Analize

Ekološki problemi u BiH: Slučaj rijeke Misoče u Ilijašu

U proteklom periodu, evidentiran je pomor ribe u rijeci Bosni u okolini Ilijaša, a rijeka Misoča je potpuno presušila ispod vodozahvata JKP Vodostan. S tim u vezi, iz Udruženja građana “Bistro!” istakli su da je ovo javno preduzeće zahvatilo kompletan vodotok rijeke Misoče. S druge strane, iz JKP Vodostan tvrde kako zahvataju duplo manje od količine na koju imaju pravo u skladu s vodnom dozvolom.

Fotografija: Facebook/Jezero Starača

Kako se navodi u članku kojeg je objavio portal Bistro BiH 25.8.2021, u proteklim danima evidentiran je pomor ribe u rijeci Bosni nizvodno od Ribarića, a rijeka Misoča je potpuno presušila ispod vodozahvata JKP Vodostan, gdje je, kako je rečeno, “ova firma, za potrebe gradskog vodovoda, zahvatila kompletan vodotok rijeke Misoče bez da su ostavili i kap vode, a ne potrebni i zakonom obavezni biološki minimum”.

Također, na Facebook stranici Jezero Starača, kojom upravlja U.G. “Bistro!”, objavljeno je 25.8.2021. da je u rijeci Bosni došlo do ekološke katastrofe nedugo nakon što je izvršeno poribnjavanje. Također, u objavi se navodi i kako je slučaj prijavljen nadležnoj inspekciji.

Izvor: Facebook/Jezero Starača

Na istoj stranici je i u narednom periodu objavljivan sadržaj koji prikazuje pomor ribe.

Iz Udruženja građana “Bistro!” utvrdili su da je JKP Vodostan bio odgovoran i kada je rijeka Misoča prije nekoliko godina presušila, ali je tada inspekcija konstatovala da nije bilo dokaza o pomoru ribe.

Naši članovi koji su nas i obavjestili o ovoj dvostrukoj ekološkoj katastrofi su na terenu dva dana i prikupljaju uzorke vode iz rijeke Bosne, a danas na teren izlazi i inspekcija. Iskreno se nadamo da će se ovaj put konačno pokrenuti procesi protiv krivaca, jer ovo nije prvi put. Prije nekoliko godina rijeka Misoča je također potpuno presušila gdje je krivac također bio “Vodostan”, i iako smo imali fotografije i video zapise, inspekcija je konstatovala, a kada su na teren izašli dan kasnije kada se rijeka vratila u korito, kako “nisu našli dokaze pomora ribe”.

U.G. “Bistro!”, 25.8.2021.

U snimku kojeg je na YouTubeu objavio portal Bistro BiH prije šest godina (20.8.2015.), mogu se vidjeti uginuli rakovi i ribe u presušenoj rijeci Misoči.

Identične scene nalaze se i u posljednjem snimku, kojeg je ovaj portal objavio 18.8.2021.

JKP Vodostan izdao je saopćenje 19.8.2021, u kojem se navodi kako je količina vode na vodozahvatu rijeke Misoče na “hidrološkom minimumu”, te da je sve manje vode koja se može zahvatiti za vodosnabdijevanje. U saopćenju su također apelirali na građane da vodu koriste isključivo za piće i ličnu higijenu.

Apelujemo na svijest svih nas da je svaka kap vode dragocjena i da pazimo kako ćemo je iskoristiti i upotrijebiti. Zbog ozbiljnosti situacije vršit ćemo i kontrole na terenu, te protiv onih koji vodu koriste na neracionalan način (punjenje bazena, zalijevanje i navodnjavanje bašta, sapiranje betonskih i drugih površina i slićne aktivnosti ..) poduzeti i zakonske mjere, kao što su podnošenje prekršajnih prijava i isključenje sa vodovodne mreže. Molimo i građane na suradnju i prijavu svakog nenamjenskog trošenja vode i uočenog kvara na vodovodnoj mreži u interesu svih nas.

JKP Vodostan, 19.8.2021.

Iz ovog preduzeća su se posljednji put oglasili 26.8.2021. zbog optužbi “koje su upućene od strane Udruženja građana ”Bistro” u kome su označeni kao krivci zato što je rijeka Misoča presušila”. U saopćenju se navodi kako preduzeće vrši vodosnabdijevanja građana općine Ilijaš iz rijeke Misoče na zakonit način i u skladu s vodnom dozvolom, prema kojoj je dozvoljeno zahvatanje 150 l/s, te da ovo preduzeće “zahvata u prosjeku 60 l/s, što je manje od pola dozvoljene količine propisane dozvolom.” Također, JKP Vodostan u saopćenju ističe članove 44. i 47. Zakona o vodama Federacije BiH. U članu 44. definirano je šta obuhvata korištenje voda:

Član 44.

