Vanredno povećanje minimalnih penzija u FBiH tek nakon usvajanja Budžeta

Komentirajući krajem novembra prošle godine stanje u penzijskom sistemu Federacije BiH, Zijad Krnjić, direktor Federalnog Zavoda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO/MIO), rekao je kako korisnici najnižih penzija u FBiH mogu očekivati “vanredno povećanje penzija” u januaru 2019. godine.

Kao jedna od najbitnijih novina, koje je donio novi Zakon o PIO je godišnje usklađivanje penzija. Zakon je definirao da će se penzije usklađivati 15. aprila sa koeficijentom koji se dobije kao zbir 50% porasta BDP-a i 50% indeksa potrošačkih cijena. Takođe, zakon je ostavio mogućnost vanrednog povećanja minimalnih penzija u skladu sa ekonomskim mogućnostima FBiH. Dakle, redovno usklađivanje je obaveza bez obzira na kretanje prihoda FZ i to će se primijeniti, a vanredno povećanje minimalnih penzija će se, prema ekonomskim kretanjima, realno desiti u januaru.”

Zijad Krnjić, 24.11.2018.

Kako je saopšteno iz Federalnog zavoda PIO isplata januarskih penzija će početi 5. februara 2019. godine, a iznosi penzija će ostati isti kao i prethodni mjesec.

To znači da najniža penzija iznosi 348,06 KM, zajamčena 450,12 KM, a najviša 2.174,48 KM.”

Fond PIO/MIO

S obzirom da Budžet FBiH za 2019. godinu još uvijek nije usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH, kako je za Istinomjer potvrdio šef ureda za odnose s javnošću Federalnog zavoda PIO/MIO, Amel Lizde, vanredno povećanje minimalnih penzija će se desiti prilikom prve isplate penzija nakon usvajanja Budžeta FBiH za 2019. godinu.

S obzirom da do najavljenog povećanja minimalnih penzija ipak neće doći prilikom isplate penzija za januar 2019. godine, Istinomjer će ranije dato obećanje ocijeniti kao neispunjeno. 

(Istinomjer.ba)

 

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

Na sjednici održanoj 26. juna 2019. godine Gradsko vijeće Grada Sarajeva (GV) jednoglasno je usvojilo odluku kojom se...

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ministrom komunalne privrede i infrastrukture Vlade...Hoće li konačno Federacija BiH usvojiti Strategiju za mlade?

Zastupnici/ce u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (PD PFBiH) podržali su inicijativu Senaida Begića iz Socijaldemokratske partije BiH (SDP) da u Federaciji bude donesena Strategija za...