Uncategorized

HDZ1990:Završetak procesa privatizacije

Završetak procesa privatizacije i inzistirati na preispitivanju svake sumnjive dokapitalizacije i privatizacije i tražiti zakonsku odgovornost počinitelja te zaštitu državnih i društvenih bogatstava i prava radnika.


Razlog:
Vlada je tek u maju.2010 utvrdila Prijedlog Zakona o reviziji privatizacije u FBiH. (http://www.ekapija.ba/website/bih/page/316545 ). Privatizacija nije završena. “Energetski sektor je nakon rata i destrukcije znacajno izmjenjen, a što znaci rascjepkan, u dijelovima neefikasan, po vlasnickoj strukturi djelimicno privatiziran (sektor nafte skoro sve osim terminalnog dijela i skladišta). Elektroenergetske kompanije su u vlasništvu države (90%), dok je gasni sektor 100% u vlasništvu FBiH, a u RS djelimicno privatiziran.” Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH – usvojen 2008. (http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/izdvajamo/SPP-GLAVNA%20KNJIGA/SPP-TEKST%20FINALNI.pdf). Takodjer nisu privatizirane kompanije od drzavnog znacaja poput FDS-a, BOSNA LIJEKA, BHTELECOMA i sl.
Objašnjenje:
Utvrđen je prijedlog Zakona o reviziji privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali privatizacija još nije završena ( http://www.ekapija.ba/website/bih/page/316545 ). Elektroenergetske kompanije su u većinskom vlasništvu države, što zajedno sa Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora Federacija, usvojenog 2008., predstavlja temelj za zaštitu općeg dobra i državnog bogatstva u elektroenergetskom potencijalu zemlje. (http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/izdvajamo/SPP-GLAVNA%20KNJIGA/SPP-TEKST%20FINALNI.pdf)

Pitajte Istinomjer!