Neispunjeno

Deponija medicinskog otpada kod Mrkonjić Grada još uvijek nije uklonjena

Inspektorat Republike Srpske je u martu tekuće godine nalažio lokalnim vlastima Mrkonjić Grada da preduzmu sve potrebne mjere kako bi deponija iz Jasenovih Potoka, u koje je prije dvadesetak godina bačen medicinski otpad, u što kraćem roku bila “uklonjena i sanirana”.

Međutim, načelnik opštinskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Mrkonjić Grada, Mitar Cvijić potvrdio je za Nezavisne novine da proces uklanjanja deponije još uvijek nije započeo, te da se tek radi na raspisivanju tendera.

Išli smo na teren, pokušavali, mislili da će se to lakše riješiti, ali toga ima mnogo. Ovih dana će biti raspisan javni poziv za izbor ovlaštene kuće koja će taj otpad ukloniti. To mora da odradi kuća koja ima licencu za uklanjanje i zbrinjavanje takvog otpada.

Mitar Cvijić, 01.07.2019.

Podsjećamo, obzirom da se nije mogao utvrditi vlasnik otpada propisi nalažu da je isti obavezan ukloniti onaj na čijoj teritoriji se nalazi otpad, a to je u ovom slučaju Opština Mrkonjić Grad.

U blizini sela Jasenovi Potoci nepoznato lice je bacilo medicinski otpad. Otkrivene su dvije veće deponije lijekova, koje datiraju od poslijeratnog perioda. Rokovi upotrebe koji su bili vidljivi, odnose se na period od 1993. do 1997. godine. Na pomenutim deponijama nalaze se tebletirani, parenteralni proizvodi, sirupi, šprice, praškovi, igle stranih proizvođača. Kako u konkretnom slučaju nije moguće utvrditi porijeklo otpada, odnosno identifikovati lice koje je bacilo ovaj medicinski otpad, troškove uklanjanja snosi jedinica lokalne samouprave. Zdravstvena inspekcija je opštini ponudila stručnu pomoć za rješavanje ovog problema, ukoliko im bude potrebna.

Inspektorat Republike Srpske, 18.05.2019.

Iz Opštine Mrkonjić Grad i u maju ove godine je saopšteno da će uskoro biti raspisan tender te da je opština “dobila predračun o trošku” za uklanjanje otpada.

Republički zdravstveno-farmaceutski inspektor je, zajedno sa našim inspektorima i komunalnom policijom te radnicima banjalučke firme “Eco group” koja je akreditovana za zbrinjavanje farmaceutskog otpada u skladu sa propisima, izašao na teren u dva navrata. Locirana je navedena deponija u Jasenovim Potocima, a na osnovu fotografija objavljenih u medijima. Dostavili su nam cjenovnik, odnosno predračun za transport i uništavanje otpada. Slijedi pokretanje postupka javnih nabavki za izbor izvođača radova za zbrinjavanje farmaceutskog otpada.

Mitar Cvijić, 18.05.2019.

Obzirom da deponija od marta do danas nije uklonjena, niti je još uvijek raspisan tender, Opština Mrkonjić grad i Mitar Cvijić od Istinomjera dobijaju ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!