Poluistina

Dodik: Spoljni dug jeste manji, ali je ukupni dug veći

Milorad Dodik

“Predsjednik RS Milorad Dodik kazao je da nivo zaduženja RS nije alarmantan, navodeći da je nivo spoljnog duga ispod 40 odsto BDP-a. On je rekao da je cilj RS da postepeno smanjuje zaduženost za potrebe javnog sektora, a poveća za investicije u infrastrukturu i realni sektor”.

Komentar:

Prema podacima Investiciono-razvojne banke RS, stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 31.12.2010. godine iznosilo je 3.544,04 miliona KM, što iznosi oko 42% BDP-a Republike Srpske za 2010. godinu. Kada se tome doda i dugovanje opština i fondova, dug je znatno veći i iznosi 3.848,33 miliona KM – što je 45,7% BDP-a.

Od ukupnog duga RS, na spoljni dug se odnosi 2.196,56 miliona KM i on je zaista bio manji od 40%. No, ako se uzme u obzir da je u protekloj godini RS pokrenula ili završila procedure za dobijanje kredita za 158 248 365 KM za infrastrukturu, 50 miliona u realnom sektoru i 306 878 340 KM za javni sektor, postavlja se pitanje koliki će ovaj procenat biti u odnosu na BDP za 2011. godinu. S obzirom da zvanični podaci o BDP-u RS 2011. godine još nisu objavljeni, ostaje da se vidi hoće li ukupan javni dug, a u okviru njega i spoljašnji dug Republike Srpske ostati u ovim procentima.

Pored toga, najava da će se zaduživanje za potrebe javnog sektora smanjiti, da bi se povećalo “razvojno” zaduživanje, ne djeluje realno s obzirom na strukturu novog zaduživanja. Gledajući prošlogodišnje aktivnosti na tom planu, vidi se da je planirano ili realizovano zaduživanje za javni sektor za skoro 100 miliona KM veće u odnosu na zaduživanje za realni sektor, te se još ne može govoriti o promjeni načina zaduživanja koje bi se kretalo ka razvoju, umjesto ka popunjavanju budžetskih “rupa” i deficita socijalnih fondova.

Pitajte Istinomjer!