Korištenje voda, prema ovom Zakonu, obuhvata:

  1. zahvatanje, crpljenje i upotrebu površinskih i podzemnih voda za različite namjene (snabdijevanje vodom za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, navodnjavanje i dr.);
  2. korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene;
  3. korištenje voda za uzgoj ribe;
  4. korištenje voda za plovidbu;
  5. korištenje voda za sport, kupanje, rekreaciju i druge slične namjene.

Zakon o vodama FBiH

Članom 46. ovog zakona definirana je opća upotreba voda, dok se član 47. odnosi na korištenje vode koja prelazi obim opće upotrebe, na što se pozivaju iz JKP Vodostan.

Član 47.

(1) Za svako korištenje vode koje prelazi obim opće upotrebe iz člana 46. ovog Zakona potrebna je vodna dozvola, u skladu sa ovim Zakonom.

(2) Korištenje vode za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, sanitarne potrebe i potrebe protivpožarne zaštite ima prednost u odnosu na korištenje vode za ostale namjene iz člana 44. ovog Zakona.

(3) Planom upravljanja vodama može se, zbog određenih specifičnih uvjeta i potreba, odrediti pravo prednosti korištenja vode za ostale namjene, uz obavezno davanje prvenstva za namjene iz stava 2. ovog člana.

Zakon o vodama FBiH

Iz ovog javnog preduzeća ističu kako kiša nije padala mjesecima, da su sva izvorišta na hidrološkom minimumu, te da uzvodno od vodozahvata gradskog vodovoda Ilijaš postoje i drugi vodozahvati, a sve to “utiče na smanjenje kapaciteta i izdašnosti rijeke Misoče”.

Zbog svega navedenog želimo da informišemo javnost da su kvalifikacije koje su iznesene na naš račun od strane udruženja ”Bistro”, u momentu kada smo zbog suše 24 sata dnevno provodili na terenu u cilju urednog vodosnabdijevanja građana Ilijaš, netačne i neutemeljene i da su za cilj imale samo nanošenje štete i rušenja ugleda ovog Preduzeća”.

Saopćenje JKP Vodostan d.o.o, 26.8.2021.

Nakon što je objavljeno posljednje saopćenje JKP Vodostan, oglasili su se još jednom iz U.G. “Bistro!”, ističući kako ovo javno preduzeće plasira “poluinformacije i onaj dio zakona za koji oni misle da je u interesu JKP Vodostan”. Navode kako su neadekvatnim tumačenjem zakona pokušali opravdati svoj postupak koji je doveo do kompletnog “pomora ekosistema u rijeci Misoči”. Iz ovog udruženja tvrde kako su iz JKP Vodostan svjesno preskočili član 62. Zakona o vodama FBiH, koji se odnosi na ekološki prihvatljiv protok.

Izvor: Zakon o vodama FBiH

Također, u posljednjem saopćenju, iz U. G. “Bistro!” podsjećaju i na član 35. Zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH:

Član 35.

(1) Fizičke i pravne osobe koje provode određene djelatnosti na vodotocima i akumulacijama i dovedu do pomora ribe, a za koju se utvrdi da su je prouzrokovali, moraju korisniku ribolovnog područja nadoknaditi štetu.

(2) Izgradnja ili rekonstrukcija brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi može se obavljati pod uvjetima da se osigura nesmetano razmnožavanje ribe, zaštita ribljeg fonda i migracija ribe.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu FBiH

Nažalost, nije rijetkost da u bosanskohercegovačkim vodama dolazi do zagađenja i pomora ribe. Tako je u julu prošle godine, usljed rekonstrukcije mosta u Butmirskoj ulici, u općini Ilidža, došlo do velikog pomora ribe kada je izvođač radova onemogućio protok rijeke Tilave. U septembru 2019, došlo je do pomora ribe u rijeci Spreči, o čemu je također pisao portal Bistro BiH, a do velikog pomora ribe u ovoj rijeci došlo je i u julu 2020. godine. I rijeka Bosna je više puta u proteklim godinama presušila na pojedinim mjestima, a također je dolazilo i do pomora ribe.

Dosadašnji pomori riba u rijekama Bosne i Hercegovine, kao i posljednji slučaj presušivanja rijeke Misoče i pomora ribe u rijeci Bosni u okolini Ilijaša, samo su neki od primjera ekoloških katastrofa. Odgovornost, bilo fizičkih ili pravnih lica, ukoliko ona postoji, trebali bi utvrđivati nadležni organi. U međuvremenu, a s obzirom na to da se ovakve stvari ponavljaju iz godine u godinu, građani s pravom očekuju da se nadležne institucije u BiH na sistemski i dugoročno održiv način konačno ozbiljno pozabave ekološkim problemima u našoj zemlji, čije evidentno postojanje ugrožava ne samo biljni i životinjski svijet već i kvalitet života građana. Istinomjer će u narednom periodu pratiti da li će se poboljšati situacija u slučaju rijeka Misoče i Bosne, te da li će nadležni preduzeti adekvatne mjere po ovom pitanju.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!