Neistina

Ibro Berilo neistinito o zaposlenosti ljudi u Trnovu

Tokom debate na TVSA, aktuelni načelnik Ibro Berilo, iznio je netačnu tvrdnju da je Trnovo opština sa najmanjim procentom nezaposlenih stanovnika.

U četvrtak, 29. oktobra 2020. godine, na TVSA održana je debata kandidata za načelničku poziciju Opštine Trnovo, tokom koje su se suočili aktuelni načelnik Ibro Berilo (SDA) i kandidat “četvorke” Elvedin Tatarević. Govoreći o otvaranju radnih mjesta u toj opštini, Berilo je između ostalog rekao:

Ako uzmete da imate danas svega muškaraca, muškaraca na birou u Općini Trnovo je 180 ljudi. Od tih 180 ljudi 140 ljudi je mlađih od 40 godina, 40 je starijih od 40 godina, govori da Općina Trnovo ima najmanji procenat nezaposlenih ljudi.

Ibro Berilo, 29. oktobar 2020.

Prema posljednjem Statističkom biltenu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ objavljenom 31. augusta 2020. godine, broj nezaposlenih (i muškaraca i žena) u Opštini Trnovo iznosio je 483 osobe.

U augustu ove godine, nezaposleno je bilo 39,08% stanovnika Opštine Trnovo te su, procentualno gledajući, više nezaposlenih od Opštine Trnovo imale samo opštine Ilijaš (45,70%) i Hadžići (39,33%). Sa druge strane, opštine Novo Sarajevo, Centar, Novi Grad, Stari Grad, Ilidža i Vogošća, suprotno Berilovoj tvrdnji, imaju manji procenat nezaposlenog stanovništva u odnosu na Opštinu Trnovo.

Statistički bilten 8/2020, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

S obzirom da Statistički bilten Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ demantuje Ibru Berila da Opština Trnovo ima najmanji procenat nezaposlenih ljudi, Istinomjer će tu njegovu tvrdnju ocijeniti neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!