Analize

Analiza predizbornog programa: Demokratski narodni savez (DNS)

DNS je partija koja je najmanje konkretna u svome programu u ovoj fazi istraživanja, te će nakon odgovora na pitanja za konkretizaciju programa nadam se imati bolji rezultat. DNS je, od ukupno datih 87 obećanja, imao samo 5 konkretnih obećanja ili 5,75% ukupnog broja datih obećanja, a još k tome nije dao ni jedno djelimično konkretno obećanje. Sa druge strane, imali su 26 (29,89%) djelimično nekonkretnih obećanja, te 43 obećanja ili skoro polovinu (49,43%) potpuno nekonkretnih obećanja. Najveći broj neutemeljenih obećanja, čak 13, dolazi također od DNS-a.

[footag foo=”chart1”]

Po pitanju oblasti, DNS je najviše obećanja dao iz socijalne i zdravstvene politike, ekonomije i državnog uređenja, 28, 20 i 17 obećanja respektivno, dok je obećanja davao još iz obrazovanja (8), vanjske politike (7) i kulture i sporta (7).

[footag foo=”chart2”]

Pitajte Istinomjer!