Najave

Do maja građevinska dozvola za srednjoškolski centar u Laktašima?

Načelnik Opštine Laktaši Miroslav Bojić, gostujući u Jutarnjem programu na RTRS-u, komentirao je aktuelne i planirane projekte u ovoj opštini. Tom prilikom, govorio je i o realizaciji projekta izgradnje srednjoškolskog centra u Laktašima.

Foto: banjaluka.net

Bojić je ustvrdio da je Vlada RS dala pozitivno mišljenje i zaključak na elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja srednje škole u Laktašima. Dodao je da je završen idejni projekat, kao i urbanističko-tehnički uslovi.

To je jedna značajna investicija od nekoliko miliona maraka. Ima tu dosta stvari koje su bile kočnica u prethodnom periodu. Mi smo to dali kao jedan od glavnih zadataka lokalne administracije. Stavili smo to u naše dugoročne planove u narednih osam godina. U prvoj godini smo završili sve što je neophodno od administrativnih stvari i siguran sam da ćemo imati završen glavni projekat i građevinsku dozvolu negdje najkasnije do maja mjeseca naredne godine.

Miroslav Bojić, 3.12.2021.

Bojić je ustvrdio da je inicijativa za izgradnju srednjoškolskog centra u Laktašima uvijek postojala, ali da su se uvijek javljale određene administrativne barijere koje se nisu mogle u datom momentu prevazići. Kada je riječ o investicijama i izgradnji, istakao je da to “zavisi od financijskog momenta”, te da će tražiti i podršku Vlade RS. Prema riječima načelnika, javio se i određeni broj privrednika koji su spremni da participiraju u izgradnji.

U martu ove godine, Opština Laktaši provela je online anketiranje građana/ki s ciljem ispitivanja javnog mnijenja o potrebi izgradnje srednjoškolskog centra u Laktašima. Prema podacima do kojih su došli, 91,12% građana/ki smatralo je da treba uspostaviti srednjoškolski centar. U saopćenju Opštine, kao značajan podatak naveli su i da je 78,31% roditelja zainteresirano da svoju djecu upiše u srednju školu na području opštine Laktaši.

Bojić je početkom aprila ustvrdio da se osnivanje srednjoškolskog centra u Laktašima nameće kao društvena potreba, budući da ova opština nema srednju školu.

Opština Laktaši je opredjeljena da razvija djelatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja kao djelatnost od opšteg interesa, i iz tog razloga smo pokrenuli inicijativu izrade elaborata opravdanosti osnivanja škole. (…) Istraživanje tržišta rada i analiza potreba i pravaca razvoja privrede u našoj regiji, pokazala je da će i u budućnosti postojati značajan prostor za zapošljavanje u oblasti elektrotehnike, mašinstva, zanatstva i zdravstva, i u tom pravcu namjeravamo usmjeravati Srednjoškolsko obrazovanje u Laktašima.

Miroslav Bojić, 2.4.2021.

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 17.6.2021. godine usvojila Informaciju o potrebi osnivanja srednjoškolskog centra u Laktašima. Kako se navodi u saopćenju Vlade RS, osnivanje srednje škole u Laktašima “prihvatljivo je sa aspekta razvoja opštine, u smislu osiguranja kadrova za nove privredne djelatnosti, kroz podršku malim i srednjim preduzećima, kao i sa socijalnog aspekta u pogledu doprinosa politici zapošljavanja stanovništva”. Dodali su i da je prednost osnivanja srednje škole u Laktašima ta što bi učenici imali veću mogućnost izbora zanimanja.

Opština Laktaši i Ministarstvo prosvjete i kulture su zaduženi da u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju preduzmu aktivnosti u cilju stvaranja pretpostavki za osnivanje Srednjoškolskog centra u Laktašima.

Vlada RS, 17.6.2021.

Istinomjer će pratiti realizaciju projekta izgradnje srednjoškolskog centra u Laktašima, te da li će glavni projekat i građevinska dozvoli biti “završeni” do maja naredne godine, kako je najavio načelnik Bojić.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!