Uncategorized

HDZ1990:Implementacija Bolonjske deklaracije

Treba demistificirati i implementirati Bolonjsku deklaraciju.


Razlog:
Bolonjski sistem uveden ali ne i u potpunosti implementiran. Tek u 2009g. “Na institucionalnom nivou su imenovani članovi upravnog odbora i rukovodstvo (1) Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, (2) Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i (3) Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. Ipak, institucije za obrazovanje na državnom nivou suočavaju se sa nedostatkom osoblja i ograničenim finansijskim sredstvima.” Izvjestaj Evropske komisije o napretku BiH u 2009g. ( http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783 ). Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta tek u 2010g. krenula sa programom akreditacije ( http://hea.gov.ba/Aktuelnosti/?id=1215 ).
Objašnjenje:
IMPLEMENTACIJA BOLONJSKE DEKLARACIJE: Uvođenje i primjena principa Bolonjske deklaracije prihvaćene su od strane vlasti i univerziteta u Bosni i Hercegovina, ali implementacija teče znatno sporije od zacrtanih vremenskih okvira. Tek je 2009. godine zabilježen napredak na institucionalnoj razini gdje su imenovani članovi upravnih odbora i rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta i Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, kao institucija bitnih za reformu i napredak visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783). Također, bitan napredak ostvaren je formiranjem Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta, ali je ista tek u 2010g. krenula sa programom akreditacije ( http://hea.gov.ba/Aktuelnosti/?id=1215).

Pitajte Istinomjer!