Analize

Decenija rješavanja problema u Grasu: Najave i odustajanja

Krajem jula 2021. godine, niz medija objavilo je vijest da će, zbog nagomilanih problema, KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. (Gras) ići pod stečaj, navodeći “izvore iz vlade”. I dok zvaničnici vlade izbjegavaju da daju konkretne odgovore na pitanje hoće li biti stečaja u Grasu, premijer KS i ministar saobraćaja KS najavili su veliki broj krivičnih prijava protiv osoba koje su odgovorne za stanje u ovom preduzeću. Dok čekamo konkretne informacije o eventualnom stečaju, iskoristit ćemo priliku da podsjetimo na jedan uslov iz “historijskog sporazuma” za rješavanje problema u Grasu, iz oktobra prošle godine, a koji je Gras ispunio.

Ilustracija

Na pitanja o stečaju koja su novinari TVSA i N1 postavljali premijeru KS Edinu Forti i ministru saobraćaja Adnanu Šteti, u proteklih sedam dana, konkretnih odgovora nije bilo. Umjesto odgovora, nabrajani su problemi ovog javnog preduzeća, te da Ured za borbu protiv korupcije KS radi na utvrđivanju odgovornih.

GRAS je došao u pitanje prije nego smo mi postali kantonalna vlada. Nastojimo utvrditi odgovornost svih pa tako slijedi, ne 30 nego 70 krivičnih prijava vezanih za GRAS i kroz to će se otkriti šta se desilo u ovom preduzeću i šta se desilo u njemu. Dolaze nam novi autobusi i tramvaji i mi to moramo sve smjestiti u novu firmu, a ne u GRAS. Dalje ćemo vidjeti hoće li ova firma u stečaj.

Edin Forto, 6.8.2021.

Na pitanje novinarke TVSA o stečaju Grasa, i ministar Šteta je dao neodređen odgovor.

Da je stečaj trebao biti prije 10 godina, jeste trebao biti prije 10 godina. Zašto ga neko tada nije radio, to je veliki upitnik (…) Mi tražimo najbolji način kako da izađemo iz ovoga, a samo s jednim ciljem. Gras je bitan dijelom, nama je bitno 400 hiljada ljudi koji žive u Sarajevu, da dobiju javni prevoz kakav zaslužuju.

Adnan Šteta, 10.8.2021.

Prilikom gostovanja premijera KS na TVSA, 11. augusta, na pitanje kada će Gras “stati na svoje noge”, Forto je odgovorio:

Ne znam kada će Gras stati na svoje noge i da li će ikada stati na svoje noge. Gras je u takvoj finansijskoj provaliji da mi ne znamo šta će se desiti s Grasom.

Edin Forto, 11.8.2021.

Sve se ovo dešava nepunih godinu nakon što je potpisan, kako je tada nazvan, “historijski sporazum”, kojim su trebali biti riješeni problemi Grasa. Riječ je o sporazumu iz mandata Marija Nenadića kojim je, između ostalog, trebao biti riješen problem tužbi radnika, što se nije desilo.

Istinomjer je početkom aprila opširno pisao o tužbama radnika i kako su od malog problema narasle na problem koji prijeti urušavanju Grasa.

Međutim, jedan od uslova tog sporazuma je ispoštovan, no o njemu se i nije previše pisalo u medijima.

Pomenutim sporazumom, Gras se obavezao da će odustati od tužbi prema KS za pokrivanje gubitaka u poslovanju zbog razlike u utvrđenoj cijeni javnog prevoza putnika u iznosu većem od 300 miliona KM. Riječ je o tužbi koju je Gras podnio jer Kanton nije pokrivao razliku do osnovne cijene karte za subvencionirane korisnike. Da je taj dio sporazuma ispoštovan, još u maju nam je potvrdio pomoćnik ministra saobraćaja KS Emir Hota.

Izvještaj o stanju poslovanja Grasa, koji je izradio Ured za borbu protiv korupcije KS, vrlo kratko se bavi ovom tužbom.

