Neistina

Dodikov popisni vremeplov

Ne ulazeći u besmislenost tvrdnje da bi podaci sa popisa 1931. danas mogli biti relevantniji od onih sa popisa 1991, odlučili smo provjeriti da li je nacionalna struktura stanovništva prije 85 godina bila onakva kakvom ju je nedavno opisao Milorad Dodik.

Milorad-Dodik

“Zašto recimo nije 1931. godina osnova za modeliranje organa na ovim prostorima, pa ćete vidjeti da je tamo bilo 70 posto Srba na ovim prostorima.”

(Milorad Dodik, 9.2.2016.)

Ovu je izjavu Milorad Dodik dao povodom usvajanja novog Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS, koji je nedavno vratio na razmatranje Narodnoj skupštini RS. Dodik je odbio potpisati zakon zbog toga što su u njega uvršteni amandmani kojima se propisuje da struktura zaposlenih mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva u skladu sa rezultatima popisa iz 1991. godine.

Jasno je da se podaci stari 85 godina ne mogu uzimati kao relevantni za kreiranje bilo kakvih zvaničnih politika i da je sama ova izjava naprosto nacionalno-populistička demagogija, po kojoj je Dodik odavno poznat. Na teritoriji Bosne i Hercegovine od početka 17. vijeka do danas obavljeno je 12 popisa, a za to vrijeme se na ovom prostoru izmijenilo sedam država i dogodile su se brojne promjene u demografskim kretanjima, kao posljedica ekonomskih migracija, ratova, kretanja stope prirodnog priraštaja i brojnih drugih faktora. Nasumični odabir jednog od 12 popisa provedenih u protekla četiri vijeka kao “osnove za modeliranje organa” javne uprave, samo po sebi je, stoga, potpuno besmisleno.

Ne ulazivši, stoga, u besmisao ovakvog “prijedloga”, odlučili smo provjeriti da li je tačna tvrdnja koju je Dodik iznio i predstavio kao činjenicu – da je, prema popisu iz 1931, “bilo 70 posto Srba na ovim prostorima”.

Za početak, treba naglasiti da je na popisu koji je proveden u Kraljevini Jugoslaviji 1931. izjašnjavanje o nacionalnosti bilježeno tako da su se sve osobe koje su se izjasnile u kategorijama današnje srpske, hrvatske, bošnjačke, makedonske, crnogorske i slovenačke nacionalne pripadnosti, evidentirale unutar jedne, jugoslovenske, narodnosti:

“… sve jugoslavenske narodnosti u objavljenim rezultatima bile (su) grupirane pod nazivom jugoslavenske narodnosti, koje govore jugoslavenskim jezikom, a za one koje to nisu preciziralo se točno kojoj narodnosti pripadaju, npr. njemačka, turska, mađarska itd.” (Snježana Mrđen: Narodnost u popisima. Promjenljiva i nestalna kategorija)

Dakle, konkretan podatak o tome koliko se stanovnika_ca Kraljevine Jugoslavije na popisu 1931. izjasnilo pripadnicima_cama srpske narodnosti nikada nije postojao, jer podaci sa popisa nisu bilježeni na taj način. Najbliže ovom podatku može se doći ako se pogledaju rezultati izjašnjavanja o vjeroispovijesti, uzevši u obzir činjenicu da postoji značajno poklapanje između vjerske i nacionalne identifikacije kako u današnjoj BiH, tako i u nekadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Procenat pravoslavnog stanovništva u ukupnom broju stanovnika_ca Kraljevine Jugoslavije ne može se, međutim, izjednačiti sa procentom srpskog stanovništva, budući da je pravoslavlje dominantna vjeroispovijest i kod drugih etničkih grupa koje su na popisu uvrštene u jugoslovensku narodnost (crnogorska, makedonska), kao i kod nekih koje su popisane kao odvojene narodnosti (grčka, bugarska, itd.).

Druga knjiga rezultata popisa iz 1931, “Prisutno stanovništvo po veroispovesti”, dostupna je, u elektronskoj verziji, u svom originalnom izdanju, te nije bilo teško utvrditi da ni ukupan procenat osoba koje su se na popisu stanovništva 1931. izjasnile kao pravoslavne, nije ni blizu Dodikovih 70%.

ukupni rezultati

(Izvor)

Pretvorena u procente, struktura stanovništva po izjašnjavanju o vjeroispovijesti za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1931 je izgledala ovako:

VjeroispovijestPravoslavnaKatoličkaIslamskaEvangelistička (protestantska)Druge, bez konfesije i nepoznatoOstale hrišćanskeUkupno
Broj6.785.5015.217.8471.561.166231.16970.20368.15213.934.038
Procenat48,7%37,4%11,2%1,7%0,5%0,5%100%

(Izvor)

 

Kako Dodik u svojoj izjavi nije bio precizan oko toga na koje “prostore” tačno misli kada tvrdi da je srpsko stanovništvo činilo 70% njihovog ukupnog stanovništva, odlučili smo pogledati i kakvi su rezultati za teritoriju današnje Bosne i Hercegovine, a zatim i za teritoriju današnjeg entiteta Republika Srpska.

