Neistina

Husejnagić: ZDK “privredni lider” sa 3.625 novih nezaposlenih

„Premijer ZDK i nosilac liste za Skupštinu ovog kantona Munib Husejnagić naglasio je kako je Vlada ZDK uspješno radila na rješavanju svih gorućih problema u ovom kantonu. “Uspjeli smo uraditi ono što mnogi prije nas nisu uspjeli i od ZDK ponovo napraviti privrednog lidera BiH. Iako smo u svom radu nailazili na brojne prepreke, nisu nas uspjeli zaustaviti u naumima da ZDK vratimo na mjesto koje mu pripada”, kazao je Husejnagić.

(Fena, 26.09.2014.)

 

Komentar:

Aktuelni premijer ZDK i nosilac liste za Skupštinu ZDK na Opštim izborima 12. oktobra, Munib Hasanagić, govorio je na skupovima u Varešu i Brezi o napretku ovog kantona u proteklom mandatu, u kojem je SDP imao mjesto premijera ovog kantona. No, situacija ako pogledamo zvanične statističke podatke nije baš toliko sjajna kako se to Husejinagiću čini u ovo predizborno vrijeme.

To vrlo jasno možemo ustanoviti ako pogledamo podatke Federalnog zavoda za statistiku, koji su objavljeni u publikacijama “Kantoni u brojkama”. Iako još uvijek nisu objavljeni podaci za 2014. godinu, ako uporedimo podatke iz2010. godine sa podacima iz2013. godine, možemo vidjeti da se u ZDK bilježi negativan trend u pogledu većine ekonomskih pokazatelja.

Tako su u ZDK u 2010 godini ostvarene investicije u stalna radna sredstva iznosile 443.046 KM, da bi u 2013. godini smanjile na 412.506 KM. Prema podacima FZS, u ovom periodu opao je i broj zaposlenih u ovom kantonu sa 69.424 na 68.554 osoba, dok je nezaposlenost, sa druge strane, zabilježila rast sa 67.153 nezaposlenih u 2010. godini, na 70.778 nezaposlenih u 2013. Dakle, broj nezaposlenih u ZDK je u 2013. godini premašio broj zaposlenih osoba, što svakako ne govori o uspjehu u prevladavanju problema u ovom kantonu, kako je to istakao njegov aktuelni premijer.

Dva parametra u kojima ZDK jeste napravio napredak u posljednjem mandatu su visine prosječnih plata koje su porasle sa 669,68 KM u 2010. godini na 731 KM u 2013. godini, kao i izvoz koji je sa 1.436.294 KM u 2010. godini porastao na 1.605.828 KM u 2013. godini. U istom periodu uvoz je smanjen sa 1.573.795 KM na 1.493.716 KM.

Tokom skupova u Varešu i Brezi, bilo je riječi i o razlikama u ova dva grada, gdje u jednom SDP ima načelnika, a u drugom nema.

U saopćenju SDP-a BiH koje je objavljeno nakon ovih skupova naglašeno je kako su Vareš i Breza dva grada s višedecenijskom rudarskom tradicijom, ali i dva grada koja se značajno razlikuju, a “upravo radi toga što SDP BiH više nije vlast u Varešu, u ovom gradu ekonomska situacija, iz dana u dan, postaje sve lošija“.

Ako opet pogledamo navedene statističke pokazatelje, vidjet ćemo da ni to nije sasvim tačno.

Naime, Breza je 2010. godine imala 2.883 zaposlenih, a 2013. njih 2.878, dok je u Varešu broj zaposlenih opao sa 1.328 na njih 1.307. Tako je u jednom gradu broj zaposlenih opao za 5, dok se u drugom smanjio za 21 – razlika koja se teško može nazvati značajnom. Ono što se u ovom slučaju može smatrati uspjehom je rast prosječne plate u Brezi koja je sa 721,14 KM u 2010. godini porasla na 862 KM u 2013. godini. Sa druge strane i u Varešu je zabilježen rast prosječne plate, ali dosta manji nego u Brezi, sa 641,15 KM u 2010. godini, na 680 KM u 2013. godini.

Dakle, ako pogledamo posljednje statističke podatke za Zeničko-dobojski kanton, možemo vrlo lako ustanoviti da je priča o ekonomskom “liderstvu” ZDK samo predizborna priča koja je nije temeljena na činjenicama. Činjenica je da je došlo do poboljšanja pojedinih ekonomskih pokazatelja u ovom kantonu, posebno rasta plata u Brezi, ali to ni izdaleka ne može biti dovoljno za tvrdnje kakve su dali Husejnagić i njegove stranačke kolege iz ovog kantona.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!