorena je 14. oktobra 2015. godine. U septembru 2016. godine otvorena je i ambulanta porodične medicine u naselju Banjica, dok je izgradnja ambulante u Novom naselju Janja započela u augustu 2016. godine.

bijeljina_1
Infografika: Radio Sarajevo

Djelimično ispunjeno ostalo je obećanje o gasifikaciji Bijeljine. Ovaj projekat započeo je još 2013. godine, ali je tek u julu ove godine najavljeno kako će projekat biti nastavljen uz pomoć Vlade RS. Ankesom ugovora koji je potpisan sa entitetskom Vladom, predviđeno je da Bijeljina bude povezana sa glavnim gasovodom u Gornjem Šepku, a završetak radova je najavljen za kraj godine.

Manjim dijelom ostalo je ispunjeno obećanje o zapošljavanju, ali i ono o povećanju podsticaja za poljoprivrednike.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje RS od oktobra 2012. godine do jula 2016. godine u Bijeljini je sa evidencije radi zaposlenja ili samozaposlenja izbrisano 19.779 osoba, dok je u istom periodu novoprijavljeno 46.513 osoba. Sa druge strane, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS u Bijeljini je u 2012. godini prosječno bilo zaposleno 19.837 dok je ta brojka prema posljednjim dostupnim podacima za 2015. godinu iznosila 19.994 zaposlenih. S obzirom da je zaposlenost povećana za svega 157 osoba ovo obećanje je ocjenjeno kao ispunjeno manjim dijelom.

Još jedno obećanje načelnika Mićića bilo je vezano za zapošljavanje kroz poboljšanje privrednog ambijenta. Međutim, pošto u Bijeljini nije došlo do drastičnog rasta zaposlenosti u proteklom mandatu ovo obećanje je ostalo neispunjeno.

Slična situacija je i sa povećanjem podsticaja za poljoprivrednike. Prema izvještajima o izvršenjima budžeta Grada Bijeljine, sredstva za podsticaje poljoprivrednicima iznosila su u 2012. godini 1.085.175,75 KM; u 2013. godini 966.302,58 KM; u 2014. godini 900.000,00 KM; u 2015. godini 1.048.967,61 KM; dok su u 2016. godini sredstva za podsticaj poljoprivrede planirana u iznosu od 1.100.000,00 KM što je neznatno više u odnosu na sredstva koja su u tu namjenu izdvojena u 2012. godini.

Infografika: Radio Sarajevo

Među neispunjenim obećanjima gradonačelnika Bijeljine ostalo je i jedno o rješavanju gradskog prevoza u Bijeljini, te obećanje o izmještanju autobusne stanice iz centra grada. Naime, Gradska uprava Bijeljine već nekoliko godina najavljuje izmještanje autobuske stanice iz centra grada na lokaciju stare željezničke stanice, čime bi počela reorganizacija javnog prevoza u gradu međutim to se do danas nije desilo.

Možemo zaključiti kako gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić nije bio previše učinkovit u ispunjavanju svega 9 obećanja datih u predizbornom periodu 2012. godine.

Istinomjer.ba

Pitajte Istinomjer!