Ispunjeno

I Pudarić tužio BiH Sudu u Strazburu

Nakon presuda poput “Sejdić i Finci”, te “Zornić” i “Pilav” protiv Bosne i Hercegovine, još jedna tužba protiv naše zemlje zbog, kako se navodi, “povrede osnovnih ljudskih prava da bira i bude biran bez diskriminacije u odnosu na odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama i pratećim protokolima” upućena je Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Nakon presuda poput “Sejdić-Finci”, te “Zornić” i “Pilav” protiv Bosne i Hercegovine, još jedna tužba protiv naše zemlje zbog, kako se navodi, “povrede osnovnih ljudskih prava da bira i bude biran bez diskriminacije u odnosu na odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama i pratećim protokolima” upućena je Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Ovoga puta to je učinio član SDP-a BiH i bivši potpredsjednik Federacije BiH, Svetozar Pudarić.

Istinomjer je od samog početka pratio razvoj događaja kada je Pudarićeva kandidatura za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda u pitanju.

Podsjećamo, nakon što je Pudarić predao kandidaturu za pomenutu funkciju, Centralna izborna komisija istu je odbila jer između ostalog “ne ispunjava uslove propisane članom 4.2 Izbornog zakona BiH obzirom da Pudariću, kao Srbinu sa prijavljenim mjesto boravka u Federaciji BiH, ustavno-pravni sistem naše zemlje ne dozvoljava kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda.

Nakon što je Ustavni sud BiH odbacio kao nedopuštenu njegovu apelaciju protiv rješenja Suda BiH i Odluke Centralne izborne komisije kojom je odbijena ovjera Pudarićeve prijave za učešće na Opšim izborima 2018. godine, i pored iskazanog nezadovoljsta ovakvim razvojem događaja, Svetozar Pudarić je u jednom od svojih intervjua nakon ove presude Ustavnog suda BiH rekao da se “borba nastavlja”, te najavio svoje naredne korake:

Kad sam razmislio, pa se sabrao, odlučio sam da ću, u ovoj borbi, ipak ići dalje. Da ću ići u Strazbur, ali i da ću javno djelovati što glasnije mogu, tražeći ljude voljne da se zajedno sa mnom bore za skidanje ove ludačke košulje.

Svetozar Pudarić, 21.09.2018.

Nakon što je Svetozar Pudarić 25.10.2018. godine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, “zbog povrede osnovnih ljudskih prava da bira i bude biran bez diskriminacije u odnosu na odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama i pratećim protokolima”, poslao tužbu protiv BiH, Istinimojer njegovom obećanju da će “ići u Strazbur” daje ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!