Uncategorized

HDZ1990:Podžavanje privatizacijskih programa

HDZ 1990 će podržati one privatizacijske programe i ponude koje u BiH dovode kvalitetne i respektabilne strateške partnere, posebno one koji će u svojim ponudama jamčiti nova ulaganja, primjenu suvremenih tehnologija, povećanje produktivnosti i novu zaposlenost.


Razlog:
U Izvjestaju Evropske komisije o napretku BiH u 2009g. se navodi da: “Proces privatizacije u Federaciji i dalje teče veoma sporo, pošto privatizacijska strategija vlade još uvijek nije u potpunosti usvojena. Prodaja Fabrike aluminijuma Aluminij d.d. Mostar, jednog od najvećih preduzeća u državi i ključnog izvora prihoda od izvoza, i dalje je blokirana zbog toga što se Vlada Federacije i najbolji ponuđač ne mogu dogovoriti o ugovoru o dugoročnoj cijeni električne energije. I dva telekom preduzeća u Federaciji takođe očekuju privatizaciju. Ukupno gledajući, nije bilo napretka u procesu privatizacije.” ( http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783 )
Objašnjenje:
I dalje ne postoje konačna rješenja o privatizaciji velikih preduzeća, što je dovelo do blokade prodaje vlasničkog udjela države u Fabrici aluminija Aluminij d.d. Mostar, zbog problema o dogovoru oko dugoročne cijene električne energije. Nejasna strategija u pogledu privatiziranja dva telekomunikacijska preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije, također su kamen spoticanja u uspostavljanju i ispunjenju kvalitetnog privatizacijskog programa. ( http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783 ).

Pitajte Istinomjer!