Vanredno povećanje minimalnih penzija u FBiH tek nakon usvajanja Budžeta

Komentirajući krajem novembra prošle godine stanje u penzijskom sistemu Federacije BiH, Zijad Krnjić, direktor Federalnog Zavoda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO/MIO), rekao je kako korisnici najnižih penzija u FBiH mogu očekivati “vanredno povećanje penzija” u januaru 2019. godine.

Kao jedna od najbitnijih novina, koje je donio novi Zakon o PIO je godišnje usklađivanje penzija. Zakon je definirao da će se penzije usklađivati 15. aprila sa koeficijentom koji se dobije kao zbir 50% porasta BDP-a i 50% indeksa potrošačkih cijena. Takođe, zakon je ostavio mogućnost vanrednog povećanja minimalnih penzija u skladu sa ekonomskim mogućnostima FBiH. Dakle, redovno usklađivanje je obaveza bez obzira na kretanje prihoda FZ i to će se primijeniti, a vanredno povećanje minimalnih penzija će se, prema ekonomskim kretanjima, realno desiti u januaru.”

Zijad Krnjić, 24.11.2018.

Kako je saopšteno iz Federalnog zavoda PIO isplata januarskih penzija će početi 5. februara 2019. godine, a iznosi penzija će ostati isti kao i prethodni mjesec.

To znači da najniža penzija iznosi 348,06 KM, zajamčena 450,12 KM, a najviša 2.174,48 KM.”

Fond PIO/MIO

S obzirom da Budžet FBiH za 2019. godinu još uvijek nije usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH, kako je za Istinomjer potvrdio šef ureda za odnose s javnošću Federalnog zavoda PIO/MIO, Amel Lizde, vanredno povećanje minimalnih penzija će se desiti prilikom prve isplate penzija nakon usvajanja Budžeta FBiH za 2019. godinu.

S obzirom da do najavljenog povećanja minimalnih penzija ipak neće doći prilikom isplate penzija za januar 2019. godine, Istinomjer će ranije dato obećanje ocijeniti kao neispunjeno. 

(Istinomjer.ba)

 

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...