Neispunjeno

Još uvijek se čeka na građevinsku dozvolu za srednjoškolski centar u Laktašima

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić gostovao je u decembru 2021. godine u Jutarnjem programu RTRS-a i tom prilikom, komentirajući aktuelne i planirane projekte u ovoj jedinici lokalne samouprave, govorio je i o realizaciji projekta izgradnje srednjoškolskog centra.

Foto: banjaluka.net

Bojić je ustvrdio da je Vlada RS dala pozitivno mišljenje i zaključak na elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja srednje škole u Laktašima te je dodao da je završen idejni projekat.

To je jedna značajna investicija od nekoliko miliona maraka. Ima tu dosta stvari koje su bile kočnica u prethodnom periodu. Mi smo to dali kao jedan od glavnih zadataka lokalne administracije. Stavili smo to u naše dugoročne planove u narednih osam godina. U prvoj godini smo završili sve što je neophodno od administrativnih stvari i siguran sam da ćemo imati završen glavni projekat i građevinsku dozvolu negdje najkasnije do maja mjeseca naredne godine.

Miroslav Bojić, 3.12.2021.

Napomenuo je da je inicijativa za izgradnju srednjoškolskog centra u Laktašima uvijek postojala, ali da su se uvijek javljale određene administrativne barijere koje se nisu mogle u datom momentu prevazići. Kada je riječ o investicijama i izgradnji, istakao je da to “zavisi od financijskog momenta” te da će tražiti i podršku Vlade RS. Prema riječima načelnika, javio se i određeni broj privrednika koji su spremni da participiraju u izgradnji.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske je na 21. redovnoj sjednici, održanoj 14.4.2022. godine, po hitnom postupku usvojila Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske i Zakon o Gradu Laktaši, čime je ova jedinica lokalne samouprave dobila status grada.

Opština Laktaši je u martu 2021. godine provela online anketiranje građana/ki s ciljem ispitivanja javnog mnijenja o potrebi izgradnje srednjoškolskog centra u Laktašima. Prema podacima do kojih su došli, 91,12% građana/ki smatralo je da treba uspostaviti srednjoškolski centar. U saopćenju Opštine, kao značajan podatak naveli su i da je 78,31% roditelja zainteresirano da svoju djecu upiše u srednju školu na području opštine Laktaši.

Bojić je u aprilu prošle godine ustvrdio da se osnivanje srednjoškolskog centra u Laktašima nameće kao društvena potreba, budući da ova opština nema srednju školu.

Opština Laktaši je opredjeljena da razvija djelatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja kao djelatnost od opšteg interesa, i iz tog razloga smo pokrenuli inicijativu izrade elaborata opravdanosti osnivanja škole. (…) Istraživanje tržišta rada i analiza potreba i pravaca razvoja privrede u našoj regiji, pokazala je da će i u budućnosti postojati značajan prostor za zapošljavanje u oblasti elektrotehnike, mašinstva, zanatstva i zdravstva, i u tom pravcu namjeravamo usmjeravati Srednjoškolsko obrazovanje u Laktašima.

Miroslav Bojić, 2.4.2021.

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 17.6.2021. godine usvojila Informaciju o potrebi osnivanja srednjoškolskog centra u Laktašima. Kako se navodi u saopćenju Vlade RS, osnivanje srednje škole u Laktašima “prihvatljivo je sa aspekta razvoja opštine, u smislu osiguranja kadrova za nove privredne djelatnosti, kroz podršku malim i srednjim preduzećima, kao i sa socijalnog aspekta u pogledu doprinosa politici zapošljavanja stanovništva”. Dodali su i da je prednost osnivanja srednje škole u Laktašima ta što bi učenici imali veću mogućnost izbora zanimanja.

Opština Laktaši i Ministarstvo prosvjete i kulture su zaduženi da u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju preduzmu aktivnosti u cilju stvaranja pretpostavki za osnivanje Srednjoškolskog centra u Laktašima.

Vlada RS, 17.6.2021.

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 14.4.2022. godine donijela odluku da se iz sredstava namijenjenih za javne investicije za 2022. godinu izdvoje sredstva za projekte na području Laktaša, među kojima je i projekat izgradnje srednjoškolskog centra s pratećom infrastrukturom, za koji će biti izdvojeno šest miliona KM.

Od Gradske uprave Laktaši zatražili smo informacije o tome u kojoj je fazi izrada glavnog projekta i da li je građevinska dozvola za srednjoškolski centar izdata u najavljenom roku. Iz Gradske uprave su nam rekli da aktivno rade na pripremi tehničke dokumentacije za izgradnju objekta, ali da je izrada glavnog projekta prolongirana “za nekih 45 dana”.

Svakodnevno smo u komunikaciji sa projektantom, koji zbog svojih ostalih obaveza, ali i važnosti ovog projekta detaljno sagledava sve činjenice, te je izrada glavnog projekta prolongirana za nekih 45 dana. Odmah po izradi glavnog projekta će se pristupiti i dobijanju građevinske dozvole. U pitanju je jedan vrlo kompleksan projekat, ali Vas uvjeravamo da radimo sve što je u našoj moći i gradonačelnik Bojić sa sigurnosti tvrdi da će Laktaši konačno dobiti srednju školu, što naši građani sigurno i zaslužuju.

Gradska uprava Laktaši, 17.5.2022.

S obzirom na to da izrada glavnog projekta nije završena do maja 2022. godine te budući da nije izdata ni građevinska dozvola za srednjoškolski centar, Istinomjer obećanje gradonačelnika Laktaša Miroslava Bojića da će se to desiti ocjenjuje neispunjenim. Nastavit ćemo pratiti realizaciju ovog projekta.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!