Analize

Grad Bijeljina: Realizacija projekata započetih u prošlom mandatu

Gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić (SDS) dao je za mandat 2016-2020 ukupno 30 obećanja, od čega je u prvoj godini ispunio jedno, ono o dovođenju pitke vode u naselje Modran. Značajan progres zabilježen je u 3 obećanja, uključujući i obećanje o gasifikaciji Bijeljine, koje se nalazilo i u predizbornom programu Miće Mićića iz 2012. godine.

U prvoj godini mandata, započet je rad na 11 obećanja, dok je 15 ostalo nezapočeto.

Aktivnosti su uglavnom provođene na projektima koji su započeti tokom prošlog mandata, a sam Mićić, krajem prošle godine je najavio kako Grad Bijeljina u 2017. godini ima velike rate za otplatu kredita i neće biti većih kapitalnih ulaganja, osim završetka izgradnje kanalizacije i zgrade Centra za socijalni rad.

U nastavku donosimo nekoliko obećanja na čijem ispunjavanju su vršene aktivnosti u prvoj godini mandata Miće Mićića.

Vodosnabdijevanje naselja Modran

Mještanima Modrana pitka voda je dostupna od sredine jula ove godine, a realizacijom ovog projekta riješen je problem mještana ovog sela, koji su se vodom snabdijevali iz bunara. Kako je saopšteno iz Gradske uprave Bijeljine, izradnjom transportnog voda od Novog naselja Janja do Modrana u dužini od 3.300 metara, stvoreni su uslovi za dalji razvoj mreže ka Suvom Polju i Čengiću. Na distributivnu mrežu trebalo je biti priključeno 375 domaćinstava iz Modrana na javni sistem vodosnabdijevanja. Proširenje distributivne mreže finansiraće Gradska uprava u iznosu od 80%, a ostatak korisnici.

Vrijednost ovog projekta je 320.000 KM, a gradonačelnik Mićić najavio je i nastavak vodosnabdijevanja Semberije.

Već godinama nastojimo da dovedemo gradsku vodu u Modran i taj projekat je sada završen, što je od velikog značaja, jer su se mještani do sada snabdijevali neispravnom vodom iz bunara. Ovo je prva faza projekta razvoja vodovodnog sistema na području južne Semberije i zadovoljavanja potreba za vodom stanovništva na ovom području koji su pokrenuli Gradska uprava Grada Bijeljina i A.D. „Vodovod i kanalizacija.“

Mićo Mićić, 13.07.2017.

Gasifikacija Bijeljine

Među obećanjima čija je realizacija u poodmakloj fazi našlo se ono o Gasifikaciji Bijeljine. Prema informacijama iz septembra ove godine, Semberija bi do kraja ove, ili početkom sljedeće godine trebala dobiti gas. Kako je tada istakao Mićić, već oko 5.000 korisnika u svojim dvorištima je imalo priključke.

Cijena priključka na gas za domaćinstva trebala bi iznositi 1.500 KM, sa mogućnošću plaćanja u ratama.

U projekat gasifikacije Bijeljine do sada je uloženo oko 22 miliona eura.

Zaštita od poplava

Grad Bijeljina obezbijedio je budžetom za 2017. godinu 300.000 maraka i bankarsku garanciju, te su time stvoreni uslovi za početak eksproprijacije zemljišta neophodnog za rekonstrukciju kanalske mreže u Semberiji. Ovaj projekat realizuje se u saradnji sa Javnom ustanovom Vode Srpske koja je finansirala ovaj posao iz kredita Evropske investicione banke u okviru projekta hitnih mjera zaštite od poplava vrijednosti 55 miliona evra.

Izgradnjom ovog nasipa, uz uređenje korita rijeke Janje, od poplava bi trebala biti zaštićena naselja i poljoprivredno zemljište uz Drinu.

Izmještanje autobusne stanice

Iako se na to čeka već deceniju, Bijeljina još uvijek nije dobila novu autobusnu stanicu. Prema informacijama sa početka godine Gradska uprava je izvršila eksproprijaciju šest stanova na staroj željezničkoj stanici i izmjestila skladište.

Izmještanje autobuske stanice dio je strategije razvoja grada, a projekat je na čekanju zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Među neispunjenim obećanjima Miće Mićića našla su se i izgradnja studentskog centra, izgradnja škole u Gornjem Magdnojeviću, sportske hale u Patkovači.

Svakako treba napomenuti da Istinomjer tim, i pored nekoliko pokušaja, nije uspio ostvariti kontakt sa kabinetom gradonačelnika Bijeljine – niti u fazi prikupljanja predizbornih obećanja, ali ni tokom istraživanja.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!