Gradiška dobila status grada

Skupština Opštine Gradiška još je 07.03.2017. godine jednoglasno donijela Odluku o pokretanju postupka za dodjelu statusa grada.

Tom prilikom, načelnik ove opštine, Zoran Adžić uvjeren “u pozitivan ishod” najavio je i u kojem roku očekuje da bi potrebene procedure mogle biti okončane:

Smatram da će procedura biti završena najduže za godinu. To će Gradiški omogućiti mnoge prednosti među kojima su prekogranična saradnja i direktan pristup fondovima Evropske unije. Verujem da će biti pojačano interesovanje za investicije u našoj sredini, prvenstveno u privredi.

Zoran Adžić, 07.03.2017.

Augusta 2018. godine Opština Gradiška predala je elaborat o opravdanosti dobijanja statusa Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Vladi RS, te najviši izvršni organ ovog entiteta usvojio je Nacrt zakona o gradu Gradiška.

Nedugo zatim, ističući da “nije bilo lako ispuniti sve uslove”, Adžić je još jednom izrazio uvjerenje da opština na čijem je čelu ima sve predispozicije da dobije status grada:

Mi smo imali predispozicije po svojoj veličini, po privrednoj razvijenosti, po broju stanovnika smo imali sve preduslove da dobijemo status grada. S druge strane pomoglo nam je i ministarstvo unutrašnjih poslova zato što je naša stanica javne bezbjednosti već prerasla u PU.

Zoran Adžić, 18.09.2018.

U skladu sa očekivanjima i najavama načelnika Opštine Gradiška, Narodna Skupština Republike Srpske je 31.01.2019. godine usvojila “Nacrt zakona o gradu Gradiška, kojim se uređuje područje, nadležnosti, organi i finansiranje tog grada, kao i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, kojim opština Gradiška dobija status grada”.

Posljednji korak u procesu izmjene statusa Gradiške napravljen je na Trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je 14.03.2019. godine “usvojen Zakon o gradu Gradiška kojim se uređuju područje, nadležnosti, organi i finansiranje tog grada, te Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske radi njegovog usklađivanja sa Zakonom o gradu Gradiška”.

Ovim Istinomjer obećanje Zorana Adžića u vezi dodjele Gradišci statusa grada ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...