Neispunjeno

Grabovica: Ugovor za blok 7 TE “Tuzla” nije potpisan ni 7 mjeseci nakon postavljenog roka

elvedin-grabovicaZa izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u gradnju bloka 7 Termoelektrane “Tuzla”, na javni poziv stigle su ponude Konzorcija čiji je lider kompanija Cobra iz Španije, a članovi MVM Ovit ZRT iz Mađarske, Toshiba iz Japana i Rafacco iz Poljske. Također su pristigle ponude Hitachija Ltd iz Japana te kineskog konzorcija China Gezhouba group Compani Limited, čiji je član i Gunadong Elektric Power Desing Institute.

Grabovica očekuje da će do kraja godine, “ako ne bude zastoja i opstrukcija”, biti okončane sve neophodne prethodne radnje da bi do tada mogao biti potpisan ugovor.

Konačnu odluku o izboru projektnog partnera donijet će Skupština kao najviši organ Društva u kojem je 90 posto kapitala u vlasništvu Federacije BiH. Zato će organi FBiH, osim izbora projektnog partnera kao kompanije, potvrditi i model partnerstva na kojem će biti bazirana izgradnja novog bloka.

(Dnevni avaz, 26.06.2013.)

Komentar:

Projekat izgradnje bloka 7 u Termoelektrani “Tuzla” trebao je biti jedan od najvećih posljeratnih energetskih projekata u BiH, te se o njemu govori gotovo od samog konstituisanja aktuelne Vlade FBiH, koja je još u maju 2012. godine utvrdila javni interes za izgradnju ovog objekta vrijednog gotovo 1,5 milijardi KM.

Prema planovima, gradnja bloka 7 trebala je početi u augustu ove godine, a kao rok za završetak radova je navedena 2018. godina. I sam direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica, sredinom prošle godine, nakon otvaranja ponuda kvalificiranih kandidata je izjavio kako će konačni odabir partnera biti završen do kraja 2013. godine, no to se nije desilo, pa se i sam početak gradnje u augustu dovodi u pitanje.

Javni poziv za pretkvalifikaciju partnera za izgradnju bloka 7 je objavljen 31.07.2012. godine, a zatvoren 28.09.2012. godine. Na poziv se ukupno prijavilo 12 kandidata, od kojih samo jedan nije zadovoljio kriterije.

Prema Informaciji o Izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 u TE “Tuzla”, koju je JP Elektroprivreda BiH u maju ove godine dostavila Ministarstvu energije i rudarstva FBiH, Tenderski dokument druge faze za izbor Projektnog partnera za zajedničko ulaganje dostavljen je svim kvalificiranim kandidatima 02.04.2013. godine. Kako se navodi u informaciji, prvobitni rok za dostavu ponuda (04.06.2013.) je na zahtjev više kandidata produžen za 20 dana, tako da je konačan rok za dostavu ponuda bio 24.06.2013. godine. Tada su pristigle tri ponude od kojih su dvije prošle u uži izbor. Bile su to ponude konzorcija China Gezhouba group Co Ltd. – Lider i GEDI – Guandong Electric Power Design Institute, China, te ponuda kompanije Hitachi Ltd. Japan.

Ipak, partner za gradnju bloka 7 u TE “Tuzla” nije izabran do kraja 2013. godine. Vlada FBiH je na sjednici održanoj sredinom novembra prošle godineusvojila informaciju o aktivnostima na izboru partnera te navela kako je potrebno ubrzati sve aktivnosti na pripremi treće faze tenderskog postupka „Finalna i najbolja ponuda”.

Tenderski dokument za konačnu i najbolju ponudu dostavljen je Ponuđačima iz užeg izbora 17.01.2014.godine, a konačne ponude su javno otvorene 17.04.2014.godine.

Japanska kompanija Mitsubishi Hitachi Power System Ltd. Japan samo je dostavila pisanu obavijest da odustaje od projekta, a ambasador Japana u BiH je, krajem aprila rekao da su kompanije Hitachi i Mitsubushisu odlučile da ovaj projekat nije profitabilan, ali da je najvažniji razlog za odustajanje od projekta nestabilna politička situacija u našoj zemlji.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 26.06. ove godine prihvatila Informaciju EP BiH o aktivnostima na izboru projektnog partnera za izgradnju bloka 7 u TE “Tuzla”, te je dala prethodnu saglasnost na predloženi izbor Konzorcija China Gezhouba group Co Ltd. CGGC – Lider i Guandong Electric Power Design Institute – GEDI, Kina za preferiranog ponuđača. Konačni ugovor još uvijek nije potpisan. Vlada je i zadužila Elektroprivredu BiH da za Parlament FBiH pripremi sveobuhvatnu prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima na izboru partnera.

Ipak, s obzirom da je direktor Elektroprivrede BiH, Elvedin Grabovica, prošle godine najavio da će izbor partnera za izgradnju ovog energetskog objekta biti završen i ugovor potpisan do kraja 2013. godine, a da je EP BiH tek u maju 2014 dostavila Vladi FBiH Informaciju o aktivnostima na izboru projektnog partnera, možemo zaključiti da je njegovo obećanje ostalo neispunjeno, kao i da se u augustu teško može očekivati najavljeni početak radova na njegovoj izgradnji.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!