S tim u vezi, važno je reći i to da je administrativna struktura Kraljevine Jugoslavije bila znatno drugačija od one u SFRJ, kao i od današnje administrativne podjele Bosne i Hercegovine. Najveće administrativne jedinice bile su banovine, koje se nisu poklapale sa granicama kasnijih republika i država nastalih nakon raspada SFRJ. Devet banovina, nazvanih po najvećim rijekama koje su kroz njih proticale, bilo je podijeljeno na srezove (njih 375), a srezovi na opštine (najmanje popisne jedinice na popisu 1931). Ni ovdje, pak, ne postoji podudaranje sa današnjim opštinama, koje su po veličini negdje između tadašnjih srezova i današnjih naseljenih mjesta, dok su teritorije opština iz 1931. uglavnom podudarne teritorijama današnjih gradova, sela i naselja. Pri tome treba uzeti u obzir i činjenicu da su se i veličine naseljenih mjesta mijenjale, tako da se ne može govoriti o stoprocentnom poklapanju čak ni najmanjih tadašnjih i današnjih administrativnih jedinica.

Jugoslavija1929_banovine

(Izvor)

Teritorija današnje Bosne i Hercegovine obuhvatala je dijelove četiri banovine – Vrbaske, Drinske, Zetske i Primorske. Prema pregledu popisnih rezultata iz 1931, na dijelovima ovih banovina koji danas pripadaju BiH popisano je ukupno 2.323.555 osoba, od čega se 44,2% izjasnilo da pripada pravoslavnoj vjeroispovijesti.

VjeroispovijestPravoslavnaIslamskaKatoličkaEvangelistička (protestantska)OstaleUkupno
Broj1.028.139718.079547.94922.2947.0942.323.555
Procenat44,2%30,9%23,6%1%0,3%100%

(Izvor)

Kada se pogleda teritorija današnjih bh. entiteta, Republika Srpska se poklapa sa dijelovima tri od navedene četiri banovine – Vrbaske, Drinske i Zetske. U svrhu ovog istraživanja, izdvojene su one opštine koje se danas, u cjelini ili djelimično, nalaze na teritoriji Republike Srpske, u onoj mjeri u kojoj je to bilo moguće utvrditi na osnovu njihovih starih naziva i bez precizne mape prostiranja tadašnjih opština.

Ni ovi rezultati ne poklapaju se sa Dodikovom tvrdnjom, iako su joj nešto bliži nego u prethodna dva slučaja, te se na osnovu pregleda izjašnjavanja o vjeroispovijesti u izdvojenim opštinama dobija rezultat od približno 62,2% stanovništva koje se izjasnilo kao pravoslavno na ovoj teritoriji.