Također, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo navodi da je polovinom 2014. godine Gras podnio tužbu protiv Kantona Sarajevo za period 2012.-2015. godina, vsp 103.892,33 KM, zbog naknade štete zbog neusklađenosti cijena karata za subvencionirane kategorije građana u skladu sa Zakonom komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo. Koliko su rasli gubitak i dubioza Grasa govori i činjenica da je početkom septembra 2020. godine dostavljena nova tužba Grasa protiv Kantona Sarajevo na iznos od 216.930.614,00 KM, također radi naknade štete zbog neprilagođavanja cijene karata tržišnoj vrijednosti i radi neisplate subvencija za određene grupe građana. Period tužbenog zahtjeva obuhvata 2015.-2020. godinu.

Analiza poslovanja KJKP “Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo,
po zaključcima Vlade Kantona Sarajevo

U medijima se uglavnom pisalo o dugovima koje Gras ima prema radnicima, dobavljačima i neplaćanju prijavljenih poreza. Međutim, rijetko se govorilo o smanjenim prihodima Grasa zbog subvencioniranih karata.

Deset godina ranije

O smanjenim prihodima Grasa po osnovu subvencioniranih karata ukazano je još 2011. godine, kada je kratkotrajna vlada Fikreta Musića zatražila izradu izvještaja sličnog ovom posljednjem, koji je izradio Ured za borbu protiv korupcije KS i s istim ciljem – sagledavanje stanja u Grasu i rješavanje problema.

Tako se u Informaciji o stanju poslovanja Grasa u periodu 2000. – 2010. godina navodi da je u posmatranom periodu (10 godina) prihod Grasa bio manji za 237 miliona KM nego što bi bio da je Grasu uplaćivan puni iznos do osnovne (tržišne) cijene karata.

Autori ovog izvještaja do iznosa su došli tako što su broj prodatih subvencioniranih karata pomnožili s osnovnom (nesubvencioniranom) cijenom karte za svaku pojedinačnu kategoriju i od tog iznosa oduzeli uplaćena sredstva kantona po osnovu subvencija.

U galeriji možete pregledati informacije o prodaji karata za period od 2000. do 2010. godine.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je izvještaj iz 2011. godine bio posljednji izvještaj o poslovanju Grasa u kojem se navode brojevi prodatih karata.

Svi kasniji izvještaji koji su dolazili pred Skupštinu KS na usvajanje, između ostalog, sadržavali su broj ostvarenih vožnji, broj pređenih kilometara vozila, kao i broj dnevnih pregleda vozila. Međutim, osnovni podatak za ocjenu uspješnosti poslovanja firme koja se bavi prevozom putnika i finansira prodajom karata, odnosno broj prodatih karata, nigdje se ne spominje. Navedeni su prihodi od prodaje karata, ali ne i broj.

Istinomjer je poslao dva upita Grasu s molbom da nam dostave broj prodatih karata za period od 2011. do 2019. godine, kako bismo uporedili ostvarene prihode i s brojem prodatih karata. Htjeli smo da vidimo rast ili pad broja prodatih karata za određene subvencionirane kategorije, koliko je ulazak Centrotransa u sistem gradskog saobraćaja uticao na prodaju karata. Namjera nam je bila napraviti analizu kakva posljednjih 10 godina nije napravljena. Međutim, oba naša upita ostala su bez odgovora.

I dok ni premijer Forto ni ministar Šteta u svojim odgovorima nisu direktno dali odgovor na pitanje o stečaju, njihove izjave da je to trebalo uraditi prije 10 godina, da nova vozila koja stižu ne mogu ući u preduzeće s ovolikim problemima, te da je Gras u finansijskoj provaliji, potvrda su alarmantnog stanja u Grasu, koje traži brzu i efikasnu reakciju nadležnih.
Gradski saobraćaj žila je kucavica svakog grada. Problemi koje ima Gras imaju direktan i negativan uticaj na kvalitet života građana i građanki Sarajeva koji godinama “upumpavaju” novac u budžet Kantona, a samim tim i u ovo javno preduzeće, bez promjene stanja nabolje.

Dok čekamo da saznamo ko će krivično odgovarati za probleme u Grasu koji su, zapravo, rezultat višedecenijskog sistemskog nemara pri upravljanju tim preduzećem, jedno je sigurno – krajnje je vrijeme da se problem gradskog saobraćaja riješi na zadovoljstvo stanovnika Kantona Sarajevo.

Istinomjer.ba

Pitajte Istinomjer!