Fuad Kasumović: Raspodjela prihoda UIO je nelegalna

“Sve isplate su obustavljene jer Ministarstvo finansija i trezora BiH mora poštovati zakone ove države. Ne smijemo raditi mimo zakona. Uprava za indirektno oporezivanje vrši nelegalnu raspodjelu sredstava entitetima jer je na nju izvršen pritisak od Nikole Špirića, budućeg ministra finansija i predsjednika Upravnog odbora UIO BiH “

(Fena, 18.01.2012.)

Komentar:

Iako je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH 31. decembra potvrdio odluku Predstavničkog doma i usvojio budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, u iznosu od milijardu i osam miliona KM, ovaj dokument još uvijek nije objavljen u Službenom listu BiH, pa je stoga sasvim tačna izjava zamjenika ministra finansija i trezora BiH Fuada Kasumovića, da je raspodjela sredstava sa računa Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) nelegalna.

Naime, predsjedavajući Vijeća ministara u tehničkom mandatu Nikola Špirić je u srijedu 11. januara Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH poslao tumačenje kako je odobrenim budžetom potvrđeno da prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija u BiH u 2011. godini iznose 689 miliona KM.

UIO je inače dan ranije zatražila pojašnjenje odluke o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza BiH za januar 2012, s obzirom da iz informacije iz Službenog glasnika od 10. januara ove godine nije bilo jasno koliko sredstava sa računa treba izdvojiti za finansiranje državnih institucija. U skladu sa Špirićevim tumačenjem UIOBiH je napravila raspodjelu prihoda od indirektnih poreza u iznosu od 190 miliona koliko je skupljeno od početka 2012. godine na jedinstvenom računu ove institucije. Državnim institucijama je pripalo 18,6 miliona KM, FBiH 108,8 miliona KM, RS 56,6 miliona KM i distriktu Brčko šest miliona KM, a sa raspodjelom su se složili i entitetski ministri finansija.

Fuad Kasumović smatra kako je Špirić ovim napravio “grubo kršenje Ustava i zakona te da će zbog toga ako niko od nadležnih institucija to ne učini lično protiv njega podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH”.

Inače, u prvoj tački Člana 21. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja koji obrađuje raspodjelu prihoda stoji:

Uprava vodi jedinstveni račun. Svi prihodi po osnovu indirektnih poreza, koje naplati ova uprava, uplaćuju se na jedinstveni račun. Uprava osigurava da stanje na jedinstvenom računu sadrži neophodni minimum potreban da joj omogući da izmiri sve obaveze koje se odnose na indirektne poreze koje naplaćuje, te da se podjela prema državnom budžetu i budžetima Federacije, Republike Srpske i Distrikta vrše redovno u skladu sa sljedećim:  …                                                                                                                                                                (i) da se iznos koji se prenosi državnom budžetu zasniva na iznosu u državnom budžetu za tekuću godinu

(“Službeni glasnik BiH”, broj 44/03)

I zaista, postavlja se pitanje na osnovu čega je Špirić mogao dati tumačenje UIO da vrši raspodjelu prihoda, s obzirom da još uvijek ne postoji zvanični budžet za 2012. godinu, te da ni prethodni – na osnovu kojeg je donesena Odluka za privremeno finansiranje za prva tri mjeseca 2012. godine – još uvijek nije objavljen, a ne zna se ni kada će biti.

(istinomjer.ba)

Predsjedništvo BiH u zajedničkoj izjavi pozvalo EU na nastavak podrške

U skladu sa Dodikovom najavom, već na prvoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 12.12.2018. godine, usaglašena je i...

Razlika između “tri i četiri” SNSD-ova delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH

Da je, kada se radi o donošenju budućih odluka, razlika između toga da li politička partija ima tri ili četiri poslanika u Domu naroda PS BiH velika, jasno je iz Člana IV Ustava BiH. Tokom...Trenutni saziv Doma naroda Parlamenta FBiH nastavlja obnašati dužnost

Ustavni sud BiH između ostalog je naveo da “ovakva odredba ima za cilj da osigura kontinuitet vlasti i stalnost Parlamenta u državi, jer nemogućnost konstituiranja tijela nakon izbora ne smije...