Vrbaska banovina
Drinska banovina
Srez Banja LukaSrez Bijeljina
Banja Luka (grad)676922165Batković30683109
Bronzani Majdan42116234Bijeljina1109413556
Budžak8304441Bijeljina (grad)285512389
Čelinac29436244Brodac70617207
Dragočaj12896083Dragaljevac1403814304
Jošavka25732598Janja44238609
Kadina Voda68326844Koraj16564227
Klašnice39855855Petrovo polje51487
Krupa69137502Tavna48235447
Maglajani35715775Zabrđe80208267
Piskavica54448186Srez Brčko
Rekavice51315355Bosanski Šamac5773412
Saračica46555859Crkvina33785792
Slatina35844861Gornji Žabar37784373
Srez Bosanska DubicaObudovac64058200
Bosanska Dubica668511100Slatina24733948
Knezpolje82328301Tramošnjica3683959
Moštanica69307271Srez Čajniče
Ravnjani62746457Čajniče4301350
Srez Bosanska GradiškaBatovo7104134
Bistrica43014582Miletkovici17344989
Bosanska Gradiška15586524Miljeno65332270
Cerovljani19233468Srez Rogatica
Laminci37396834Borike32826133
Nova Topola591810010Dub10024849
Orahovo3401894Rogatica408210024
Podgradci63657032Sokolac53096703
Romanovci57406216Sokolovici31234859
Stapari40454139Žepa3163458
Turjak56926536Srez Sarajevo
Srez Bosanska KrupaBjelašnica461411197
Otoka651811166Ozren29567198
Velika Rujiška84079115Pale813711103
Srez Bosanski NoviSrez Srebrenica
Bosanska Kostajnica83279717Bratunac28826342
Bosanski Novi11204024Fakovic33084835
Čađavica42264279Kravica34025634
Dobrljin37094222Osatica15824510
Japra47107126Skelani37845905
Ravnice39284029Srebrenica28087984
Svodna46745340Srez Višegrad
Srez DerventaBijelo Brdo44174478
Bosanski Brod36047386Dobrun20063200
Bosanski Klakar35156078Mioče13622100
Derventa22995190Orahovci5232375
Derventa grad9766654Rudo7552150
Dubočac6974439Sokolovići18504385
Kotorsko13375948Visegrad13134699
Lužani Mulabegovi23805059Žlijeb17915038
Majevac19783438Srez Vlasenica
Plehan1546289Cerska4312953
Podnovlje25493977Cikote25702909
Sijekovac12756589Derventa20472749
Velika Sočanica31675988Donji Zalukovik15303331
Srez DobojKnežina19084435
Bukovica25173085Milići38004500
Doboj grad7644881Pijesak17171912
Vojvoda Putnik318518Paprača45425739
Srez GračanicaŠekovići40984100
Bosansko Petrovo Selo45107124Vlasenica26324904
Karanovac33714550Srez Zvornik
Srez GradačacBranjevo49355642
Donji Skugrić33904821Drinjača19394086
Dugo Polje21682684Grbavci16033751
Kladari15824783Kozluk52708258
Modriča4305203Zvornik8863487
Vranjak39854835Zetska banovina
Srez JajceSrez Bileća
Janja66536665Bileća (grad)35345397
Jezero26764415Divin43265318
Pljeva63578705Ljubomir32193229
Srez KljučPlana35844869
Gornji Ribnik76748041Zavođe24272460
Sitnica82718437Srez Foča
Srez Kotor VarošČelebić15082347
Kotor Varoš1631824Dragočava20273929
Maslovare34983777Foča (grad)12344613
Skender Vakuf38514371Kalinovik29324298
Šiprage39625188Miljevina16825276
Vagani31414098Slatina12574241
Vrbanjci10263662Ustikolina36719539
Zabrđe17754316Zakmur18654875
Srez Mrkonjić-gradSrez Gacko
Baraći48364874Avtovac43136969
Bjelaice20804626Borač20883707
Gerzovo48365203Gacko (grad)30254559
Gustovara37433988Srez Ljubinje
Mrkonjić-grad24124239Ljubinje49616985
Podrašnica40844084Popovo Polje37827995
Srez PrijedorSrez Nevesinje
Kozarac (grad)183110303Fojnica17941843
Ljubija333611396Kifino Selo26412672
Marićka50725261Kruševliani21304675
Omarska66426697Nevesinje (grad)39316509
Palančište52616224Ulog Borak24694225
Prijedor26006623Zovi Dol51135161
Rakelići40075229Srez Trebinje
Sanska Dragotinja40014186Brda13801823
Srez PrnjavorDživar13342334
Bosanski Kobaš9482057Lastva11482564
Bosanski Svinjar31474598Primorje20142053
Gornji Smrtići24614163Šuma28403001
Hrvaćani68919995Trebinje (grad)28186242
Kokori36644150Zahum26802771
Lepenica31965601Zupci27972805
Lišnja33177305
Nožićko37836278
Prnjavor (grad)6552677
Štrpci35555985
Velika Ilova36915395
Vijačani36565431
Srez Sanski Most
Budimlić Japra40435292
Srez Teslić
Blatnica47077421
Čečava39914054
Osinja74217800
Šnjegotina23372375
Stanari35965622UKUPNO668.5041.074.581
Teslić64221481962.2%100%

(Izvor)

Na osnovu ovih pregleda, može se reći da je Milorad Dodik, osim što je u priču o usvajanju zakona o policiji potpuno nasumično uveo krajnje irelevantan “argument” baziran na rezultatima popisa od prije 85 godina, dao i netačan podatak o nacionalnoj/etničkoj strukturi stanovništva iz 1931. godine. Njegovu izjavu stoga ocjenjujemo kao neistinitu.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!